Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy opinia lekarza o nieprowadzeniu pojazdów obowiązuje po godzinach pracy?

Marek Gola • Opublikowane: 2019-03-04

Podczas kolejnych, okresowych badań lekarskich na potrzeby zakładu pracy okazało się, że nie będę już mógł prowadzić pojazdów mechanicznych (orzeczenie lekarza medycyny pracy). Czy to orzeczenie dotyczy mnie tylko w godzinach pracy, czy również poza nią? Pytam, ponieważ mam prywatny samochód i chciałbym wiedzieć, czy mogę go prowadzić poza pracą, czy nie? W pracy wykorzystywania samochodu nie jest mi niezbędne.

»Wybrane opinie klientów

Szybka i profesjonalna usługa. Będziemy w przyszłości korzystać z Państwa pomocy.
Stowarzyszenie Wkra
Po raz kolejny profesjonalizm na najwyższym poziomie.
 
Jerzy
Odpowiedź bez wychodzenia z domu
Monika, 33 lata, pracownik biurowy
Moja opinia o poradach prawnych świadczonych przez w.w. usługodawcę jest pozytywna.
Bernadeta, nauczyciel akademicki emeryt, 76 lat
Bardzo obszerne wytłumaczenie i podkreślenie dla mnie kluczowych kwestii kilka razy. Język zrozumiały dla każdego.
Kinga, księgowa, 29 lat

Kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z następujących warunków:

  1. posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem;
  2. odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy;
  3. zdaje egzamin państwowy.

Zachodzi pytanie, czy lekarz, który Pana badał, jest lekarzem uprawnionym w rozumieniu ustawy. „Lekarzem uprawnionym do przeprowadzania badań lekarskich, zwanym dalej »uprawnionym lekarzem«, jest osoba łącznie spełniająca następujące wymagania:

1) posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza;

2) posiadająca co najmniej 5-letni staż w zawodzie lekarza;

3) posiadająca:

a) specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo

b) inną specjalizację i dodatkowe szkolenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 1;

4) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;

5) wpisana do ewidencji uprawnionych lekarzy”.

Jeżeli lekarz medycyny pracy nie spełnia tych kwalifikacji, nie ma podstaw do odebrania Panu prawa jazdy. Nadto pragnę zauważyć, że lekarz medycyny pracy nie ma kompetencji do odebrania Panu prawa jazdy. Z uwagi na powyższe zakaz obejmuje co najwyżej czas pracy. W celach prywatnych dopóki decyzją starosty nie zostanie Panu odebrane prawo jazdy, nie musi się Pan martwić o swoje uprawnienia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z BHP?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Termin szkolenia BHP

Pracownik zawarł umowę z pracodawcą z dniem 10 lutego, a termin rozpoczęcia pracy to 20 lutego. Z jaką datą należy wypisać kwestionariusz dla pracownika? Czy...

Niepoinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym jako powód rozwiązania umowy

Czy niewypełnienie obowiązku pracodawcy z art. 207 1 jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków wobec pracownika? Pracownik nie zmienił...

Jakie ciężary mogą przewozić kobiety?

Pracuję jako pomoc kuchenna w kuchni szpitalnej. Do naszych obowiązków należy m.in. rozwożenie posiłków w wózkach czterokołowych. Część...

Zakaz palenia w czasie pracy, czy szef miał prawo wprowadzić taki zakaz?

Właściciel zakładu na zebraniu załogi zakazał całkowicie palenia papierosów w czasie pracy. Co mówią na ten temat obowiązujące przepisy? Na...

Zniszczenie prywatnej odzieży w pracy

Zakończyłem niedawno pracę w małej prywatnej firmie na stanowisku informatyka. Na co dzień zajmowałem się przede wszystkim serwisowaniem komputerów,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »