Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można odroczyć okres wypowiedzenia?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-01-13

Czy mogę wręczyć wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony np. 15 listopada i napisać, że wypowiedzenie (3-miesięczne) rozpoczyna bieg 1 stycznia 2016 roku?

»Wybrane opinie klientów

Fakt,że aby uzyskać poradę,nie muszę szukać żadnej kancelarii,umawiać terminów i jechać na spotkanie. Pani Mecenas Marta Handzlik - Rosuł odpowiedziała wyczerpująco na moje pytania ( w tym również na pytania dodatkowe), podając na poparcie swoich wypowiedzi odpowiednie przepisy z Karty Nauczyciela. Dowiedziałam się jak rozwiązać mój problem,jakie mam prawa i obowiązki,a wszystko za dosyć przystępną cenę. W dodatku czas oczekiwania na porady był bardzo krótki,a to ważne,bo zależało mi na czasie
Agnieszka, 47 lat, nauczyciel
Pani prawnik bardzo rzeczowo opisała mozliwości i zagrożenia. Podała na co będzie zwracał uwagę sąd.Odpowiadała na pytania dodatkowe, które zawsze powstaja w głowie laika w sprawach prawnych. Dzieki tej odpowiedzi uważam, że jeśli wspóllokatorka nie zechce się dalej porozumieć, to wystąpię na drogę sądową.
Krzysiek
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka

Przepisy prawa pracy nie przewidują możliwości odroczonego okresu wypowiedzenia.

Pomijam fakt, że nie rozumiem, czemu chce Pan obecnie składać wypowiedzenie, którego to oświadczenia cofnąć nie można.

Art. 36 Kodeksu pracy ustanawia okresy wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony. Rozwiązania przyjęte w normie prawnej zawartej w § 1 dotyczą zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

Okresy wypowiedzenia nie są okresami sztywnymi. Mogą być skracane (w sytuacjach, gdy pozwala na to przepis) i wydłużane. Art. 36 § 5 K.p. pozwala na wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za mienie powierzone. Wydłużenie okresu wypowiedzenia może zostać w tym przypadku dokonane wolą obydwu stron w umowie o pracę. Postanowienie umowne w tym przedmiocie może zostać sformułowane w dowolnym czasie. Ustawodawca nie stawia wymagania, by zostało ono uzgodnione w momencie zawarcia umowy.

Okresy wypowiedzenia mogą też wolą obu stron zostać skrócone, jednakże już po dokonaniu wypowiedzenia. Prawo pracy zna także sytuacje, w których okres wypowiedzenia może być skrócony wolą jednej ze stron. Jeśli owego skrócenia dokonuje pracodawca za okres wypowiedzenia należy się pracownikowi odszkodowanie (por. np. art. 361, art. 683).

W praktyce często powstaje problem, od kiedy należy liczyć okres wypowiedzenia, czy od momentu złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu, czy też należy go liczyć niejako wstecz od momentu nadejścia terminu rozwiązania stosunku pracy. W świetle obowiązującego unormowania wydaje się, że okres wypowiedzenia zaczyna biec od momentu złożenia skutecznie stosownego oświadczenia woli, kończy się jednak w terminach ustawowo oznaczonych (ostatni dzień miesiąca, sobota), musi bowiem wynosić wielokrotność tygodnia lub miesiąca.

Zaproponowany przez Pana sposób może tylko mieć miejsce, gdy pracownik i pracodawca podejmą porozumienie w tym zakresie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »