Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy ZUS przyjmie kopię zwolnienia lekarskiego sporządzoną przez lekarza?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-12-08

Dostarczyłam pracodawcy zwolnienie lekarskie. Niestety nie miałam potwierdzenia z poczty, a zwolnienie gdzieś się zapodziało. Lekarz wystawił więc duplikat, podbił pieczątką swoją oraz przychodni, podpisał i dodał adnotację o zgodności z oryginałem. Taki duplikat został podbity przez pracodawcę i wysłany do ZUS-u. Czy taka forma zwolnienia będzie normalnie honorowana i wypłacona?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tak, taka forma przedstawienia zwolnienia lekarskiego będzie honorowana. Lekarz postąpił prawidłowo, wybrał jedną z dwóch możliwości:

  • mógł sporządzić wypis z kopii zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy bądź
  • mógł sporządzić czytelną kserokopię zaświadczenia.

Tak sporządzone dokumenty są podstawą wypłaty zasiłku chorobowego, a także usprawiedliwieniem czasowej nieobecności pracownika w pracy, np. z powodu choroby.

Zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny – zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – powinny być wystawiane na odpowiednim druku. Wzór druku zaświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zmienionego rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2005 r.

Zaświadczenie wystawia się z dwiema kopiami (art. 58 ust. 1 ww. ustawy), przy czym oryginał otrzymuje ZUS, jedną kopię – ubezpieczony, a jedną – wystawiający zaświadczenie (tu: lekarz), który przechowuje w swojej dokumentacji przez 3 lata.

W związku z powyższym lekarz miał prawo wykonać kserokopię posiadanego egzemplarza, a pracodawca i ZUS powinni byli ją uznać, pod warunkiem że wykonana kopia była czytelna, a dodatkowo opatrzona podpisem i pieczątką lekarza.

Gdyby jednak nie było możliwości wykonania czytelnej kserokopii, wówczas lekarz powinien był zrobić wypis z posiadanej kopii zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, a ubezpieczony taki wypis powinien był przedstawić pracodawcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Nieprawdziwe informacje w świadectwie pracy – pracodawca nie chce poprawić świadectwa

Wygrałem w sądzie pracy z byłym pracodawcą poprawę świadectwa pracy (wykreślenie nieprawdziwych informacji dotyczących urlopu bezpłatnego). Pomimo nakazu...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się...

 

Zasady przechodzenia nauczycieli na emeryturę

Nauczyciel dyplomowany był zatrudniony w szkole na podstawie mianowania w pełnym wymiarze czasu pracy i równocześnie w wymiarze 1/2 etatu...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »