Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy nauczyciel będący radnym może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-09-13

Czy nauczyciel będący radnym może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia? Wiem, że MEN stoi na stanowisku, że nie. Jednak orzeczenia sądów i opinie prawników mówią co innego. Jak zabezpieczyć się przed jednostkową decyzją dyrektora o odwołaniu z urlopu? Czy tylko poprzez zrzeczenie się diety za ten okres? Ale przecież będę nadal uczestniczyć we wszystkich pracach rady.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 73 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) – nauczyciel w czasie urlopu dla poratowania zdrowia nie może podjąć ani kontynuować żadnej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego działalnością zarobkową jest każda aktywność ludzka zmierzająca do osiągnięcia zarobku (jest to wszelka praca zarobkowa wykonywana na każdej podstawie prawnej albo bez takiej podstawy, bez względu na wymiar czasu tej pracy).

Osoba, która pełni funkcję radnego ma prawo do diety w wysokości określonej przez radę gminy. Zgodnie z orzeczeniem Sadu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 marca 1994r. (III Aur 724/93) dieta radnego nie jest traktowana jako zarobek, ponieważ działalność radnego nie zmierza do osiągnięcia zarobku, ale jest funkcją służącą społeczności lokalnej.

Opierając się więc tylko i wyłącznie na orzeczeniach sądów, należy uznać, że nauczyciel, który pełni funkcję radnego na urlopie dla poratowania zdrowia, nie narusza zakazu wykonywania pracy w czasie tego urlopu.

Jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 29 czerwca 2012 r. stwierdziło, że „pobieranie przez nauczyciela korzystającego z urlopu dla poratowania zdrowia diet z tytułu pełnienia funkcji radnego w gminie może mieścić się w definicji »innej działalności zarobkowej«, o której mowa w art. 73 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela. (...) Nauczyciele podczas przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia powinni w maksymalnym stopniu korzystać z niezakłóconych warunków regenerowania organizmu. W ślad za tym ustawodawca gwarantuje wypłacanie wynagrodzenia ze środków publicznych (samorządowych) pomimo niewykonywania pracy w wysokości należnej nauczycielom wykonującym zadania.”

Jak widać, z powyższego wynika, że ustawodawca (w tej roli MEN) interpretuje stworzony przez siebie przepis odmiennie, niż robią to sądy. Jednak opinia MEN nie musi być dla dyrektora wiążąca. To dyrektor podejmuje decyzję, czy w sytuacji, o jakiej mowa w pytaniu odwołać nauczyciela z urlopu, czy też nie, a nauczyciel – jeśli nie zgadza się z tą decyzją – może się odwołać do sądu i wówczas sąd wyda indywidualne orzeczenie w tej konkretnej sprawie.

Na gruncie przepisów nie da się bowiem jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy nauczyciel na urlopie dla poratowania zdrowia może pełnić odpłatną funkcję radnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Niestawienie się w urzędzie pracy

Miałem się zgłosić do urzędu pracy 15.05.2013 r. na spotkanie jako bezrobotny. Niestety zapomniałem o nim i nie stawiłem się. Co przez to tracę? Jak sprawa...

 

Przerwa w zatrudnieniu a ubezpieczenie

Od 2008 r. pracuję we Włoszech. Za kilka miesięcy mam zamiar wrócić do Polski. Złożyłem już wypowiedzenie z pracy, niedługo podpiszę umowę o pracę w...

 

Odbycie szkolenia podczas zasiłku chorobowego w czasie ciąży

Jestem zatrudniona na czas określony w pewnej firmie do końca tego roku. Jestem w 6. Miesiącu ciąży i przebywam na zwolnieniu lekarskim....

 

Prawo do zasiłku chorobowego dla nauczyciela

Jestem nauczycielem, który do 31 sierpnia przebywa na zwolnieniu lekarskim. 31 sierpnia muszę rozwiązać stosunek pracy z powodu braku godzin. Czy...

 

Roczne umowy na czas określony dla nauczyciela

Jestem nauczycielem kontraktowym. Od czterech lat jestem zatrudniana na roczne umowy na czas określony. Uczę tych przedmiotów, których wcześniej uczył obecny...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »