Kategoria: Inne

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ciąża (ponad 3. miesiąc) w chwili zakończenia umowy na czas określony

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-08-25

Dnia 9.08.2011 r. zawarłam umowę o pracę na czas określony, na 1/2 etatu. Data rozpoczęcia pracy: 9.08.2011 r., data zakończenia pracy: 8.11.2011 r. Dnia 12.08.2011 r. dowiedziałam się, że jestem w 5. tygodniu ciąży. Chciałabym się dowiedzieć, czy przysługują mi jakieś prawa i uprawnienia w ramach stosunku pracy.

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Z dat, które Pani podała, wynika, że w dniu, w którym umowa powinna się rozwiązać (8.11.2011 r.), wiek ciąży będzie już znacznie przekraczał 3. miesiąc ciąży. Zgodnie z art. 177 § 3 K.p. w takim przypadku umowa o pracę powinna ulec przedłużeniu do dnia porodu. Pracodawca nie będzie mógł rozwiązać umowy o pracę (art. 177 § 1 K.p.), chyba że zajdą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z Pani winy.

W związku z powyższym będą Pani przysługiwały uprawnienia przysługujące ciężarnym, takie jak:

  • wynikający z art. 178 § 1 K.p. zakaz zatrudniania pracownicy w ciąży w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej,
  • wg art. 178 § 1 K.p. nie wolno także bez zgody pracownicy w ciąży delegować jej poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy,
  • ponadto – wg art. 179 § 1 K.p. – pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży przy pracach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia jest obowiązany przenieść ją do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. W takiej sytuacji pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia (art. 179 § 5 K.p.).

Niestety nie będzie miała Pani prawa do najważniejszych uprawnień rodzicielskich, jakimi są urlop macierzyński oraz urlop wychowawczy. Umowa o pracę rozwiąże się bowiem z dniem porodu, a wymienione powyżej urlopy przysługują jedynie osobom zatrudnionym.

Będzie Pani miała jednak prawo do zasiłku macierzyńskiego, który wypłaci Pani ZUS przez okres równoważny z okresem urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego (art. 29 ust. 5 i art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz. U. z dnia 10 maja 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.). Zachowa Pani prawo do zasiłku macierzyńskiego, jaki przysługiwałby w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, o ile złoży Pani wniosek w ZUS najpóźniej w ostatnim dniu pobierania pierwszego świadczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »