Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długa nieobecność w pracy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-11-09

Mój pracownik był na zwolnieniu chorobowym, które trwało od 22.04.2012 r. do 29.10.2012 r. Do dnia dzisiejszego pracownik nie pojawił się w pracy oraz nie dostarczył następnego zwolnienia. Czy mogę rozwiązać umowę z tym pracownikiem?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat
Serdecznie dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź.
Magdalena, 53 lata
Jak zawsze, pełny profesjonalizm i fachowość.Polecam każdemu, kto ma problem.
Janusz, 62 lata, geodeta
Szybko, i bardzo profesjonalnie udzielona porada naprawdę godne polecenia pomoc skuteczna i bardzo przydatna
Grzegorz, 38 lat
Witam. Z porady prawnej jestem zadowolony. 
Dariusz
Dziękuje serdecznie Panu Mecenasowi Michałowi Berlińskiemu za udzielenie szybkich i jasnych odpowiedzi na moje pytania. Jestem bardzo usatysfakcjonowana wyznaczeniem Pana Mecenasa Berlińskiego, który został wybrany do zapoznania się z moja sprawa ponieważ wykazał się wiedzą w tym kierunku. Korzystałam z możliwości zadawania dodatkowych pytań i zawsze otrzymywałam odpowiedzi w szybkim czasie i były one wyczerpujące w każdej kwestii. 
Beata

Należy skontaktować się z pracownikiem w celu wyjaśnienia przyczyn jego nieobecności. Z podanych informacji wynika, że pracownik prawdopodobnie wyczerpał maksymalny okres zasiłkowy, tj. okres 182 dni (art. 8 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.), w związku z czym nie otrzymał kolejnego zwolnienia lekarskiego i być może w tej sytuacji ubiega się o świadczenie rehabilitacyjne.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeśli pracownik wystąpił o świadczenie rehabilitacyjne i oczekuje na jego przyznanie, to jego nieobecność w pracy jest nieobecnością usprawiedliwioną, ale niepłatną. Pracownik jednak wcześniej powinien był kontaktować się z pracodawcą w tej sprawie, gdyż pracodawca m.in. pośredniczy w przygotowaniu dokumentacji o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, musi też znać przyczynę nieobecności pracownika w pracy (najpóźniej drugiego dnia nieobecności). Jeśli nic takiego nie miało miejsca, to brak kontaktu ze strony pracownika może oznaczać, że samowolnie zrezygnował on z pracy, co w tym przypadku skutkować będzie rozwiązaniem umowy o pracę z tym pracownikiem w trybie dyscyplinarnym.

Niewykonywanie umowy i obowiązków pracowniczych poprzez niestawienie się do pracy i brak wyjaśnienia takiej sytuacji może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy (K.p.).

Należy więc w pierwszej kolejności ustalić stan faktyczny (przyczynę nieobecności) i przyjąć odpowiedni tryb postępowania:

  • Jeśli pracownik wystąpił o świadczenie rehabilitacyjne, to jego nieobecność jest usprawiedliwiona, niepłatna do momentu przedstawienia decyzji z ZUS-u o przyznaniu świadczenia; umowę w takim przypadku będzie można rozwiązać dopiero po upływie 3-miesięcznego okresu pobierania tego świadczenia (art. 53 § 1 pkt 1 lit. b K.p.).
  • Jeśli pracownik wystąpił o świadczenie rehabilitacyjne, ale ZUS nie przyznał pracownikowi tego świadczenia – do ustania stosunku pracy niezbędne będzie wypowiedzenie lub oświadczenie o rozwiązaniu bez wypowiedzenia albo porozumienie stron o rozwiązaniu umowy ze strony pracodawcy (art. 30 § 1 K.p.), wybór trybu i sposób postępowania uzależnione będą od tego, jakie ostatecznie będą przyczyny rozwiązania umowy o pracę (np. brak zdolności do pracy).
  • Jeśli pracownik nie wystąpił o świadczenie rehabilitacyjne i nie przedstawił żadnego wytłumaczenia przyczyn swojej nieobecności, to jego nieobecność jest nieobecnością nieusprawiedliwioną i pracodawca będzie mógł z nim rozwiązać umowę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 K.p.

Jeśli zaistniała ostatnia z ww. sytuacji i pracodawca zadecydował o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 K.p., to należy dostarczyć zwalnianemu pracownikowi pismo informujące go o decyzji pracodawcy. W przypadku braku kontaktu z pracownikiem jedną z możliwości, z jakich może skorzystać pracodawca, jest droga pocztowa. Pismo rozwiązujące umowę należy wysłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres do korespondencji, a jeśli nie był podany – na adres zameldowania lub zamieszkania pracownika.

Ponieważ pismo uznaje się za doręczone z chwilą, gdy druga strona mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego: „Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią”), odebranie przez pracownika lub inną osobę, upoważnioną do odbioru w imieniu tego pracownika przesyłek pocztowych, i dostarczenie do pracodawcy przez pocztę podpisanej „zwrotki” będzie oznaczało, że korespondencja została dostarczona w sposób prawidłowy. Data doręczenia pisma na zwrotce będzie jednocześnie datą rozwiązania umowy o pracę.

Jeśli jednak pracownik nie odbierze przesyłki i wróci ona w całości do pracodawcy, należy ponowić próbę jej dostarczenia. Powtórnie należy wysłać pismo ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru i zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, jeżeli pracownik ani nikt inny w jego imieniu nie odbierze przesyłki, pismo uznaje się za skutecznie doręczone po jego powtórnym awizowaniu przez pocztę. Za datę doręczenia pisma należy w takiej sytuacji przyjąć siódmy dzień od doręczenia drugiego awiza (wyrok SN z 5 października 2005 r., I PK 37/05, M.P.Pr. 2006/4/210).

Na świadectwie pracy, które będzie można wystawić dopiero po wykonaniu wyżej wymienionych czynności, pracodawca będzie musiał wpisać jako datę rozwiązania umowy datę doręczenia pisma ustaloną w oparciu o wspomniany wyrok Sądu Najwyższego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »