Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co z pracownikiem ochrony, gdy pracodawca zatrudni firmę ochroniarską?

• Autor: Marta Handzlik

Jestem pracownikiem ochrony w pewnej firmie. Zakład pracy nie likwiduje stanowiska pracy, lecz zatrudnia zewnętrzną firmę ochroniarską. Pracownikom oferują przejście na inne stanowiska, natomiast mnie zakład pracy zaproponował przejście do tej firmy ochroniarskiej na nowych warunkach – miesięcznie straciłbym około 600 zł, a obowiązków służbowych miałbym dużo więcej. Dodam, że do emerytury brakuje mi 20 miesięcy. Czy zakład pracy może mnie zmusić do przejścia do innej firmy za porozumieniem stron, czy może mnie zwolnić, jeśli tak, to na jakich warunkach?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 23(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) – w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Przez część zakładu pracy można rozumieć określony zespół składników – placówkę zatrudnienia pracownika.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2007 r. (I PK 212/06) – części zakładu pracy nie można utożsamiać wyłącznie ze składnikami materialnymi, ponieważ mogą ją także stanowić zadania pracodawcy.

Obiektywnym kryterium, które może być pomocne przy ocenie, czy doszło do przejścia części zakładu pracy na nowego pracodawcę, jest okoliczność, czy zmiana organizacyjna doprowadziła do tego, że w dotychczasowym miejscu pracy nie ma już zapotrzebowania na pracę tego pracownika lub w takim rozmiarze jak wcześniej.

Skutek polegający na wejściu nowego podmiotu w rolę pracodawcy następuje z mocy prawa i jest niezależny od woli nie tylko pracownika, ale i samego pracodawcy. Do przejścia zakładu pracy, bądź jego części nie są potrzebne żadne szczególne oświadczenia woli pracownika lub pracodawcy. Zbędna będzie tu w szczególności zgoda pracownika, jak i pracodawcy. Bez znaczenia jest również sprzeciw którejkolwiek ze stron stosunku pracy.

Słowem, jeśli część zakładu pracy, która odpowiadała za ochronę, zostanie przejęta przez nowego pracodawcę, Pan w zasadzie nie może odmówić przejścia do nowego pracodawcy.

Jeśli Pan nie zgadza się z taką decyzją, w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę może Pan bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info