Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwolnienie z powodu problemów finansowych zakładu pracy a odprawa

• Autor: Dorota Kriger

Mimo że mam umowę jeszcze na rok, zostałem zwolniony. Zakład pracy ma problemy finansowe. Czy należy mi się odprawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Zwolnienie z powodu problemów finansowych zakładu pracy a odprawa

Kiedy pracownik ma prawo do odprawy?

Prawo do odprawy jest przede wszystkim uzależnione od przyczyn rozwiązania umowy o pracę. Odprawa przysługuje tylko wtedy, gdy przyczyny wypowiedzenia nie dotyczą pracownika, czyli nie wynikają z jego uwarunkowań (choroba, utrata uprawnień), ze sposobu wykonywania przez niego pracy lub przestrzegania obowiązków i zasad w zakładzie pracy, np. w zakresie BHP. Pracodawca, wypowiadając umowę zawartą na czas określony, nie musi podawać powodów swojej decyzji (art. 30 § 4 Kodeksu pracy), dlatego czasem trudno jest pracownikowi jednoznacznie określić, czy przyczyny wypowiedzenia dotyczą jego osoby, czy też pracodawcy. Z reguły pracownik ma jednak świadomość, czy przyczyna zwolnienia dotyczy go bezpośrednio, czy też nie, może więc samodzielnie ustalić, czy ma prawo do odprawy, i powinien się o nią ubiegać.

Odprawa dla zwalnianego pracownika

Jeśli powyższy warunek jest spełniony, czyli przyczyny zwolnienia nie dotyczą osoby pracownika, należy zweryfikować, czy poziom zatrudnienia u danego pracodawcy przekracza 20 osób. Do wypłaty odpraw zwalnianym pracownikom – także przy zwolnieniach indywidualnych – są zobowiązani ci pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 pracowników (art. 1 i 10 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

Jeśli więc pracownik jest zatrudniony u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników i zostaje zwolniony z przyczyn dotyczących pracodawcy (zmiany organizacyjne, restrukturyzacja, likwidacja stanowiska pracy itp.), to ma prawo do odprawy, mimo że na wypowiedzeniu nie określono przyczyny jego zwolnienia.

Odprawa, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przysługuje pracownikowi w wysokości:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info