Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Choroba po urlopie wychowawczym

Tadeusz M. Nycz • Opublikowane: 2009-03-19

Jestem zatrudniona u pracodawcy od 3 lat. Od 16 lutego 2008 r. do 15 lutego 2009 r. byłam na urlopie wychowawczym. Od dnia 10 lutego do 27 lutego tego roku byłam niezdolna do pracy z powodu choroby. Zwolnienie lekarskie przedłożyłam pracodawcy 16 lutego 2009 r. Pracodawca kwestionuje moje prawo do wynagrodzenia za czas choroby, czy słusznie?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 261, z późn. zm.), zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Natomiast w myśl art. 12 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy – zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres niezdolności do pracy przypadający w czasie urlopu wychowawczego. Artykuł 13 pkt 13 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.) przewiduje, że pracownik przebywający na urlopie wychowawczym podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Zestawienie tych przepisów – w opisanym przez Panią stanie faktycznym – prowadzi do następujących wniosków:

  • pracownica nie ma prawa do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy, za okres od 10 do 15 lutego 2009 r., ponieważ za czas urlopu wychowawczego zasiłek chorobowy nie przysługuje;
  • natomiast za okres od 16 do 27 lutego 2009 r. pracodawca jest obowiązany wypłacić wynagrodzenie, ponieważ pracownica spełnia warunki do przyznania zasiłku chorobowego, a na tych samych zasadach wypłaca się wynagrodzenie z art. 92 K.p.

Wyjaśnić trzeba, że w tym wypadku stała się Pani niezdolna do pracy w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, ale jedynie nie ma Pani prawa do zasiłku chorobowego – i tym samym odpowiednio wynagrodzenia z art. 92 K.p. – za okres objęty urlopem, ponieważ za okres urlopu wychowawczego prawo to wyraźnie wyłącza art. 12 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Podobne materiały

Prace interwencyjne a długość urlopu

Zostałam zatrudniona do prac interwencyjnych na rok czasu. Ile należy mi się urlopu wypoczynkowego?

 

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień...

 

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy – czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

 

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia

Dostałem wypowiedzenie umowy o pracę. Wypowiedzenie sporządzone zostało w formie porozumienia stron. Jeden z paragrafów dokumentu brzmi, że...

 

Urlop wychowawczy na trzecie dziecko

Mam pytanie dotyczące maksymalnej długości urlopu wychowawczego. Sprawa dotyczy naszej pracownicy. Wnosi o udzielenie urlopu wychowawczego na trzecie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »