Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy przysługuje mi odprawa nauczycielska?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-08-05

Jestem nauczycielem z ponad 30-letnim stażem pracy. Od 01.09.1015 r. do 31.08.2016 r. przebywałam na urlopie zdrowotnym. W maju 2016 r. (w czasie urlopu) dostałam od dyrektora szkoły wypowiedzenie warunków pracy i płacy z art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela z zachowaniem 3-miesiecznego okresu wypowiedzenia, które przyjęłam. W trakcie trwania wypowiedzenia, od 25.08.2016 r. przebywałam na zwolnieniu lekarskim, a od 01. 09. 2016 r. pobierałam zasiłek chorobowy. Zasiłek przestałam pobierać 20.12. 2016 r. 15.12.2016 r. nabyłam uprawnienia do uzyskania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, na które się zdecydowałam przejść z dniem 20.12.2016 roku. Czy w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje mi nauczycielska odprawa emerytalna od byłego pracodawcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 87 ustawy Karta Nauczyciela „nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, jeżeli nie uzyskał z tego tytułu odprawy przewidzianej w art. 28, przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy”.

„Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy”.

Odprawa emerytalna posiada charakter świadczenia socjalnego związanego z przejściem pracownika na świadczenie kompensacyjne i ma na celu ułatwienie mu przygotowania się do nowych warunków. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 3 października 1990 r. (sygn. akt I PR 276/90) odprawa pieniężna przysługuje każdemu nauczycielowi w razie rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na świadczenie kompensacyjne.

Skoro więc stosunek pracy ustał w Pani przypadku w związku z przejściem na świadczenie, nie ma znaczenia, że otrzymała Pani wcześniej wypowiedzenie warunków pracy i płacy, które Pani przyjęła, ani że przed odejściem na świadczenie była Pani na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Znaczenie ma jedynie to, że odeszła Pani z pracy właśnie po to, aby pobierać świadczenie kompensacyjne. Wobec tego odprawa Pani przysługuje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Powrót z urlopu macierzyńskiego a wynagrodzenie

Wiem, że wracając po urlopie macierzyńskim na niepełny etat, jestem chroniona przed zwolnieniem przez 12 miesięcy i że pracodawca ma obowiązek dać mi takie...

Czy można zrzec się ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

Chcę rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą. Posiadam trzy miesiące wypowiedzenia, lecz za porozumieniem stron chciałbym odejść w ciągu...

Zasady wypłaty wynagrodzenia

Pracuję w gastronomii. Ostatnio mój pracodawca zmienił zasady wypłaty wynagrodzenia. Pensję wypłaca do 10 każdego miesiąca, lecz nadgodziny rozlicza po...

Likwidacja nagrody jubileuszowej

Z dniem 1.01. nagroda jubileuszowa ulega likwidacji, a pracownicy nie uzyskają do niej uprawnię po tej dacie. Zatrudniłem się 02.01. Czy nabyłem prawo do...

Niewypłacenie premii po odejściu z pracy

Wypowiedziałem umowę o pracę i z końcem kwietnia odszedłem z firmy. Pracodawca nie chce mi wypłacić premii rocznej za obecny rok, którą...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »