Czy ZUS przyjmie kopię zwolnienia lekarskiego sporządzoną przez lekarza?

• Autor: Dorota Kriger

Dostarczyłam pracodawcy zwolnienie lekarskie. Niestety nie miałam potwierdzenia z poczty, a zwolnienie gdzieś się zapodziało. Lekarz wystawił więc duplikat, podbił pieczątką swoją oraz przychodni, podpisał i dodał adnotację o zgodności z oryginałem. Taki duplikat został podbity przez pracodawcę i wysłany do ZUS-u. Czy taka forma zwolnienia będzie normalnie honorowana i wypłacona?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.


Czy ZUS przyjmie kopię zwolnienia lekarskiego sporządzoną przez lekarza?

Kopia zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w szpitalu

Tak, taka forma przedstawienia zwolnienia lekarskiego będzie honorowana. Lekarz postąpił prawidłowo, wybrał jedną z dwóch możliwości:

  • mógł sporządzić wypis z kopii zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy bądź
  • mógł sporządzić czytelną kserokopię zaświadczenia.

Tak sporządzone dokumenty są podstawą wypłaty zasiłku chorobowego, a także usprawiedliwieniem czasowej nieobecności pracownika w pracy, np. z powodu choroby.

Zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny – zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – powinny być wystawiane na odpowiednim druku. Wzór druku zaświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zmienionego rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2005 r.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy ZUS powinien przyjąć i uznać kopię zwolnienia lekarskiego?

Zaświadczenie wystawia się z dwiema kopiami (art. 58 ust. 1 ww. ustawy), przy czym oryginał otrzymuje ZUS, jedną kopię – ubezpieczony, a jedną – wystawiający zaświadczenie (tu: lekarz), który przechowuje w swojej dokumentacji przez 3 lata.

W związku z powyższym lekarz miał prawo wykonać kserokopię posiadanego egzemplarza, a pracodawca i ZUS powinni byli ją uznać, pod warunkiem że wykonana kopia była czytelna, a dodatkowo opatrzona podpisem i pieczątką lekarza.

Gdyby jednak nie było możliwości wykonania czytelnej kserokopii, wówczas lekarz powinien był zrobić wypis z posiadanej kopii zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, a ubezpieczony taki wypis powinien był przedstawić pracodawcy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info

Szukamy prawnika »