Kategoria: Czas pracy

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3 4 5 6 7


Praca w weekend matki wychowującej dziecko

Jestem lekarką zatrudnioną na pełny etat w szpitalu. Czy pracodawca ma prawo nakazać pracę w sobotę bądź niedzielę młodej matce wychowującej roczne dziecko. Jeżeli tak, to na jakich zasadach i czy praca może dotyczyć także godzin popołudniowych w weekendy?

więcej ››

Czy godzina pracy w sobotę jest równoważna godzinie pracy w ciągu tygodnia?

Pracuję od poniedziałku do piątku po 7 godzin dziennie oraz co drugą sobotę – także 7 godzin. To daje tygodniowo 38,5 godziny. Pracodawca twierdzi, że brakujące 1,5 godziny muszę dodatkowo odrobić w tygodniu w dowolnym czasie. Czy ma rację? Czy godzina pracy w sobotę jest równoważna godzinie pracy w ciągu tygodnia? Dodam, że na umowie o pracę w rubryce „wymiar czasu pracy” mam wpisane: „pełen etat”.

więcej ››

Przerwa a dobowy wymiar czasu pracy pracownika

Mój czas pracy to 8,5 godziny dziennie, przy monitorze komputera. To pozalimitowe pół godziny wynika ponoć z dodatkowej przerwy tzw. socjalnej, czy, jak kto woli, przerwy na lunch. Niestety, pracodawca nie zapewnił warunków do wykorzystania jej na posiłek. Kiedyś zapytałam, co w sytuacji, gdy ktoś nie wykorzystuje tej przerwy, otrzymałam odpowiedź: „może to przepracować” i koniec rozmowy. Czy w tych okolicznościach można się ubiegać o zmniejszenie czasu pracy do 8 godzin dziennie? Czy istnieją ku temu jakieś podstawy prawne?

więcej ››

Praca w dwóch różnych miejscach

Czy mogę podjąć zatrudnienie na 1/2 etatu w sklepie i na 1/4 etatu w szkole – jako nauczycielka? Czy jest prawnie możliwe, by być zatrudnionym w dwóch różnych miejscach pracy?

więcej ››

Wymiar czasu pracy

Czy zakład pracy może zmienić wymiar mojego czasu pracy z całego etatu na 3/4 lub 1/2?

więcej ››

Czas pracy kierowcy, funkcjonariusza celnego

Jestem pracownikiem administracji celnej, a dokładnie – funkcjonariuszem celnym. Pracuję w systemie 12-godzinnym bez sobót, niedziel i świąt. Moim miejscem pracy jest teren podlegający miejscowej Izbie Celnej, a więc obszar całego województwa. W czasie pracy poruszam się samochodem służbowym, pokonując w ciągu jednej służby 250-350 km. Dodatkowo do moich obowiązków należy techniczno-serwisowa obsługa pojazdu (tankowanie, mycie i sprzątanie, serwisowanie, wymiana opon itp.). Ponadto fakt używania samochodu odnotowuję po zakończeniu służby w karcie pojazdu. Czy można uznać, że wykonywane przeze mnie czynności, związane z obsługą pojazdu służbowego i jego kierowaniem, są czynnościami należącymi do typowego zakresu obowiązków nakładanych na kierowców służbowych? Jeśli tak, to czy przysługuje mi od pracodawcy roszczenie o ewentualne dodatkowe wynagrodzenie? Jak pełnienie obowiązków kierowcy przez 12 godzin dziennie ma się do przepisów o czasie pracy kierowcy i czy w związku z tym pracodawca powinien wypłacać godziny nadliczbowe, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

więcej ››

Ubranie robocze a czas pracy

Czy czas jaki poświęcam na przebranie się w ubranie robocze powinien zostać wliczony do czasu pracy?

więcej ››

Praca w ochronie a dodatek za pracę w niedzielę

Czy pracując w systemie cztero brygadowym po 12 godzin należy się nam dodatek za prace w święta. Pracuje przy ochronie obiektów instytucji budżetowej w ruchu ciągłym to znaczy 12 godzin pracy 24 godzin wolnego 12 godzin pracy (nocna zmiana) 48 godzin wolnego. Jak powinno wyglądach naliczanie naszej pensji? W chwili obecnej otrzymujemy podstawę, dodatek za godziny nocne, wysługę lat oraz premie.

więcej ››

Czas pracy przez 6 dni w tygodniu

Pracodawca zatrudnia mnie na pełny etat po 6 godzin dziennie od poniedziałku do soboty. W każdym tygodniu pracuję 6 dni a dodatkowo jedną niedzielę w miesiącu. Za pracę w soboty dostaję wynagrodzenie jak za dzień roboczy. Czy pracodawca może mnie zatrudniać w takim systemie?

więcej ››

Badania lekarskie po chorobie

Czy można mieć 30 dni L4, po których przekroczeniu należy wykonać ponowne badania o zdolność do pracy. Jeżeli jednak w tych dniach znajdą się dwa dni ustawowo wolne od pracy (25-26.XII), to czy wliczają się one do tych 30 dni czy okres ten należy wydłużyć o te dwa dni?

więcej ››

Czas pracy osoby niepełnosprawnej

Mam następujący problem, moja żona ma 2 grupę inwalidzką i pracę w szczególnych warunkach. .Jej pracodawca podpisał z żoną umowę na 1/2 etatu a pracuje w systemie 2 zmianowym od 7 do 14 i od 14 do 21 od poniedziałku do soboty i co 2 tydzień w niedzielę od 8 do 20. Proszę o informację czy jest to zgodne z prawem.

więcej ››

Obowiązkowa obecność na zebraniu

Pracuje w systemie czterozmianowym. Pracodawca zapowiedział zebranie na godz. 13.00 w dniu, w którym o godz. 5.00 zakończyłam pracę na nocnej zmianie. Za nieobecność zagroził naganą za nieobecność w pracy, mimo, że należy mi się jedenastogodzinny odpoczynek po pracy.

więcej ››

Praca w wolną sobotę

Czy pracownikowi pracującemu 10 godzin w sobotę (wolną wg grafika od pracy) przysługuje w zamian dzień wolny i dodatkowo za przekroczenie normy dobowej odbiór 2 nadgodzin, czy jedyni dzień wolny?

więcej ››

Szczególne potrzeby pracodawcy

Pracę w sobotę uzasadniają między innymi szczególne potrzeby pracodawcy. Co to są te szczególne potrzeby? Czy jeżeli szef powie "musisz przyjść w sobotę bo trzeba zrobić coś tam", to już jest ta SZCZEGÓLNA POTRZEBA? Proszę o wyjaśnienie.

więcej ››

Udostępnianie ewidencji czasu pracy pracownika

Czy pracodawca tylko udostępnia ewidencje? Czy mogę zażądać kopi tej ewidencji dla mnie? Czy pracodawca może zabronić mi wykonania kopii tej ewidencji?

więcej ››

Zmiana liczby godzin pracy

Pracuję w sklepie, jako kasjerka. Ostatnio z racji niezbyt ruchliwego dnia pani kierownik powiedziała, że pracujemy 5 zamiast 8 godzin. 3 godziny odpracujemy kiedy będzie trzeba. Kiedy zapytałam, czy mogę iść na przerwę śniadaniową, pani kierownik odpowiedziała mi, że nie, bo pracujemy 5, a nie 8 godzin. Czy kierowniczka może tak postępować? Dodam, iż moja współpracowniczka na taką przerwę poszła mimo, iż mnie zabroniono? Czy podlega to nierównemu traktowaniu pracowników?

więcej ››

Dojazd do zmienionego miejsca pracy

Pracodawca zmienia miejsce pracy dla pracowników - oddalone jest ono od macierzystej siedziby o 20 km. Z macierzystej siedziby zapewnia busy do nowej siedziby i z powrotem. Od kiedy liczy się czas pracy? Czy jeśli przyjadę do macierzystej siedziby na 8.00 i dojeżdżam busem do drugiej siedziby na 8.30 to czy czas pracy liczy się od 8.00 czy od 8.30? - to samo pytanie o powrót? Czy ta 1h, którą tracę na dojazd, liczy się jako nadliczbowa?

więcej ››

Udział w nieobowiązkowym szkoleniu

Mój wyjazd służbowy rozpoczyna się o godz. 13:00 w piątek a kończy ok. 20:00 w niedzielę. Ja w piątek zgodnie z harmonogramem pracy mam pierwszą zmianę od godz. 6:00 do 14:00. czy przysługuje mi czas na przygotowanie się do wyjazdu, czy tez tego dnia mam przyjechać do pracy na godz.6:00 spakowany w torbę podróżną. Druga sprawa, czy jeśli wyjazd jest NIEOBOWIĄZKOWYM SZKOLENIEM mam prawo odmówić w nim udziału bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

więcej ››

Dzień wolny za szkolenie w sobotę

Za każdą pracującą sobotę otrzymuję dzień wolny w danym tygodniu, tak aby tydzień miał 5 dni pracujących. Ostatnio miałam taką sytuację, że w sobotę wysłano mnie na szkolenie. Czy za tę sobotę należy mi się dzień wolny? Jaka ustawa o tym mówi?

więcej ››

Zwolnienie lekarskie w przypadku systemu czterobrygadowego

Pracuję w systemie czterobrygadowym. Po sześciu dniach pracy (2 dni rano,2 popołudniówki i 2 nocki) mam dwa dni wolne. Jeśli otrzymam zwolnienie lekarskie obejmujące np. 4 dni pracy z jednego "tygodnia" dwa dni wolne i dwa dni z następnego tygodnia to mam mieć policzone 6 czy 8 dni chorobowego. Proszę również o wyjaśnienie sytuacji pracownika pozostającego na zwolnieniu lekarskim przez cały miesiąc, liczy mu się planowane np: 176 godziny, czy również godziny z dni wolnych?

więcej ››

Strona: 1 2 3 4 5 6 7


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »