Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracownika

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ciąża po wypowiedzeniu lub w stanie nieczynnym

Marta Handzlik • Opublikowane: 2014-10-09

Jestem nauczycielem kontraktowym, umowa na czas nieokreślony. Niedawno podpisałam wypowiedzenie, do końca wakacji mam okres wypowiedzenia. Czy jeśli zajdę w ciążę w tym czasie, dyrektor musi mnie przywrócić do pracy? Czy umowa będzie przedłużona do dnia porodu i dostanę zasiłek macierzyński? A co, jeśli zajdę w ciążę w stanie nieczynnym?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Karta nauczyciela w art. 20 stanowi, że „dyrektor szkoły w razie likwidacji szkoły lub częściowej likwidacji szkoły, albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiający dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć ma obowiązek rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy, lub na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie z art. 91c Karty Nauczyciela „w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy”.

Art. 177 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przewiduje szczególną ochronę trwałości stosunku pracy pracownicy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z dyspozycją powołanego wyżej przepisu pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. W przypadku, gdy pracodawca złożył swoje oświadczenie woli jeszcze przed ciążą pracownicy, to w razie zaistnienia stanu ciąży w okresie biegnącego już wypowiedzenia zostaje ona objęta ochroną. Ochrona ta dotyczy skutków dokonanego wypowiedzenia, czyli rozwiązania stosunku pracy.

W takiej sytuacji pracodawca nie może rozwiązać z pracownicą będącą w ciąży stosunku pracy. Powinien on zatem cofnąć swoje wypowiedzenie. Jeżeli pracownica zawiadomi pracodawcę o ciąży w okresie, biegnącego już wypowiedzenia jej umowy o pracę, wówczas ten fakt będzie stanowił podstawę do uznania rozwiązania jej stosunku pracy za bezskuteczny.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 czerwca 1995 r. (sygn. akt I PRN 23/95, OSNAPiUS 1995/22/276) stwierdził, że zakaz rozwiązywania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży obowiązuje również w sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia. Jest to okres pomiędzy wręczeniem wypowiedzenia przez pracodawcę a momentem definitywnego rozwiązania stosunku pracy.

Zdarzyć się mogą również sytuacje, w których pracownica zgodziła się na rozwiązanie stosunku pracy, gdyż nie wiedziała, że jest w ciąży. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2001 r. (sygn. akt I PKN 330/2000, OSNP 2003/1/11) pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia jej umowy o pracę, może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną wobec niej, gdy po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, że jest w ciąży, lub gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę.

W związku z powyższym, jeżeli w chwili dokonania przez pracodawcę wypowiedzenia umowy pracownica nie była w ciąży, ale udowodni, dostarczając odpowiednie zaświadczanie lekarskie zgodnie z art. 185 Kodeksu pracy, że w okresie wypowiedzenia, a najpóźniej w ostatnim dniu jego upływu, była w ciąży, wówczas wypowiedzenie nie może odnieść skutku prawnego w postaci rozwiązania umowy o pracę. Należy bowiem przyjąć, że wypowiedzenie staje się bezskuteczne z chwilą stwierdzenia stanu ciąży w okresie wypowiedzenia.

Jednakże, jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku w sprawie o sygn. akt I PKN 225/99, „przepis art. 177 § 1 KP nie ma zastosowania w razie przeniesienia w stan nieczynny nauczycielki w ciąży. Przeniesienie to powinno być jednak ocenione z punktu widzenia zasad wynikających z art. 8 KP. To samo dotyczy sytuacji, gdy wskutek zmiany okoliczności po stronie pracodawcy, powstała możliwość kontynuowania zatrudnienia nauczycielki w ciąży, pozostającej w stanie nieczynnym, a pracodawca nie skorzystał z tej możliwości”.

Natomiast w mojej ocenie żaden przepis prawa nie wyłączą możliwości otrzymania zasiłku chorobowego w trakcie stanu nieczynnego. Co więcej, przedmiotowym zasiłkiem będzie Pani również objęta po wygaśnięciu stosunku pracy w przypadku spełnienia ustawowych przesłanek.

Wobec powyższego, jeśli w trakcie wypowiedzenia zajdzie Pani w ciążę, stanie się ono bezskuteczne. Jednakże jeśli złoży Pani wniosek o przeniesienie w stan nieczynny, ciąża nie wstrzyma wygaśnięcia stosunku pracy po upływie stanu nieczynnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »