Kategoria: Czas pracy
Baner RODO

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3 4 5 6 7


Dzień wolny za pracę w sobotę

Do końca okresu rozliczeniowego powinnam odebrać dni wolne za pracę w soboty. Chciałabym odebrać te dni w następnym okresie rozliczeniowym. Czy mogę zwrócić się z taką propozycją do pracodawcy? Czy jest możliwość "przeniesienia" na kolejny okres rozliczeniowy?

więcej ››

Praca bez przerwy i rozkład czasu pracy

Bywają miesiące, że pracuję 11 dni bez przerwy. Czy jest to zgodne z prawem? Dojeżdżam do pracy i chcę zapytać czy pracodawca może ustalać zakończenie pracy w dowolny sposób np. o 1 w nocy?

więcej ››

Liczba dni pracy w roku dla zatrudnionego na czas nieokreślony

Ile maksymalnie dni w roku może przepracować pracownik zatrudniony na czas nieokreślony, a ile w ciągu miesiąca?

więcej ››

Czy zaplanowany dzień wolny przepada w przypadku choroby

Czy w przypadku gdy w systemie 4 brygadowym mam zaplanowany wcześniej WD np. we wtorek, a ja zachoruję od poniedziałku do czwartku, to czy WD mi przepada, czy mogę je wykorzystać w późniejszym terminie - oczywiście w danym cyklu rozliczeniowym ? W moim zakładzie pracy pracodawca twierdzi, że WD przepada w przypadku L4. Powołuje się na zapis w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, który brzmi: Art. 14 §3: W razie niewykorzystania przez pracownika dodatkowego dnia wolnego od pracy (WD), z innych powodów niż wykonywanie w tym dniu pracy na polecenie pracodawcy, nie przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy ani dodatkowe wynagrodzenie: Czy przypadkiem zapis ten nie stoi w sprzeczności z Art 151 11 Kodeksu Pracy ?

więcej ››

Praca w sobotę a dzień wolny

Pracuję w systemie 5-dniowym plus pracujące soboty. Za każde dwie przepracowane soboty (po 4 godziny) otrzymuję 1 dzień wolny. Czy to powinno tak wyglądać?

więcej ››

Elektroniczny system ewidencjonowania czasu pracy

Pracuję w biurze w godzinach od 7 do 15. Czas zapisywany jest w systemie elektronicznym. Stąd też moja ewidencja czasy pracy przykładowo wygląda tak: wejście: 6.59 wyjście 15.08, wejście: 7.03 wyjście 15.00, wejście: 6.56 wyjście 15.24, itd. Jak widać, w ciągu 3 dni przepracowałam 24 godziny i 36 minut. Czy spóźnienie w drugim dniu może być pokryte minutami z innego dnia, kiedy zostałam w pracy dłużej? Czy pracodawca słusznie wylicza mi trzy dni po osiem godzin, czy powinien także uwzględnić dodatkowe minuty, które siłą rzeczy przy używaniu elektronicznego zapisu zapisują się, a w miesięcznym rozliczeniu dają 2-3 godzin dodatkowej pracy? Od jakiego momentu liczy się rozpoczęcie pracy: czy od wejścia na zakład i „odbicia” karty zegarowej, czy od momentu, kiedy siadam do włączonego komputera i rozpoczynam pracę?

więcej ››

Wyjścia prywatne do odpracowania

Dzisiaj w naszej firmie wprowadzono taką procedurę: „Z dniem … firma wprowadza następującą procedurę wyjść prywatnych: 1. pracownik wypisuje wniosek – „wyjście prywatne” (druk …), 2. po ustaleniu z kierownikiem zespołu (lub działu) terminu wyjścia, terminu odpracowania oraz podpisaniu wniosku, pracownik wpisuje swoje wyjście do „Rejestru wyjść prywatnych”, znajdującego się w sekretariacie biura spółki, 3. po odpracowaniu nieobecności i potwierdzeniu tego faktu przez kierownika (na wniosku …) wniosek należy oddać do komórki kadr.” Czy to zgodne z obowiązującymi przepisami? Czy każde wyjście np. do lekarza musi być odpracowane?

więcej ››

Dzień wolny za niedzielę

Jak zaplanować harmonogram pracy przy 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym? Praca przeważnie na dwie zmiany, czasami na trzy, od poniedziałku do piątku. Bywa, że jest taka potrzeba, aby pracownik przyszedł na III zmianę w niedzielę i na tej samej zmianie pracował aż do piątku. Ze względu na taki tryb pracy nie mogę zaplanować dnia wolnego 6 dni przed lub 6 dni po niedzieli. Czy można zaplanować inny dzień wolny w harmonogramie? Powiedzmy do końca okresu rozliczeniowego (np. w jednym miesiącu zaplanuję niedzielę pracującą, a w następnym – dzień wolny za tę niedzielę). W okresie rozliczeniowym suma godzin będzie się zgadzać, dodatek za godziny nocne też będzie wypłacony, nie będzie nadgodzin. Przerwa dobowa i tygodniowa też zostanie zachowana. Rozumiem, że jeśli niedziela jest zaplanowana w harmonogramie jako dzień roboczy, to już nie trzeba podpisanego wniosku o odebranie dnia wolnego.

więcej ››

Dni wolne

Pracuję w sklepie spożywczym w następującym trybie: pon.-pt. 6-14 i niedziela wolna a w następnym tygodniu 14-21:30 (z reguły do 22 a płacone mam za 7,5 godziny) i niedziela pracująca (10 godzin). Za niedzielę płatne stawka za godzinę + 50%. Dni do odbioru nie ma. Z reguły wypada 2 niedziele wolne w miesiącu. Przepracowuję 180 i więcej godzin w miesiącu. Średnio tydzień pracy przekracza 48 godzin. Czy te powyżej zaliczane są do nadliczbowych? Za nie wykorzystane przerwy również nie jest płacone. Właściwie to nie ma przerw. Nie ma również żadnych warunków socjalnych takich jak chociażby miejsce na posiłek, ekwiwalent za pranie fartuchów (teraz nawet fartuchów nie ma bo stare są dziurawe). Czy za niewykorzystane przerwy powinno być płacone i ile? Czy za niedzielę powinno być płacone 100% do stawki godzinowej? Czy za pozostanie dodatkowo np. 2 godziny powinno być zapłacone 100% a nie normalna stawka? Czy w umowie powinna być określona wartość lub przynajmniej procent premii uznaniowej? Jeżeli umowa na czas określony wygasła mi 15.10. to od kiedy powinna być podpisana nowa?

więcej ››

Nieformalny przerywany czas pracy

Proszę o odpowiedź odnośnie stosowania prawa pracy w zakresie godzin nadliczbowych. Chodzi o konkretny przykład. Praca w godzinach od 7 do 15, następnie potrzeba pracy w godzinach nocnych tego samego dnia tj. od 23 do 7 rano i dalej. W jaki sposób można rozpisać tak świadczoną pracę. Nadmieniam, że tego typu czas pracy może się powtarzać. Pracownik godzi się na taki czas pracy. Proszę również o proponowany grafik odnośnie tak świadczonej pracy, lub inną propozycję będącą w zgodzie z kodeksem pracy.

więcej ››

Czas pracy a podróż służbowa

Proszę o wykładnię czasu pracy w przypadku oddelegowania pracownika w trybie delegacji w której istotnym elementem jest czas dojazdu do miejsca celowego wyjazdu delegacyjnego. Czy czas dojazdu np. samochodem osobowym jest czasem pracy, czy wlicza się do czasu pracy i jako taki jest objęty wynagrodzeniem za czas ponadnormatywny? Czy pracownik może oczekiwać zapłaty za np. 12 godzinny dzień pracy czy ewentualnie otrzymać wolne godziny do odbioru?

więcej ››

Strona: 1 2 3 4 5 6 7


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »