Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Trzeci miesiąc ciąży w chwili zakończenia umowy na czas określony

• Autor: Dorota Kriger

Dnia 9.08.2011 r. zawarłam umowę o pracę na czas określony, na 1/2 etatu. Data rozpoczęcia pracy: 9.08.2011 r., data zakończenia pracy: 8.11.2011 r. Dnia 12.08.2011 r. dowiedziałam się, że jestem w 5. tygodniu ciąży. Chciałabym się dowiedzieć, czy przysługują mi jakieś prawa i uprawnienia w ramach stosunku pracy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Trzeci miesiąc ciąży w chwili zakończenia umowy na czas określony

Czy pracodawca powinien przedłużyć umowę o pracę z kobietą w ciąży?

Z dat, które Pani podała, wynika, że w dniu, w którym umowa powinna się rozwiązać (8.11.2011 r.), wiek ciąży będzie już znacznie przekraczał 3. miesiąc ciąży. Zgodnie z art. 177 § 3 K.p. w takim przypadku umowa o pracę powinna ulec przedłużeniu do dnia porodu. Pracodawca nie będzie mógł rozwiązać umowy o pracę (art. 177 § 1 K.p.), chyba że zajdą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z Pani winy.

W związku z powyższym będą Pani przysługiwały uprawnienia przysługujące ciężarnym, takie jak:

  • wynikający z art. 178 § 1 K.p. zakaz zatrudniania pracownicy w ciąży w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej,
  • wg art. 178 § 1 K.p. nie wolno także bez zgody pracownicy w ciąży delegować jej poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy,
  • ponadto – wg art. 179 § 1 K.p. – pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży przy pracach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia jest obowiązany przenieść ją do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. W takiej sytuacji pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia (art. 179 § 5 K.p.).

Wygaśnięcie umowy o pracę z dniem porodu a urlop macierzyński i wychowawczy

Niestety nie będzie miała Pani prawa do najważniejszych uprawnień rodzicielskich, jakimi są urlop macierzyński oraz urlop

wychowawczy. Umowa o pracę rozwiąże się bowiem z dniem porodu, a wymienione powyżej urlopy przysługują jedynie osobom zatrudnionym.

Będzie Pani miała jednak prawo do zasiłku macierzyńskiego, który wypłaci Pani ZUS przez okres równoważny z okresem urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego (art. 29 ust. 5 i art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz. U. z dnia 10 maja 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.). Zachowa Pani prawo do zasiłku macierzyńskiego, jaki przysługiwałby w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, o ile złoży Pani wniosek w ZUS najpóźniej w ostatnim dniu pobierania pierwszego świadczenia.

 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info