Kategoria: Czas pracy
Baner RODO

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3 4 5 6 7


Zwolnienie lekarskie w przypadku systemu czterobrygadowego

Pracuję w systemie czterobrygadowym. Po sześciu dniach pracy (2 dni rano,2 popołudniówki i 2 nocki) mam dwa dni wolne. Jeśli otrzymam zwolnienie lekarskie obejmujące np. 4 dni pracy z jednego "tygodnia" dwa dni wolne i dwa dni z następnego tygodnia to mam mieć policzone 6 czy 8 dni chorobowego. Proszę również o wyjaśnienie sytuacji pracownika pozostającego na zwolnieniu lekarskim przez cały miesiąc, liczy mu się planowane np: 176 godziny, czy również godziny z dni wolnych?

więcej ››

Rozkład czasu pracy

Pracuję po 16 godzin co drugi dzień i po 14 godzin w co drugą sobotę miesiąca oraz 13 godzin jedną lub dwie niedziele w miesiącu. Co daje od 46 godzin do 61 godzin pracy w ciągu tygodnia. Chciałabym się dowiedzieć czy mam prawo do nadgodzin. Czy pracodawca ma prawo żądać ode mnie pracy po 16 godzin (pracuję od 7 do 23), dzień po dniu.

więcej ››

Zmiana rozkładu czasu pracy na wniosek pracownika

Szukam odpowiedzi na następujące pytania: 1. Pracownik jest zatrudniony w równoważnym czasie pracy 10-18, ponieważ wychodził prywatnie na 1 godzinę (wpisał się do książki prywatnych wyjść) składa na piśmie prośbę o umożliwienie mu odpracowania tej godziny 2 dni później w godzinach 9-10. 2. Czy pracownik może na własną prośbę przyjść do pracy na wcześniejszą godzinę niż dzień wcześniej np. z ważnych przyczyn rodzinnych np. pogrzeb, choroba dziecka. 3. Czy pracownik może na własną prośbę złożoną na piśmie odebrać nadpracowane godziny w następnym okresie rozliczeniowym gdyż nie chce za nie ekwiwalentu pieniężnego. Czy zakład pracy ma prawo odmówić w/w prośbę pracownika?

więcej ››

Czy dopuszczalne jest zatrudnienie przez 6 dni w tygodniu?

Czy mogę pracować na własną prośbę 6 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie (3/4 etatu), pracodawca oczywiście wyraża zgodę? Czy ma w mojej sytuacji zastosowanie art 142 KP? Jeśli chodzi o odpoczynek to zachowane jest 35 godzin.

więcej ››

Zmiana okresu rozliczeniowego czasu pracy

W moim zakładzie pracy pracujemy w tzw. czterobrygadówce. Okres rozliczeniowy wynosi 13 tygodni i na te 13 tygodni jest ustalany harmonogram. Do tej pory pracowałem w systemie zmianowym: 4x3 zmiana, 2 dni wolne, 4x2 zmiana, 1 dzień wolny, 4x1 zmiana, 1 dzień wolny. Teraz w trakcie trwania okresu rozliczeniowego zostaje zmieniony nam harmonogram na tzw. siedmiodniowy. Moje pytanie: czy można bezkarnie zmieniać harmonogram w trakcie okresu rozliczeniowego i o ile wcześniej pracodawca powinien podać ten harmonogram?

więcej ››

Dyżur domowy jako praca dodatkowa

Pracuje w wodociągach na stanowisku konserwatora sieci wodociągowej. Prasuję przez cały tydzień od poniedziałku do piątku tj. 40 godz. tygodniowo, lecz jednocześnie od godz. 15 rozpoczynam dyżur domowy do godz. 7 rano i tak przez cały tydzień aż do następnego poniedziałku i tak co drugi tydzień. Płaca za godz. 70 groszy brutto. Jak to się ma do godzin pracy i czy w niedzielę nie obowiązuje 100% dodatku?

więcej ››

Zwolnienie z pracy na rozprawę w sądzie

Pracownik dostał wezwanie do stawienia się w sądzie na sprawie alimentacyjnej jako pozwany. Sprawa sądowa wyznaczona jest oczywiście w dzień roboczy, w godzinach pracy pracownika. Kadrowa z zakładzie pracy poinformowała, że nie należy się z tego tytułu zwolnienie od wykonywania pracy ponieważ jest stroną na rozprawie a nie świadkiem. Za bardzo nie rozumiem takiego tłumaczenia, a czytając rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy nic takiego nie znalazłam. Czy jakieś przepisy precyzują tę kwestię? Czy stanowisko kadrowej jest słuszne?

więcej ››

Czy przygotowanie stanowiska wliczać do czasu pracy?

Nie wiem czy przygotowanie stanowiska powinno wliczać się do czasu pracy. Przychodzę do sklepu ok 9-45 , sklep jest otwarty od 10 do 18. Pracę teoretycznie kończę o 18 ale muszę jeszcze rozliczyć kasę i posprzątać sklep także wychodzę średnio 18-30 do 18-40 i właśnie o te dodatkowe ok 40min mi chodzi. Prosiłbym o jasną wypowiedź.

więcej ››

3 miesięczny okres rozliczeniowy czas pracy

Mam pytanie odnośnie niewyrobienia normy pracy w okresie rozliczeniowym 3 miesięcznym. Czy jeżeli w pierwszym miesiącu wyrobię np. 20 nadgodzin a w kolejnych 2 miesiącach nie wyrobię normy pracy np. 2 X 160 h tylko 2 x 150, to czy pracodawca ma prawo zabrać mi nadgodziny ( 20 h z pierwszego miesiąca ) na poczet nadgodzin powstałych w dwóch kolejnych miesiącach w ten sposób anulując mi nadgodziny, nie płacąc mi za nie.

więcej ››

Rozliczanie godzin pracy

Pracuję w systemie jednozmianowym. Obowiązuje mnie 8 godzinna dobowa i średnio 40 godzinna norma czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 1 miesiąca. Przyjęte zlecenie przez pracodawcę spowodowało, że przez kilka miesięcy pracownicy z jednego z działów (laboratorium) muszą pracować we wszystkie dni - w soboty, niedziele i święta. W związku z powyższym sporządzono miesięczny harmonogram pracy, z którego wynika, że w najbliższy piątek będę pracowała 4 godziny, w sobotę też 4 godziny. Będę miała nie 5-cio lecz 6-cio dniowy tydzień pracy, ale będzie zgadzała się 40 godzinna norma pracy. Natomiast w przyszłym tygodniu będę pracowała 8 godzin w niedzielę i wtedy dostanę dzień wolny w tygodniu poprzedząjącym tę niedzielę. Czy harmonogram ten jest prawidłowy, czy można za pracę w sobotę odbierać wolne w piątek w ilości 1 godzina za przepracowaną 1 godzinę?

więcej ››

Odpłatność za obowiązkowe zebrania

W moim zakładzie odbywają się zebrania pracowników z poszczególnych działów. Pracujemy na zmiany po 12 godz. Zebrania odbywają się zazwyczaj w godz. przedpołudniowych, jeżeli akurat mam wolny dzień , to i tak muszę przyjechać do zakładu. Zebranie trwa czasem ok. 30 min, a dojazd ponad godzinę, jeszcze gorzej to wygląda jeżeli chodzi o osoby które mieszkają poza miastem. Kiedyś był zwyczaj, że zakład ten czas zaliczał nam jako dodatkowe 2 godz. pracy, ale teraz wycofali się z tego. Ostatnio nie dojechałam na zebranie bo akurat nie mogłam wyjść z domu i szef stwierdził, że o premii mogę zapomnieć bo zebranie jest obowiązkowe i już. Nie docierają do niego żadne tłumaczenia. Jedynym usprawiedliwieniem nieobecności jest L4 lub urlop. Czy mam obowiązek stawienia się na takich zebraniach? Czy szef ma prawo obciąć mi premię za nieobecność?

więcej ››

Rozliczenie nocnej pracy

Pracuję w hotelu na recepcji. Od stycznia nasza Pani dyrektor wprowadziła nocny system pracy. Pracujemy po 8 godzin lecz zmiany wyglądają następująco: 4 dni od 6 do 14, dwa dni wolnego, 4 dni na noc od 22 do 6 rano, jeden dzień wolnego, 4 dni od 14 do 22. Proszę o informację czy recepcja, w której pracują same kobiety może pracować 4 noce pod rząd. Dodam, że recepcja nie posiada żadnego zaplecza, gdzie można by na nocce spokojnie usiąść.

więcej ››

Ewidencja czasu pracy

Pracuję w firmie ponad 3 lata i przez 3 lata nie miałam płaconych nadgodzin. Pracowałam po 10 lub 12 godzin, a czasami 16, 3 soboty w miesiącu. W firmie pracodawca nie prowadzi ewidencji czasu pracy. Składa się tylko podpis potwierdzający obecność. Za nadgodziny nie miałem płacone. Na koniec miesiąca nie dostaję rozliczenia. O wolnym za soboty mogłam tylko pomarzyć. W jaki sposób teraz to udowodnić? Czy wystarczą tylko świadkowie?

więcej ››

Czy praca przez 6 dni w tygodniu jest dopuszczalna?

Przyjąłem się niedawno do firmy i pracuje 6 dni w tygodniu (dodatkowo w niedziele). Czy jest to zgodne z prawem? Może ten dodatkowy dzień jest traktowany jako godziny nadliczbowe?

więcej ››

Praca ciągła a praca wielozmianowa

W umowie o pracę mam wpisane że jestem pracownikiem „wielozmianowym". Czy mogę pracować w ruchu ciągłym?

więcej ››

Zmiana rozkładu czasu pracy przez pracodawcę

Do tej pory pracowałem od poniedziałku do piątku , czyli 40 godzin tygodniowo . Od nowego roku postanowiono zmienić nam system pracy na sześciodniowy lub inaczej osiemnastozmianowy. Tak więc pierwsza i druga zmiana ma pracować od poniedziałku do soboty. Za pracę w sobotę dostawalibyśmy inny dzień wolny. Natomiast trzecia zmiana zaczynałaby się w niedzielę i kończyła w sobotę rano. Również za pracę w niedzielę byłby udzielony inny dzień wolny . Nie mogę znaleźć w kodeksie odpowiedniego punktu, który mówiłby o takim rozwiązaniu. Jak np. ma być opłacana praca w dzień, który został przyznany jako wolny za niedzielę? Czy jest szansa aby nie można było wprowadzić takiego systemu?

więcej ››

Praca w systemie czterobrygadowym

Czy system czterobrygadowy to praca w ruchu ciągłym? Znalazłem taką definicję ruchu ciągłego: "System pracy w ruchu ciągłym może być stosowany w przypadku prac, które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane. O tym jakie prace nie mogą być wstrzymana będą decydowały kryteria obiektywne (nie zaś uznanie pracodawcy)”. Czy w związku z tym, że praca przy montażu mebli (proces technologiczny nie wymaga ciągłości) może być prowadzona w systemie czterobrygadowym, czy jest to naciąganie przepisów?

więcej ››

Organizacja pracy zgodnie z Kartą Nauczyciela

Pracuję w ośrodku socjalizacyjnym całorocznym. Mam w etacie 26 godzin bezpośredniej pracy z wychowankiem. Zgodnie z Kartą Nauczyciela dopełnienie do 40 godzin przeznaczone jest na działania nie mające związku z bezpośrednią opieką nad dzieckiem czyli: rady pedagogiczne, zebrania, uzupełnianie dokumentacji itp. Moje pytanie dotyczy konkretnych spraw: czy za darmo w swoim czasie prywatnym w ramach dopełnienia do 40 godzin szef może wysłać mnie do sądu z wychowankiem na rozprawę? lub w ramach tego dopełnienia np z wychowankiem do lekarza? Czy za dodatkowe godziny spędzone np z wychowankiem na pogotowiu już poza pracą z grafika nie nalezą się pieniądze? No i przede wszystkim czy szef ma prawo z dnia na dzień wyznaczyć mi zastępstwo za inną osobę lub wezwać do siebie tego samego dnia jeszcze nie ustalając tego wcześniej? Są wśród nas pracownicy zatrudnieni już z kodeksu pracy na 40 godzin. Czy takie osoby mają obowiązek przyjazdu na wszelkie głupawe zresztą rady lub na rozmowy z szefem poza godzinami swojej pracy również za darmo? Czy badania okresowe mam robić w swoim czasie wolnym też na zasadzie dopełnienia do 40 godzin czy też należy mi się tutaj wolny dzień?

więcej ››

Praca w systemie 28 dni pracy na 28 dni wolnego

Pracuję w systemie 28 dni pracy po 12 godzin na 28 dni wolnego. W związku z tym pracuję 28 x 12 =336. Czy w związku z tym jeśli w ciągu roku wyjdzie mi więcej godzin pracy należą mi się dodatkowe dni wolne? Jak jest rozwiązana sprawa z dniami ustawowo wolnymi oprócz niedziel, które wypadają podczas mojej zmiany? Następne pytanie. Jeśli mam prawo do 26 dni urlopu po 8 godzin, a pracuję normalnie po 12 to mam tylko 17 1/3 dnia wolnego? Czy też 26 dni po 8 godzin?

więcej ››

Dzień wolny w okresie rozliczeniowym w przypadku choroby

Czy w przypadku gdy w systemie 4 brygadowym mam zaplanowany wcześniej dzień wolny np. wtorek a ja zachoruję od poniedziałku do czwartku to czy dzień wolny przepada mi, czy mogę je wykorzystać w późniejszym terminie w danym cyklu rozliczeniowym? Mój pracodawca twierdzi, że dzień wolny przepada w przypadku L4. Powołuje się na zapis w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy który brzmi: Art 14 $ 3 „W razie niewykorzystania przez pracownika dodatkowego dnia wolnego od pracy, z innych powodów niż wykonywanie w tym dniu pracy na polecenie pracodawcy, nie przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy ani dodatkowe wynagrodzenie” Czy ten zapis nie stoi w sprzeczności z Art. 151 11 Kodeksu Pracy?

więcej ››

Strona: 1 2 3 4 5 6 7


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »