Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy umowa o pracę miała charakter pozorny?

• Autor: Marta Handzlik

Wykonywałem pracę i obowiązki dyrektora produkcji. Umowę o pracę miałem jako technolog i jako technolog zostałem zwolniony z przyczyn ekonomicznych (już następnego dnia zatrudniono następcę). Czy w tym przypadku nie zachodzi podejrzenie, że umowa miała charakter pozorny? Czy świadectwo pracy musi określać zawód, jaki wykonywałem u danego pracodawcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozorność umowy oznaczałaby, że Pan pracy nie wykonywał, ale był Pan zgłoszony do ubezpieczeń jako pracownik. Tymczasem wykonywanie pracy na innym stanowisku niż określone w umowie nie powoduje innych niż zwykle obowiązków względem na przykład ZUS-u.

Co do zasady pracownik powinien wykonywać pracę na stanowisku, na jakim został zatrudniony. Może się jednak zdarzyć, że w trakcie zatrudnienia strony ustalą (niekoniecznie na piśmie), że pracownik zmieni stanowisko. Nie jest to więc pozorność zatrudnienia, a jedynie dokonanie zmiany warunków pracy za porozumieniem.

Jeśli otrzymał Pan wypowiedzenie ze stanowiska, na którym Pan faktycznie nie pracował, to powinien Pan po prostu odwołać się do sądu i podnieść w pozwie, że choć z przyczyn ekonomicznych zlikwidowano stanowisko technologa, to Pan był zatrudniony na innym stanowisku. Wówczas pracodawca będzie musiał udowodnić, że tak nie było – a nie jest w stanie tego zrobić, bo dokumentacja przemawia na Pana korzyść. Na odwołanie do sądu ma Pan 21 dni.

Co do treści świadectwa pracy, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące między innymi rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji. Przy czym wpisać tu należy rzeczywiście pełnioną funkcję lub zajmowane stanowisko, a nie to wynikające z umowy o pracę.

Jeśli w Pana świadectwie pracy znajduje się inny zapis, powinien Pan w terminie 7 dni od otrzymania świadectwa zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy, a jeśli pracodawca odmówi – zwrócić się do sądu pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info