Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co z pracownikiem ochrony, gdy pracodawca zatrudni firmę ochroniarską?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-05-08

Jestem pracownikiem ochrony w pewnej firmie. Zakład pracy nie likwiduje stanowiska pracy, lecz zatrudnia zewnętrzną firmę ochroniarską. Pracownikom oferują przejście na inne stanowiska, natomiast mnie zakład pracy zaproponował przejście do tej firmy ochroniarskiej na nowych warunkach – miesięcznie straciłbym około 600 zł, a obowiązków służbowych miałbym dużo więcej. Dodam, że do emerytury brakuje mi 20 miesięcy. Czy zakład pracy może mnie zmusić do przejścia do innej firmy za porozumieniem stron, czy może mnie zwolnić, jeśli tak, to na jakich warunkach?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 23(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) – w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy.

Przez część zakładu pracy można rozumieć określony zespół składników – placówkę zatrudnienia pracownika.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2007 r. (I PK 212/06) – części zakładu pracy nie można utożsamiać wyłącznie ze składnikami materialnymi, ponieważ mogą ją także stanowić zadania pracodawcy.

Obiektywnym kryterium, które może być pomocne przy ocenie, czy doszło do przejścia części zakładu pracy na nowego pracodawcę, jest okoliczność, czy zmiana organizacyjna doprowadziła do tego, że w dotychczasowym miejscu pracy nie ma już zapotrzebowania na pracę tego pracownika lub w takim rozmiarze jak wcześniej.

Skutek polegający na wejściu nowego podmiotu w rolę pracodawcy następuje z mocy prawa i jest niezależny od woli nie tylko pracownika, ale i samego pracodawcy. Do przejścia zakładu pracy, bądź jego części nie są potrzebne żadne szczególne oświadczenia woli pracownika lub pracodawcy. Zbędna będzie tu w szczególności zgoda pracownika, jak i pracodawcy. Bez znaczenia jest również sprzeciw którejkolwiek ze stron stosunku pracy.

Słowem, jeśli część zakładu pracy, która odpowiadała za ochronę, zostanie przejęta przez nowego pracodawcę, Pan w zasadzie nie może odmówić przejścia do nowego pracodawcy.

Jeśli Pan nie zgadza się z taką decyzją, w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę może Pan bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Ustne oddelegowanie pracownika

Czy pracodawca może ustnie oddelegować pracownika do innej pracy (do innego oddziału tej samej placówki, na takie samo stanowisko)? Czy w takiej sytuacji nie...

 

Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy

W jaki sposób i co należy zrobić, aby wypowiedzieć układ zbiorowy pracy? Czy trzeba zawiadomić okręgowego inspektora pracy?

 

Problem z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych

W regulaminach Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych dwóch instytucji zapisano, że osobami mającymi prawo do korzystania z Funduszu są:...

 

Powiadomienie pracowników warunkiem prawidłowego przejęcia przez nowego pracodawcę

Sprzedaję biuro rachunkowe pewnej spółce z o.o. Zatrudniam pracowników i postanowiliśmy o przejęciu ich przez spółkę na dotychczasowych...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »