Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę liczyć na ponowne zatrudnienie po zwolnieniu za porozumieniem stron?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-08-31

Pracowałem u pracodawcy 15 lat, zwolniłem się za porozumieniem stron kilka tygodni temu po miesięcznym wypowiedzeniu na mój wniosek. Czy mogę liczyć na ponowne zatrudnienie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy prawa nie nakazują ponownego zatrudnienia pracownika, który na swój wniosek rozwiązał stosunek pracy. Jeśli jednak pracodawca wyrazi chęć ponownego Pana zatrudnienia – nic nie stoi na przeszkodzie.

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

Stosunek pracy jest stosunkiem prawnym, którego treść stanowią zobowiązania pracownika do osobistego wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz pracodawcy do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem w warunkach bezpiecznych i higienicznych. Praca świadczona w ramach stosunku pracy jest pracą dobrowolną – swobodnie podjętą i wybraną, wykonywaną osobiście, odpłatnie, w warunkach podporządkowania organizacyjno - ekonomicznego.

Jednocześnie owa dobrowolność leży też po stronie pracodawcy – może on wybrać danego pracownika do zatrudnienia bądź nie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki