Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ciąża na umowie o zastępstwo i planowana likwidacja stanowiska

Marta Handzlik • Opublikowane: 2019-09-27

Pracuję w firmie korporacyjnej na umowę o zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika (miała trwać jeszcze półtora roku – planowany powrót pracownika). Jestem teraz w 7 tygodniu ciąży. Kilka dni temu dowiedziałam się, że zamierzają zlikwidować stanowisko, które zajmuję, jeszcze przed terminem mojego porodu. Czy mogą mnie zwolnić w wyniku likwidacji stanowiska, kiedy będę przebywała na zwolnieniu lekarskim? Z tego, co mi wiadomo, jeżeli nie urodzę podczas trwania umowy, a skończyłaby się ona z dniem likwidacji stanowiska, nie będzie mi przysługiwał macierzyński. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ciąża na umowie o zastępstwo i planowana likwidacja stanowiska

Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666; dalej „K.c.”) – pracodawca nie może wypowiedzieć rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Z powyższego wynika, że bez względu na rodzaj umowy, jeśli jest Pani w ciąży, to nie można Pani jej wypowiedzieć tylko z powodu likwidacji stanowiska. Jeśli stanowisko ma być rzeczywiście zlikwidowane, a Pani jest w ciąży, pracodawca musi Pani zapewnić inne stanowisko, przynajmniej do czasu powrotu zastępowanego pracownika.

Także w czasie zwolnienia lekarskiego pracownika – z powodu likwidacji stanowiska zwolnic go nie wolno.

Likwidacja stanowiska i likwidacja miejsca pracy to to samo. Zatem likwidacja miejsca pracy (stanowiska) nie uzasadnia Pani wypowiedzenia, jeśli jest Pani w ciąży. Jeśli jednak zastępowany pracownik wróci, choćby na jeden dzień, to Pani umowa wygaśnie i wtedy nie będzie Pani mogła nic zrobić.

Podsumowując: zwolnić Panią można, tylko jeśli zastępowany pracownik wróci do pracy. Z powodu likwidacji stanowiska – nie.

Na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży może Pani przebywać maksymalnie 270 dni.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Likwidacja stanowiska podczas L4 pracownika

Od kilku dni jestem na zwolnieniu lekarskim i akurat dzisiaj dowiedziałam się, że zarząd podjął decyzję o likwidacji mojego stanowiska...

 

Rozwiązanie umowy o pracę po 182 dniach zasiłku chorobowego

Rozwiązano ze mną umowę o pracę. Było to po 182 dniach zasiłku chorobowego (komisja nie przyznała mi rehabilitacyjnego), później 1 dzień urlopu na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »