Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ciąża i umowa na czas określony a zasiłek macierzyński

Autor: Dorota Kriger

Jestem w ciąży, umowę mam na czas określony – została przedłużona do dnia porodu. Czy będzie mi przysługiwał urlop macierzyński lub jakiś zasiłek macierzyński? Jeśli coś mi przysługuje, to jakie dokumenty i gdzie mam złożyć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Ciąża i umowa na czas określony a zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński przy umowie na czas określony

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pracownicy, której umowę przedłużono do dnia porodu, po urodzeniu dziecka/dzieci przysługuje zasiłek macierzyński.

Tak wynika z art. 30 ust. 4. ustawy: „Ubezpieczonej będącej pracownicą zatrudnioną na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, z którą umowa o pracę na podstawie art. 177 § 3 Kodeksu pracy została przedłużona do dnia porodu — przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia”.

Zasiłek będzie przysługiwał przez okres, jaki trwałby urlop macierzyński, ustalony zgodnie z przepisami K.p., tj. zgodnie z art. 180 § 1 przez okres:

  1. 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  2. 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  3. 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  4. 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  5. 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Ponadto – zgodnie z art. 1821 § 1 K.p. – ubezpieczona ma prawo ubiegać się o zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego (w takim przypadku należy ponownie złożyć do ZUS wniosek o zasiłek).

Dokumenty do ZUS (to on wypłaca zasiłek macierzyński w przypadku ubezpieczonych, których zatrudnienie ustało w dniu porodu) składa się za pośrednictwem dotychczasowego pracodawcy. Wśród tych dokumentów powinny być:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w czasie trwania zatrudnienia,
  • wypełniony druk ZUS Z-3,
  • oświadczenie o podleganiu bądź niepodleganiu ubezpieczeniom z innego tytułu, niż nabyliśmy prawa do zasiłku,
  • świadectwo pracy lub inny dokument stwierdzający rodzaj zawartej umowy o pracę i datę rozwiązania stosunku pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info