Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy okres wypowiedzenia wlicza się w okres zatrudnienia?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-12-13

Zawarłem umowę na czas określony w dniu 3.12.2007 r. (do 30.11.2008). Kolejna umowa jest już na czas nieokreślony. Kiedy „wpadam” w 3-miesięczny okres wypowiedzenia: 30.11.2010, 2.12.2010 czy 31.12.2010?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pytanie o datę w tym przypadku zostało zbyt późno zadane, gdyż obowiązuje już Pana 3-miesięczny okres wypowiedzenia, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem.

Pierwsza umowa, która została zawarta 3 grudnia 2007 roku, jest wliczana do czasu ogólnego zatrudnienia, mimo że była to umowa na czas określony. Od daty jej zawarcia minęły prawie 3 lata (bez kilku dni), a zgodnie z art. 36 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Teoretycznie więc po 3 latach zatrudnienia pracownika i pracodawcę – zgodnie z powyższym przepisem – obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, a przed upływem tych 3 lat – 1-miesięczny (art. 36 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). Nie do końca jednak jest to prawdą, należy bowiem pamiętać, że okres wypowiedzenia także jest okresem zatrudnienia i, co bardziej istotne, należy ten czas także wliczać do okresu, od którego zależeć będzie okres wypowiedzenia. Jako okres wypowiedzenia należy rozumieć czas (który nadal jest czasem zatrudnienia), po upływie którego umowa ulegnie rozwiązaniu.

Powyższe zagadnienia wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 kwietnia 1974 roku (sygnatura: I PZP 33/78), zgodnie z którą: „do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, wlicza się okres wypowiedzenia tej umowy”.

W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy z dnia 11 maja 1999 r. (sygnatura: I PKN 34/99) uszczegółowił powyższe, twierdząc, iż: „o długości okresów wypowiedzenia (art. 36 § 1 K.p.) decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia (art. 32 § 2 K.p.)”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki