Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co składa się na wynagrodzenie minimalne pracownika?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-01-11

Kolega ma podpisaną umowę na cały etat. Otrzymuje pensję w wysokości 1300 zł, do tego ma 260 zł stażowego. Czy nie powinien otrzymywać 1317 zł, tak jak wynosi pensja minimalna? W urzędzie dowiedział, się, że przecież ma łącznie 1560 zł, więc nie ma mniej niż pensja minimalna. Czy wszystko jest tutaj w porządku?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tak, wszystko jest w porządku i zgodnie z przepisami, w szczególności zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 ze zm.). Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia (zgodnie z art. 6 ust. 1. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Dla wielu pracowników kwestie te nie są oczywiste i zrozumiałe, gdyż uważają, że kwota minimalnego wynagrodzenia oznacza kwotę wynagrodzenia zasadniczego czy podstawowego. Należy zaś wiedzieć, że do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia, a także inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych. Ze składników i świadczeń wyłącza się:

  • nagrody jubileuszowe,
  • kwoty odpraw pieniężnych przysługujących pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Powyższe składniki nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika.

Do minimalnej wysokości wynagrodzenia nie należy także wliczać dodatków, ze względu na ich charakter, np. dodatków z tytułu pracy w porze nocnej (art. 1518 § 1 K.p.) czy dodatków z tytułu pracy w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia pracownika.

Oznacza to, że wynagrodzenie pracownika, który otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za staż w łącznej wysokości przekraczającej 1317 zł, jest ustalone prawidłowo i nie narusza przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Podstawa wynagrodzenia chorobowego a wysokość „trzynastki”

Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, należy uzupełnić wypłaconą trzynastkę? W 2010 r. pracownik powinien przepracować 253 dni, przepracował 240...

 

Wypłata wynagrodzeń na konto

Zakład pracy zmienił formę wypłaty wynagrodzenia, które odtąd będzie przelewane na konto pracownika. Nie potrzebujemy podpisów na liście płac, ale dowodem...

 

Czy premia uznaniowa może stanowić stały składnik wynagrodzenia?

Kilka lat temu otrzymałem aneks do umowy o pracę zmieniający mi wynagrodzenie zasadnicze na proporcje: 80% wynagrodzenia zasadniczego oraz 20% premii uznaniowej:...

 

Obniżenie pensji z powodu przerwy w zwolnieniu lekarskim w czasie ciąży

Pracuję jako nauczyciel, mam umowę na czas nieokreślony. Jestem w ciąży, obecnie podczas drugiego zwolnienia lekarskiego – po poprzednim wróciłam...

 

Wynagrodzenie nauczyciela za dni wolne od zajęć

Pracuję jako wychowawca w internacie (pensum 30/30). W trakcie roku szkolnego są dni wolne od zajęć dydaktycznych, np. w trakcie matur....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »