Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić, gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia w terminie?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-01-28

Co mogę zrobić, gdy pracodawca nie wypłaca mi wynagrodzenia od października 2010 r., a cały czas pracuję? Chcę się zwolnić i odzyskać pieniądze.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 22 § 1 K.p. wynagrodzenie to podstawowy element stosunku pracy, a jego wypłacanie to jeden z najważniejszych obowiązków pracodawcy. Pracodawca, nie wypłacając pracownikowi wynagrodzenia za wykonaną prace, popełnia więc wykroczenie, gdyż w sposób ciężki narusza swój podstawowy obowiązek i łamie uprawnienie pracownika do otrzymania wynagrodzenia.

Pracownik ma prawo domagać się od pracodawcy wypłaty niewypłaconego wynagrodzenia wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę przed sądem pracy. Ponadto Kodeks pracy przewiduje sankcje o charakterze karnym dla pracodawcy – za niewypłacenie pracownikom wynagrodzenia w terminie grozi odpowiedzialność określona w art. 282 § 1 pkt 1 K.p., czyli kara grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

Dodatkowo pracownik ma prawo rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia (art. 55 § 11 K.p.), czyli w trybie natychmiastowym. Wynika tak z wyroku SN z 4 kwietnia 2000 (sygn. akt: I PKN 516/99, OSNP 2001/16/516), w którym stwierdzono, iż „przesłanką rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika i uzyskania odszkodowania (art. 55 § 11 K.p.) jest wina umyślna lub rażące niedbalstwo pracodawcy. Pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie całości wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia”.

Pracownik, który nie otrzymuje wynagrodzenia od kilku miesięcy, ma więc prawo w ciągu miesiąca od terminu wypłaty ostatniego niewypłaconego wynagrodzenia (art. 52 § 2 K.p.), złożyć pracodawcy oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia. Oświadczenie musi być na piśmie i wskazywać przyczynę rozwiązania umowy (art. 55 § 2 K.p.).

Proszę w pierwszej kolejności przedstawić pracodawcy wezwanie do zapłaty należnego wynagrodzenia wraz z odsetkami (wskazując termin zapłaty, np. 3 dni). Jeśli to nie poskutkuje – sprawę należy bezzwłocznie skierować do sądu pracy. Jednocześnie ma Pan prawo rozwiązać umowę o pracę w trybie podanym wyżej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Podstawa wynagrodzenia chorobowego a wysokość „trzynastki”

Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, należy uzupełnić wypłaconą trzynastkę? W 2010 r. pracownik powinien przepracować 253 dni, przepracował 240...

 

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem...

 

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej:...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Kończę właśnie pierwszy urlop macierzyński i wracam do pracy. Dostanę podwyżkę po powrocie. Okazało się jednak, że jestem ponownie w ciąży....

 

Różnice w wynagrodzeniach na podobnych stanowiskach

Różnice w wynagrodzeniach na podobnych stanowiskach

Przed 5 laty zostałam zatrudniona w pewnej firmie na stanowisku lidera zespołu. Niedawno pracodawca oznajmił, że zmienia politykę firmy i doszło do...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »