Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę otrzymać odprawę, a potem zatrudnić się w szkole niepublicznej?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-03-16

Jestem nauczycielem z 25-letnim stażem pracy. Miasto likwiduje szkołę, w której pracuję. Stowarzyszenie chce natomiast utworzyć szkołę niepubliczną. Mam w niej zostać zatrudniona. Czy dostanę odprawę? Kierownik twierdzi, że nie – na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Czy ma rację? Dodam, że problem dotyczy też innych nauczycieli.

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Na wstępie pragnę podkreślić, że wspomniany artykuł Kodeksu pracy stosuje się do zakładów pracy, które przechodzą na innego pracodawcę. Jednak w przypadku szkół publicznych nie ma on zastosowania, jeśli szkoła ma zostać przekwalifikowana na szkołę niepubliczną. Przekazanie szkoły publicznej stowarzyszeniu regulowałby bowiem przepis ustawy o systemie oświaty, ale wówczas nie doszłoby do likwidacji szkoły.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Artykuł 5 ust. 5g ustawy o systemie oświaty wskazuje, iż „przekazanie szkoły następuje na podstawie uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, tak więc akt ten inicjuje całą procedurę przekazania”.

W sytuacji gdy jednostka samorządu terytorialnego podjęła decyzję o likwidacji szkoły, z dniem likwidacji wygasają wszelkie stosunki łączące szkołę z pracownikami. W tym przypadku otworzenie szkoły przez stowarzyszenie jest już sprawą, na którą jednostka samorządu terytorialnego nie ma wpływu.

Zgodnie z art. 20 ustawy Karta Nauczyciela „dyrektor szkoły w razie całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy”.

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych wyżej, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn określonych wyżej, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zgodnie z art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników „pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

1)  jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

2)  dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

3)  trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat”.

Przepis ten ma jednakże zastosowanie w przypadku konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę. Wobec powyższego w mojej opinii odprawa się Państwu należy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika

Zwolniono mnie z powodu redukcji etatów, a inny pracownik z tej samej grupy zawodowej porzucił pracę. Teraz firma szuka kogoś na jego miejsce. Czy muszą najpierw...

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy

Otrzymałyśmy z koleżanką rozwiązanie umów zawartych na czas określony. Pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia, ale wiemy, że przyjął na nasze...

Zmiana rodzaju umowy - Praca na zastępstwo

Przed 5 lat byłam zatrudniona na podstawie umowy na zastępstwo za nieobecną pracownicę (zwolnienie, macierzyński, wychowawczy) – panią X. Pracodawca...

Niezachowany okres wypowiedzenia przy rozwiązaniu umowy

Tydzień temu otrzymałem rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jest to umowa na czas nieokreślony. Przyczyną jest art. 53...

Umowa na czas określony a odprawa

Mąż od dziesięciu lat pracuje u jednego pracodawcy. Ma ciągle umowy na czas określony. Ostatnia 5-letnia kończy się za pół roku. W zeszłym...

Zwrot zasiłku pracodawcy po sprawie sądowej

Pracownik miał umowę o pracę zawartą do końca tego roku. Od stycznia był na L4, w lutym wysłaliśmy mu wypowiedzenie. Zgłosił sprawę do sądu,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »