Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę wycofać wypowiedzenie pracy z powodu ciąży?

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2008-12-30

Od ponad roku byłam zatrudniona w pewnej firmie na podstawie umowy na czas nieokreślony. Dwa tygodnie temu złożyłam wypowiedzenie, w trakcie którego okazało się, że jestem w ciąży. Czy mogę wycofać wypowiedzenie i czy szef może mi odmówić powrotu do pracy? Wypowiedzenie jest do 8.12.2008 r., a zwolnienie lekarskie lekarz wypisał mi do 10.12.2008 r.

»Wybrane opinie klientów

Prawo zabrania pracodawcy rozwiązywania umów o pracę z ciężarną pracownicą – poza kilkoma wyjątkami (art. 177 Kodeksu pracy), jednak nie dotyczy to sytuacji, kiedy do rozwiązania umowy o pracę dąży sam pracownik. Zdarza się jednak, że pracownica w momencie wypowiadania umowy o pracę (składając oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia lub wnioskując o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron) nie wie, że jest w ciąży.

W takiej sytuacji powołanie się ciężarnej pracownicy na działanie pod wpływem błędu pozwala pracownicy wycofać się ze swojego oświadczenia woli, które prowadziło do rozwiązania umowy o pracę.

Stwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z 19 marca 2002 r. (I PKN 156/01, OSNP 2004/5/78), zgodnie z którym pracownica, która nie wiedząc, że jest w ciąży, złożyła oświadczenie woli zmierzające do rozwiązania umowy o pracę, może się uchylić od skutków tego oświadczenia niezależnie od tego, czy błąd został wywołany przez pracodawcę czy wiedział on o błędzie lub mógł go z łatwością zauważyć. Zastosowanie ma w tym przypadku art. 84 § 2* Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy.

Jeśli w dniu składania wypowiedzenia nie wiedziała Pani, że jest Pani w ciąży, to należy domniemywać, iż gdyby znała Pani swój stan, nie dążyłaby Pani do rozwiązania umowy o pracę.

Pracodawca w związku z zaistniałą sytuacją będzie musiał uznać wypowiedzenie za niebyłe, Pani zatrudnienie nie ustanie i będzie odbywało się na dotychczasowych warunkach.

Jednocześnie informuję Panią, że zgodnie z Kodeksem pracy Pani wypowiedzenie nie zakończyłoby się 8.12.2008 r., tylko w dniu 31.12.2008 r. Na mocy art. 36 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy obowiązuje Panią miesięczne wypowiedzenie, a zgodnie z art. 30 § 21 Kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony trwający miesiąc kończy się zawsze w ostatnim dniu miesiąca.

* Treść art. 84 § 2 Kodeksu cywilnego: „Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny)”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Rozwiązanie umowy na okres próbny

Podpisałam umowę o pracę na okres próbny, który wynosi trzy miesiące. Przepracowałam tydzień i chciałabym zrezygnować, ponieważ otrzymałam inną ofertę. W jaki sposób mogę rozwiązać umowę?

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Do kwietnia 2011 r. mam urlop wychowawczy, ale od 1 września chciałabym rozpocząć nową pracę. Mam umowę na czas określony do 2012 r. i okres wypowiedzenia 14 dni. Jakiego dnia powinnam więc złożyć wypowiedzenie, żeby zachować ciągłość pracy?

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Art. 55 § 2 Kodeksu pracy mówi, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Natomiast według art. 52 § 2 rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Rozumiem przez to, że osoba, która dowiedziała się o podstawie do rozwiązania umowy o pracę, może wypowiedzieć umowę tylko do miesiąca czasu. Później takie wypowiedzenie będzie nieskuteczne. Czy dobrze interpretuję te przepisy?

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym wypowiedzieć umowę z art. 55 § 11 Kodeksu pracy. Czy jest to już jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracodawcy i czy mogę starać się o odszkodowanie w wysokości 3-miesięcznej wypłaty? A może lepiej zaczekać na planowane zwolnienia grupowe?

Odsetki za okres wypowiedzenia

Za tydzień kończy mi się zwolnienie lekarskie. Od roku pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia w terminie, więc znalazłam inną pracę. Czy mogę rozwiązać obecną umowę bez wypowiedzenia, od dnia kolejnego po zakończeniu l4? Czy będą mi się należały odsetki za okres wypowiedzenia?

Którego dnia miało nastąpić rozwiązanie umowy?

Którego dnia powinno nastąpić rozwiązanie stosunku pracy, gdy wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony złożyłam 08.01.2015 r.? Przepracowałam w tej firmie 23 lata, a wystawiono mi świadectwo pracy do dnia 10.04.Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »