Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ciąży

• Autor: Marta Handzlik

Miesiąc temu złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Kilka dni temu dowiedziałam się, że jestem w ciąży. W momencie składania wypowiedzenia nie byłam tego świadoma, dlatego chciałabym, aby moje wypowiedzenie zostało anulowane. Chciałabym zostać przywrócona do pracy, aby po pójściu na zwolnienie uzyskać przysługujące mi świadczenia. Jakie mam prawa, na jakiej podstawie i jak w tej sytuacji powinnam postąpić, aby uzyskać najbardziej odpowiednie korzyści?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Ochrona kobiet trwa przez okres ciąży oraz przez okres korzystania z urlopu macierzyńskiego. Według Sądu Najwyższego dla ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę kobiety w okresie ciąży nie jest istotny termin wykazania powyższej okoliczności, lecz wyłącznie obiektywny stan rzeczy, istniejący w chwili wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę. Zgodnie jednak z art. 185 § 1 K.p. stan ciąży powinien zostać stwierdzony świadectwem lekarskim – dopiero po przedstawieniu owego świadectwa istnieje podstawa do korzystania przez pracownicę z uprawnień określonych w komentowanym przepisie, nawet jeśli już nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

Taka ochrona dotyczy jednak tylko wypowiedzeń składanych przez pracodawcę pracownikowi, a nie wypowiedzeń złożonych przez pracownika.

Wypowiedzenie umowy jest oświadczeniem woli zmierzającym do ustania więzi prawnej, jaką jest stosunek pracy. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oświadczenie woli jest złożone drugiej stronie wówczas, gdy mogła ona zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 1 K.c. w związku z art. 300 K.p.). Nie jest zatem istotne, czy dana osoba przeczytała kierowane do niej pismo, ważne jest to, że taką możliwość miała.

Pismo wypowiadające umowę można doręczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. Jednak podczas korzystania z usług pocztowych należy zwrócić uwagę, że nie liczy się w tym wypadku data stempla pocztowego, a data otrzymania pisma przez adresata. Ma to dość istotne znaczenie, biorąc pod uwagę problemy z doręczaniem tradycyjnej poczty przez urzędy pocztowe.

Jednak takie jednostronne wycofanie się z wypowiedzenia jest możliwe tylko wówczas, gdy dotarło ono do drugiej strony:

– przed pismem wypowiadającym umowę lub

– równocześnie z wypowiedzeniem.

Inaczej będzie wyglądała kwestia wycofania się ze swojego oświadczenia woli wówczas, gdy pismo wypowiadające umowę zostało już doręczone. W takich wypadkach zmiana decyzji, czyli wycofanie wypowiedzenia, wymaga uzyskania zgody drugiej strony. Zgoda ta może zostać wyrażona w formie pisemnej lub ustnej. Do celów dowodowych, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień, najlepiej uzyskać ją na piśmie.

W Pani przypadku może Pani zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o wycofanie wypowiedzenia, ale pracodawca nie ma obowiązku wyrażenia zgody na takie załatwienie sprawy. Z uwagi na fakt, że to Pani zainicjowała zakończenie stosunku pracy – nie podlega Pani ochronie z powodu ciąży.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info