Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy mogę dostać urlop na wypowiedzeniu?

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2022-03-18 • Aktualizacja: 2022-03-18

Obecnie jestem na 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia. Firma, w której jeszcze pracuję, nie chciała się zgodzić na skrócenie okresu wypowiedzenia do jednego miesiąca. Kadrowa tłumaczyła się dużą ilością pracy w moim dziale i powiedziała, że jeśli znajdą kogoś na moje miejsce, to pozwolą mi odejść wcześniej. Do końca maja przysługuje mi 14 dni urlopu wypoczynkowego. W kwietniu rozpoczęła pracę nowa osoba na stanowisku, na jakim ja pracuję. Mimo to główny kierownik nie chce mi udzielić ani jednego dnia urlopu w maju. Czy mogę coś na to poradzić, żeby zamiast ekwiwalentu dostać urlop? Co więcej, w marcu rozdawane były dla pracowników premie roczne za poprzedni rok, gdzie ja i inne osoby na wypowiedzeniu zostały pominięte. Nie wzięto pod uwagę osiągniętych przeze mnie zadań przedłożonych mi przez przełożonych ani faktu, że cały poprzedni rok przepracowałam bez ani jednego dnia na zwolnieniu lekarskim.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Czy mogę dostać urlop na wypowiedzeniu?

Urlop w trakcie wypowiedzenia

Art. 1671 ustawy Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) stanowi, że w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551. Informację o tym, w jakich dniach pracownik ma wykorzystać urlop, pracodawca może umieścić w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę.

A zatem w okresie wypowiedzenia pracodawca ma prawo zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Należy podkreślić, iż jest to prawo, a nie obowiązek pracodawcy. Decyzja podjęta przez pracodawcę jest wiążąca dla pracownika, który nie ma prawa zgłoszenia sprzeciwu, czyli musi się tej decyzji podporządkować.

Wynagrodzenie urlopowe

Natomiast jeżeli chodzi o wynagrodzenie urlopowe, to pracodawca jest zobowiązany je wypłacić. Brak wypłaty wynagrodzenia może stanowić istotne naruszenie przepisów kodeksu pracy, a także jest traktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 282).

Premia roczna

Co do premii rocznej. Istotne są postanowienia regulaminu wynagrodzeń, który winien regulować kwestie przyznawania premii rocznej. Bardzo często w regulaminach wynagrodzeń jest zastrzeżenie, że premie roczne wypłacane są wtedy, gdy w dniu ich wypłaty (bądź na dzień 31 grudnia danego roku premiowania) nadal pozostaje się pracownikiem firmy. Oznacza to, że osiągnięcie przez pracownika zakładanych planem celów nie jest wystarczającą przesłanką domagania się premii za dany rok kalendarzowy. Zatem proszę zajrzeć do regulaminu wynagrodzenia i sprawdzić, jak ta kwestia jest uregulowana.

Niemniej jednak warto tu przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z 14 czerwca 2018 (sygn. akt II PK 130/17), w którym stwierdził on, że pracownik może nabyć prawo do premii, nawet jeżeli nie pozostaje już w stosunku pracy, która to okoliczność stanowi jedno z kryteriów przyznania tejże premii.

Jeżeli zatem w regulaminie (wynagradzania bądź premiowania) podane są przesłanki nabycia prawa do premii rocznej, to nawet gdyby o tej premii decydował dyrektor, to pracownik po spełnieniu tych przesłanek ma prawo do tej premii przewidzianej regulaminem. Z tym że wkraczamy tu już na drogę sądową. Pani ewentualne roszczenie o wypłatę premii mogłoby być oparte na twierdzeniu, iż na dzień ustania stosunku pracy wypełniła Pani powierzone zadania i osiągnęła wskazane cele.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »