Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można odroczyć okres wypowiedzenia?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-01-13

Czy mogę wręczyć wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony np. 15 listopada i napisać, że wypowiedzenie (3-miesięczne) rozpoczyna bieg 1 stycznia 2016 roku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy prawa pracy nie przewidują możliwości odroczonego okresu wypowiedzenia.

Pomijam fakt, że nie rozumiem, czemu chce Pan obecnie składać wypowiedzenie, którego to oświadczenia cofnąć nie można.

Art. 36 Kodeksu pracy ustanawia okresy wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony. Rozwiązania przyjęte w normie prawnej zawartej w § 1 dotyczą zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

Okresy wypowiedzenia nie są okresami sztywnymi. Mogą być skracane (w sytuacjach, gdy pozwala na to przepis) i wydłużane. Art. 36 § 5 K.p. pozwala na wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za mienie powierzone. Wydłużenie okresu wypowiedzenia może zostać w tym przypadku dokonane wolą obydwu stron w umowie o pracę. Postanowienie umowne w tym przedmiocie może zostać sformułowane w dowolnym czasie. Ustawodawca nie stawia wymagania, by zostało ono uzgodnione w momencie zawarcia umowy.

Okresy wypowiedzenia mogą też wolą obu stron zostać skrócone, jednakże już po dokonaniu wypowiedzenia. Prawo pracy zna także sytuacje, w których okres wypowiedzenia może być skrócony wolą jednej ze stron. Jeśli owego skrócenia dokonuje pracodawca za okres wypowiedzenia należy się pracownikowi odszkodowanie (por. np. art. 361, art. 683).

W praktyce często powstaje problem, od kiedy należy liczyć okres wypowiedzenia, czy od momentu złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu, czy też należy go liczyć niejako wstecz od momentu nadejścia terminu rozwiązania stosunku pracy. W świetle obowiązującego unormowania wydaje się, że okres wypowiedzenia zaczyna biec od momentu złożenia skutecznie stosownego oświadczenia woli, kończy się jednak w terminach ustawowo oznaczonych (ostatni dzień miesiąca, sobota), musi bowiem wynosić wielokrotność tygodnia lub miesiąca.

Zaproponowany przez Pana sposób może tylko mieć miejsce, gdy pracownik i pracodawca podejmą porozumienie w tym zakresie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »