Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy grozi mi zwolnienie dyscyplinarne za naruszenie ustawy antykorupcyjnej?

Marek Gola • Opublikowane: 2016-05-25

Jestem zatrudniony na stanowisku kierownika zakładu budżetowego. W okresie 10 miesięcy łączyłem tę funkcję z funkcją prezesa fundacji, a więc naruszyłem tym samym przepisy ustawy antykorupcyjnej. Gdy się zorientowałem, że to niezgodne z przepisami, niezwłocznie zrezygnowałem z funkcji prezesa (grudzień 2014 r.). W tym samym mniej więcej czasie zmieniły się władze i na pierwszej sesji w nowym roku radny złożył wniosek z interpelacją odnośnie łączenia stanowisk (czyli przełożony powziął o tym informację). Czy pomimo że upłynęło już 30 dni mogę zostać zwolniony dyscyplinarnie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy (K.p.)

W pierwszej kolejności należy ustalić, kiedy Pana pracodawca powziął wiadomość o naruszeniu przez Pana ustawy antykorupcyjnej? Data powzięcia informacji przez pracodawcę będzie miała dla Pana osoby najistotniejsze znaczenie, albowiem od tej daty liczony jest okres miesięczny, o którym mowa w art. 52 § 2 K.p.

Art. 52 § 2 K.p.: „Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy”.

Z uwagi na zmianę władzy w mieście zasadnym jest przywołanie poglądów wyrażonych w orzecznictwie, które w tym przypadku będą miały najistotniejsze znaczenie. Zgodnie z nimi do rozpoczęcia biegu terminu konieczne jest uzyskanie tej wiadomości przez osobę lub organ upoważnione do składania oświadczeń woli pracownikom w imieniu pracodawcy – art. 3[1] K.p. (tak np. wyroki z dnia 17 grudnia 1997 r., I PKN 432/97 oraz z dnia 21 października 1999 r., I PKN 329/99).

Z uwagi na Pana funkcję istotne znaczenie ma pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 lipca 1999 r., sygn. akt I PKN 135/99, zgodnie z którym względem pracownika zajmującego stanowisko kierownicze termin ten należy liczyć od daty uzyskania wiadomości o jego zachowaniu przez organ uprawniony do rozwiązania stosunku pracy. Nadto z uwagi na zmianę władz wskazać należy na kolejny pogląd, zgodnie z którym zmiana składu osobowego organu pracodawcy nie powoduje rozpoczęcia na nowo biegu terminu z § 2 (wyrok SN z dnia 7 grudnia 1999 r., I PKN 431/99; wyrok z dnia 5 lipca 2002 r., I PKN 389/01).

Jednolity jest nadto pogląd, zgodnie z którym w przypadku wieloosobowych jednostek organizacyjnych do rozpoczęcia biegu terminu, o którym mowa w art. 52 § 2 K.p., wystarczy, by wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę powziął jeden z członków tego organu.

Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest ustalenie, kiedy pracodawca dowiedział się o łączeniu przez Pana stanowisk. Jeżeli miało to miejsce przed miesiącem, to w mojej ocenie rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym będzie w tym przypadku naruszeniem przepisów i wówczas doradzałbym wniesienie odwołania do sądu pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »

porady prawnicze eporady24.pl

prawo spadkowe spadek.info

prawo budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika online odpowiedziprawne.pl

porady mieszkaniowe online prawo-mieszkaniowe.info

podział majątku rozwodowy.pl

poduszki dekoracyjne