Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Comiesięczne umowy zawierane z agencją pracy tymczasowej

Autor: Dorota Kriger

Pracuje w firmie, gdzie niektórzy pracownicy mają umowy przez agencje pracy tymczasowej. Osoby, którym kończy się umowa po 2 latach pracy (umowa podpisana przez firmie), nie dostają już umowy na czas nieokreślony, tylko przechodzą na agencję pracy tymczasowej. Umowy są co miesiąc. Pracownik ma wybór: albo podpisuje taką umowę, albo jego praca w tej firmie się kończy. Czy pracodawca może tak zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Comiesięczne umowy zawierane z agencją pracy tymczasowej

Umowy z agencją pracy tymczasowej

Tak, postępowanie takie jest dozwolone, o ile spełnione są przesłanki wymienione w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1608 z późn. zm.), a o których będzie mowa poniżej.

Zgodnie z art. 4 tej ustawy „pracodawca nie może być pracodawcą użytkownikiem w stosunku do pracowników pozostających z nim w stosunku pracy”, co nie oznacza, że pracodawcą użytkownikiem nie może zostać były pracodawca.

Pracodawca użytkownik może zatrudnić pracowników tymczasowych do wykonywania (art. 2 ust. 3 ustawy):

  1. zadań o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym,
  2. prac, których terminowe wykonanie przez etatowych pracowników nie byłoby możliwe,
  3. prac, których wykonywanie normalnie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę.

„Przy czym jednocześnie pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy”:

  1. szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy;
  2. na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku;
  3. na stanowisku pracy, na którym, w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników” (art. 8 ustawy)

Maksymalny okres zatrudnienia na rzecz jednego pracodawcy

Maksymalny okres zatrudnienia na rzecz jednego pracodawcy użytkownika może wynosić łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy, a jeżeli pracownik tymczasowy wykonuje w sposób ciągły na rzecz danego pracodawcy użytkownika pracę tymczasową obejmującą zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez tego pracodawcę użytkownika, okres wykonywania pracy tymczasowej nie może przekroczyć 36 miesięcy (art. 20 ust. 1 i 2 ustawy).

Pracodawca ma prawo po zakończeniu umowy na czas określony nie zatrudniać dalej pracownika w oparciu o umowę o pracę, tylko zawrzeć umowę z agencją pracy tymczasowej i zatrudnić tego samego pracownika, tym razem skierowanego przez agencję, jeśli zatrudnienie, oferowane przez pracodawcę użytkownika, jest zgodne z powyższymi warunkami.

Zatrudnianie pracowników przez agencję pracy tymczasowej jest niejednokrotnie mniej kosztowne niż zatrudnianie pracowników bezpośrednio przez pracodawcę, stąd pracodawcy, u których koszty zatrudnienia są znaczne, mają prawo dążyć do ich ograniczenia, zatrudniając pracowników skierowanych do nich przez agencje pracy tymczasowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info