Kategoria: Czas pracy

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2 3


Rozliczenie nocnej pracy

Pracuję w hotelu na recepcji. Od stycznia nasza Pani dyrektor wprowadziła nocny system pracy. Pracujemy po 8 godzin lecz zmiany wyglądają następująco: 4 dni od 6 do 14, dwa dni wolnego, 4 dni na noc od 22 do 6 rano, jeden dzień wolnego, 4 dni od 14 do 22. Proszę o informację czy recepcja, w której pracują same kobiety może pracować 4 noce pod rząd. Dodam, że recepcja nie posiada żadnego zaplecza, gdzie można by na nocce spokojnie usiąść.

Ewidencja czasu pracy

Pracuję w firmie ponad 3 lata i przez 3 lata nie miałam płaconych nadgodzin. Pracowałam po 10 lub 12 godzin, a czasami 16, 3 soboty w miesiącu. W firmie pracodawca nie prowadzi ewidencji czasu pracy. Składa się tylko podpis potwierdzający obecność. Za nadgodziny nie miałem płacone. Na koniec miesiąca nie dostaję rozliczenia. O wolnym za soboty mogłam tylko pomarzyć. W jaki sposób teraz to udowodnić? Czy wystarczą tylko świadkowie?

Czy praca przez 6 dni w tygodniu jest dopuszczalna?

Przyjąłem się niedawno do firmy i pracuje 6 dni w tygodniu (dodatkowo w niedziele). Czy jest to zgodne z prawem? Może ten dodatkowy dzień jest traktowany jako godziny nadliczbowe?

Praca ciągła a praca wielozmianowa

W umowie o pracę mam wpisane że jestem pracownikiem „wielozmianowym". Czy mogę pracować w ruchu ciągłym?

Zmiana rozkładu czasu pracy przez pracodawcę

Do tej pory pracowałem od poniedziałku do piątku , czyli 40 godzin tygodniowo . Od nowego roku postanowiono zmienić nam system pracy na sześciodniowy lub inaczej osiemnastozmianowy. Tak więc pierwsza i druga zmiana ma pracować od poniedziałku do soboty. Za pracę w sobotę dostawalibyśmy inny dzień wolny. Natomiast trzecia zmiana zaczynałaby się w niedzielę i kończyła w sobotę rano. Również za pracę w niedzielę byłby udzielony inny dzień wolny . Nie mogę znaleźć w kodeksie odpowiedniego punktu, który mówiłby o takim rozwiązaniu. Jak np. ma być opłacana praca w dzień, który został przyznany jako wolny za niedzielę? Czy jest szansa aby nie można było wprowadzić takiego systemu?

Praca w systemie czterobrygadowym

Czy system czterobrygadowy to praca w ruchu ciągłym? Znalazłem taką definicję ruchu ciągłego: "System pracy w ruchu ciągłym może być stosowany w przypadku prac, które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane. O tym jakie prace nie mogą być wstrzymana będą decydowały kryteria obiektywne (nie zaś uznanie pracodawcy)”. Czy w związku z tym, że praca przy montażu mebli (proces technologiczny nie wymaga ciągłości) może być prowadzona w systemie czterobrygadowym, czy jest to naciąganie przepisów?

Organizacja pracy zgodnie z Kartą Nauczyciela

Pracuję w ośrodku socjalizacyjnym całorocznym. Mam w etacie 26 godzin bezpośredniej pracy z wychowankiem. Zgodnie z Kartą Nauczyciela dopełnienie do 40 godzin przeznaczone jest na działania nie mające związku z bezpośrednią opieką nad dzieckiem czyli: rady pedagogiczne, zebrania, uzupełnianie dokumentacji itp. Moje pytanie dotyczy konkretnych spraw: czy za darmo w swoim czasie prywatnym w ramach dopełnienia do 40 godzin szef może wysłać mnie do sądu z wychowankiem na rozprawę? lub w ramach tego dopełnienia np z wychowankiem do lekarza? Czy za dodatkowe godziny spędzone np z wychowankiem na pogotowiu już poza pracą z grafika nie nalezą się pieniądze? No i przede wszystkim czy szef ma prawo z dnia na dzień wyznaczyć mi zastępstwo za inną osobę lub wezwać do siebie tego samego dnia jeszcze nie ustalając tego wcześniej? Są wśród nas pracownicy zatrudnieni już z kodeksu pracy na 40 godzin. Czy takie osoby mają obowiązek przyjazdu na wszelkie głupawe zresztą rady lub na rozmowy z szefem poza godzinami swojej pracy również za darmo? Czy badania okresowe mam robić w swoim czasie wolnym też na zasadzie dopełnienia do 40 godzin czy też należy mi się tutaj wolny dzień?

Praca w systemie 28 dni pracy na 28 dni wolnego

Pracuję w systemie 28 dni pracy po 12 godzin na 28 dni wolnego. W związku z tym pracuję 28 x 12 =336. Czy w związku z tym jeśli w ciągu roku wyjdzie mi więcej godzin pracy należą mi się dodatkowe dni wolne? Jak jest rozwiązana sprawa z dniami ustawowo wolnymi oprócz niedziel, które wypadają podczas mojej zmiany? Następne pytanie. Jeśli mam prawo do 26 dni urlopu po 8 godzin, a pracuję normalnie po 12 to mam tylko 17 1/3 dnia wolnego? Czy też 26 dni po 8 godzin?

Dzień wolny w okresie rozliczeniowym w przypadku choroby

Czy w przypadku gdy w systemie 4 brygadowym mam zaplanowany wcześniej dzień wolny np. wtorek a ja zachoruję od poniedziałku do czwartku to czy dzień wolny przepada mi, czy mogę je wykorzystać w późniejszym terminie w danym cyklu rozliczeniowym? Mój pracodawca twierdzi, że dzień wolny przepada w przypadku L4. Powołuje się na zapis w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy który brzmi: Art 14 $ 3 „W razie niewykorzystania przez pracownika dodatkowego dnia wolnego od pracy, z innych powodów niż wykonywanie w tym dniu pracy na polecenie pracodawcy, nie przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy ani dodatkowe wynagrodzenie” Czy ten zapis nie stoi w sprzeczności z Art. 151 11 Kodeksu Pracy?

Dzień wolny za pracę w sobotę

Do końca okresu rozliczeniowego powinnam odebrać dni wolne za pracę w soboty. Chciałabym odebrać te dni w następnym okresie rozliczeniowym. Czy mogę zwrócić się z taką propozycją do pracodawcy? Czy jest możliwość "przeniesienia" na kolejny okres rozliczeniowy?

Praca bez przerwy i rozkład czasu pracy

Bywają miesiące, że pracuję 11 dni bez przerwy. Czy jest to zgodne z prawem? Dojeżdżam do pracy i chcę zapytać czy pracodawca może ustalać zakończenie pracy w dowolny sposób np. o 1 w nocy?

Liczba dni pracy w roku dla zatrudnionego na czas nieokreślony

Ile maksymalnie dni w roku może przepracować pracownik zatrudniony na czas nieokreślony, a ile w ciągu miesiąca?

Czy zaplanowany dzień wolny przepada w przypadku choroby

Czy w przypadku gdy w systemie 4 brygadowym mam zaplanowany wcześniej WD np. we wtorek, a ja zachoruję od poniedziałku do czwartku, to czy WD mi przepada, czy mogę je wykorzystać w późniejszym terminie - oczywiście w danym cyklu rozliczeniowym ? W moim zakładzie pracy pracodawca twierdzi, że WD przepada w przypadku L4. Powołuje się na zapis w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, który brzmi: Art. 14 §3: W razie niewykorzystania przez pracownika dodatkowego dnia wolnego od pracy (WD), z innych powodów niż wykonywanie w tym dniu pracy na polecenie pracodawcy, nie przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy ani dodatkowe wynagrodzenie: Czy przypadkiem zapis ten nie stoi w sprzeczności z Art 151 11 Kodeksu Pracy ?

Praca w sobotę a dzień wolny

Pracuję w systemie 5-dniowym plus pracujące soboty. Za każde dwie przepracowane soboty (po 4 godziny) otrzymuję 1 dzień wolny. Czy to powinno tak wyglądać?

Elektroniczny system ewidencjonowania czasu pracy

Pracuję w biurze w godzinach od 7 do 15. Czas zapisywany jest w systemie elektronicznym. Stąd też moja ewidencja czasy pracy przykładowo wygląda tak: wejście: 6.59 wyjście 15.08, wejście: 7.03 wyjście 15.00, wejście: 6.56 wyjście 15.24, itd. Jak widać, w ciągu 3 dni przepracowałam 24 godziny i 36 minut. Czy spóźnienie w drugim dniu może być pokryte minutami z innego dnia, kiedy zostałam w pracy dłużej? Czy pracodawca słusznie wylicza mi trzy dni po osiem godzin, czy powinien także uwzględnić dodatkowe minuty, które siłą rzeczy przy używaniu elektronicznego zapisu zapisują się, a w miesięcznym rozliczeniu dają 2-3 godzin dodatkowej pracy? Od jakiego momentu liczy się rozpoczęcie pracy: czy od wejścia na zakład i „odbicia” karty zegarowej, czy od momentu, kiedy siadam do włączonego komputera i rozpoczynam pracę?

Wyjścia prywatne do odpracowania

Dzisiaj w naszej firmie wprowadzono taką procedurę: „Z dniem … firma wprowadza następującą procedurę wyjść prywatnych: 1. pracownik wypisuje wniosek – „wyjście prywatne” (druk …), 2. po ustaleniu z kierownikiem zespołu (lub działu) terminu wyjścia, terminu odpracowania oraz podpisaniu wniosku, pracownik wpisuje swoje wyjście do „Rejestru wyjść prywatnych”, znajdującego się w sekretariacie biura spółki, 3. po odpracowaniu nieobecności i potwierdzeniu tego faktu przez kierownika (na wniosku …) wniosek należy oddać do komórki kadr.” Czy to zgodne z obowiązującymi przepisami? Czy każde wyjście np. do lekarza musi być odpracowane?

Dzień wolny za niedzielę

Jak zaplanować harmonogram pracy przy 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym? Praca przeważnie na dwie zmiany, czasami na trzy, od poniedziałku do piątku. Bywa, że jest taka potrzeba, aby pracownik przyszedł na III zmianę w niedzielę i na tej samej zmianie pracował aż do piątku. Ze względu na taki tryb pracy nie mogę zaplanować dnia wolnego 6 dni przed lub 6 dni po niedzieli. Czy można zaplanować inny dzień wolny w harmonogramie? Powiedzmy do końca okresu rozliczeniowego (np. w jednym miesiącu zaplanuję niedzielę pracującą, a w następnym – dzień wolny za tę niedzielę). W okresie rozliczeniowym suma godzin będzie się zgadzać, dodatek za godziny nocne też będzie wypłacony, nie będzie nadgodzin. Przerwa dobowa i tygodniowa też zostanie zachowana. Rozumiem, że jeśli niedziela jest zaplanowana w harmonogramie jako dzień roboczy, to już nie trzeba podpisanego wniosku o odebranie dnia wolnego.

Dni wolne

Pracuję w sklepie spożywczym w następującym trybie: pon.-pt. 6-14 i niedziela wolna a w następnym tygodniu 14-21:30 (z reguły do 22 a płacone mam za 7,5 godziny) i niedziela pracująca (10 godzin). Za niedzielę płatne stawka za godzinę + 50%. Dni do odbioru nie ma. Z reguły wypada 2 niedziele wolne w miesiącu. Przepracowuję 180 i więcej godzin w miesiącu. Średnio tydzień pracy przekracza 48 godzin. Czy te powyżej zaliczane są do nadliczbowych? Za nie wykorzystane przerwy również nie jest płacone. Właściwie to nie ma przerw. Nie ma również żadnych warunków socjalnych takich jak chociażby miejsce na posiłek, ekwiwalent za pranie fartuchów (teraz nawet fartuchów nie ma bo stare są dziurawe). Czy za niewykorzystane przerwy powinno być płacone i ile? Czy za niedzielę powinno być płacone 100% do stawki godzinowej? Czy za pozostanie dodatkowo np. 2 godziny powinno być zapłacone 100% a nie normalna stawka? Czy w umowie powinna być określona wartość lub przynajmniej procent premii uznaniowej? Jeżeli umowa na czas określony wygasła mi 15.10. to od kiedy powinna być podpisana nowa?

Nieformalny przerywany czas pracy

Proszę o odpowiedź odnośnie stosowania prawa pracy w zakresie godzin nadliczbowych. Chodzi o konkretny przykład. Praca w godzinach od 7 do 15, następnie potrzeba pracy w godzinach nocnych tego samego dnia tj. od 23 do 7 rano i dalej. W jaki sposób można rozpisać tak świadczoną pracę. Nadmieniam, że tego typu czas pracy może się powtarzać. Pracownik godzi się na taki czas pracy. Proszę również o proponowany grafik odnośnie tak świadczonej pracy, lub inną propozycję będącą w zgodzie z kodeksem pracy.

Czas pracy a podróż służbowa

Proszę o wykładnię czasu pracy w przypadku oddelegowania pracownika w trybie delegacji w której istotnym elementem jest czas dojazdu do miejsca celowego wyjazdu delegacyjnego. Czy czas dojazdu np. samochodem osobowym jest czasem pracy, czy wlicza się do czasu pracy i jako taki jest objęty wynagrodzeniem za czas ponadnormatywny? Czy pracownik może oczekiwać zapłaty za np. 12 godzinny dzień pracy czy ewentualnie otrzymać wolne godziny do odbioru?

Strona: 1 2 3


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z czasem pracy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »

0.023621082305908 sek.