Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę liczyć na ponowne zatrudnienie po zwolnieniu za porozumieniem stron?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-08-31

Pracowałem u pracodawcy 15 lat, zwolniłem się za porozumieniem stron kilka tygodni temu po miesięcznym wypowiedzeniu na mój wniosek. Czy mogę liczyć na ponowne zatrudnienie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy prawa nie nakazują ponownego zatrudnienia pracownika, który na swój wniosek rozwiązał stosunek pracy. Jeśli jednak pracodawca wyrazi chęć ponownego Pana zatrudnienia – nic nie stoi na przeszkodzie.

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

Stosunek pracy jest stosunkiem prawnym, którego treść stanowią zobowiązania pracownika do osobistego wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz pracodawcy do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem w warunkach bezpiecznych i higienicznych. Praca świadczona w ramach stosunku pracy jest pracą dobrowolną – swobodnie podjętą i wybraną, wykonywaną osobiście, odpłatnie, w warunkach podporządkowania organizacyjno - ekonomicznego.

Jednocześnie owa dobrowolność leży też po stronie pracodawcy – może on wybrać danego pracownika do zatrudnienia bądź nie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Operacja podczas okresu wypowiedzenia

Złożyłam wypowiedzenie za porozumieniem stron, okres wypowiedzenia został skrócony do 2 miesięcy. W tym czasie okazało się, że będę mieć operację...

 

Czy pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć na wypowiedzenie umowy o pracę złożone przez pracownika?

Czy pracodawca ma obowiązek odpowiedzieć na wypowiedzenie umowy o pracę złożone przez pracownika? Zaznaczam, że pracownik, który wypowiedział umowę...

 

Podpisanie umowy o pracę i wypowiedzenie jej przed rozpoczęciem pracy

Chciałbym wypowiedzieć umowę o pracę, której jeszcze nie rozpocząłem, ale umowa została już podpisana. Przed dwoma tygodniami zawarłem umowę o pracę...

 

Jak długi okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

Rozwiązuję umowę o pracę na czas nieokreślony. Czas trwania tej umowy nie przekracza 3 lat. Zgodnie z Kodeksem pracy czas wypowiedzenia wynosi 1...

 

Jaki okres wypowiedzenia przy umowie na 5 lat?

Pracuję w firmie od 2014 roku na podstawie umowy o pracę na czas określony (umowa na 5 lat). Chciałbym teraz odejść z tej firmy. Jaki mam okres...

 

Brak kontaktu z pracodawcą po sprzedaży firmy

Brak kontaktu z pracodawcą po sprzedaży firmy

Moja siostra obecnie przebywa na utopie macierzyńskim. Jest zatrudniona na umowę o pracę, bezterminowo. W trakcie trwania urlopu macierzyńskiego firma...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »