Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy osiągnięcie wieku emerytalnego może być przyczyną zwolnienia?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-05-23

Pracuję na kolei i od niedawna spełniam warunki do odejścia na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym tj. 55 lat. Jednak chciałabym dłużej popracować – do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, który osiągnę za niecały rok. Niestety pracodawca chce wypowiedzieć mi umowę już teraz. Twierdzi, że jest jakiś przepis, który w momencie osiągnięcia przeze mnie 60 lat życia pozwala na rozwiązanie ze mną umowy o pracę. Czy ma rację? Czy osiągnięcie wieku emerytalnego może być przyczyną zwolnienia? Jestem zatrudniona na czas nieokreślony, a w przyszłym roku otrzymałabym nagrodę jubileuszową – 40-lecie. Jeszcze dodam, że należę też do związków zawodowych i chyba z tego tytułu też jestem chroniona. Czy w takiej sytuacji pracodawca może wypowiedzieć mi umowę?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat
Serdecznie dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź.
Magdalena, 53 lata
Jak zawsze, pełny profesjonalizm i fachowość.Polecam każdemu, kto ma problem.
Janusz, 62 lata, geodeta
Szybko, i bardzo profesjonalnie udzielona porada naprawdę godne polecenia pomoc skuteczna i bardzo przydatna
Grzegorz, 38 lat
Witam. Z porady prawnej jestem zadowolony. 
Dariusz
Dziękuje serdecznie Panu Mecenasowi Michałowi Berlińskiemu za udzielenie szybkich i jasnych odpowiedzi na moje pytania. Jestem bardzo usatysfakcjonowana wyznaczeniem Pana Mecenasa Berlińskiego, który został wybrany do zapoznania się z moja sprawa ponieważ wykazał się wiedzą w tym kierunku. Korzystałam z możliwości zadawania dodatkowych pytań i zawsze otrzymywałam odpowiedzi w szybkim czasie i były one wyczerpujące w każdej kwestii. 
Beata

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę wyłącznie z powodu osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego lub pobierania emerytury może budzić wątpliwości. Przepisy prawa pracy wymagają, aby wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony nastąpiło z uzasadnionej przyczyny.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pracodawca, który wypowie umowę o pracę z powołaniem się wyłącznie na okoliczność osiągnięcia przez pracownika wieku uprawniającego go do przejścia na emeryturę, może narazić się na zarzut dyskryminacji pracownika ze względu na wiek. Przepis art. 183a § 1 K.p. stanowi, że pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz warunków zatrudnienia, bez względu m.in. na płeć i wiek.

Interpretacja wskazanego przepisu w orzecznictwie z zakresu prawa pracy nie jest jednak jednolita. W wyroku z 15 października 1999 r. (sygn. akt I PKN 111/99) Sąd Najwyższy przyjął, że spełnienie przesłanek nabycia prawa do emerytury co do zasady nie uzasadnia wypowiedzenia umowy, ale może stanowić kryterium wyboru danego pracownika do zwolnienia w przypadku dokonywania zwolnień z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Odmienne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 26 listopada 2003 r. (sygn. akt I PK 616/02), w którym orzekł, iż: „Osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego stanowi samodzielną przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę i nie jest przejawem dyskryminacji pracownika, który nabył prawo do emerytury (…)”. Uzasadniając wydane orzeczenie, SN wskazał, że ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę nie obowiązuje po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz spełnieniu warunków do uzyskania świadczeń emerytalnych.

W następnych latach ten ostatni pogląd ulegał jednak stopniowo zmianie. W wyroku z 4 listopada 2004 r. (sygn. akt I PK 7/04) Sąd Najwyższy uznał, że osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego i nabycie prawa do świadczenia nie może stanowić samodzielnej przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy. Potwierdziła to uchwała podjęta w składzie siedmiu sędziów Sądu Najwyższego w dniu 19 listopada 2008 r. (sygn. akt I PZP 4/08), w której stwierdzono, że wypowiedzenie umowy pracownicy wyłącznie z powodu nabycia przez nią prawa do emerytury oznacza dyskryminację ze względu na płeć. Z kolei Sąd Najwyższy w uchwale z 21 stycznia 2009 r. (sygn. akt II PZP 13/08) orzekł, że: „Osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę”.

W sytuacjach nieuregulowanych przez przepisy odrębne (a więc w odniesieniu do zdecydowanej większości osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy), wypowiedzenie umowy o pracę uzasadnione wyłącznie osiągnięciem wieku emerytalnego może zostać uznane za dyskryminację pracownika. Aby uniknąć takiego zarzutu, pracodawca w uzasadnieniu wypowiedzenia powinien wskazać jeszcze inne przyczyny, np. redukcję etatów czy przyczynę leżącą po stronie pracownika (np. częste nieobecności z powodu choroby).

Co do wcześniejszego wieku Sąd Najwyższy w wyrokach z 8 kwietnia 1999 r. (sygn. akt I PKN 105/99) i z 15 października 1999 r. (sygn. akt I PKN 111/99) przyjął, że przejście na wcześniejszą emeryturę jest uprawnieniem pracownika, jego przywilejem. Osiągnięcie tego wcześniejszego wieku emerytalnego nie uprawnia do wypowiedzenia umowy tylko z tego powodu.

Jak z tego wynika, nie ma żadnego przepisu stanowiącego, że z chwilą osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego można go z tego powodu zwolnić.

Proszę także pamiętać, że niezależnie od osiągnięcia wieku emerytalnego przysługuje Pani ochrona związkowa, której nie wyłącza osiągnięcie wieku emerytalnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »