Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Choroba a urlop bezpłatny

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-01-08

Przebywam na bezpłatnym urlopie. Jeżeli przyniosę pracodawcy L4, to czy urlop zostanie anulowany i będę miał płacone wynagrodzenie za L4?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie z tytułu niezdolności do pracy są świadczeniami przysługującymi ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

W związku z tym, że urlop bezpłatny jest przerwą w świadczeniu pracy, pracodawca nie ma obowiązku wywiązywania się z żadnych świadczeń wobec urlopowanego pracownika podczas jego urlopu. Wynika to z charakteru urlopu bezpłatnego, w czasie którego dochodzi do tzw. zawieszenia stosunku pracy, a co za tym idzie – zarówno pracownik, jak i pracodawca nie realizują obowiązków, które wynikają z nadal trwającej umowy o pracę.

Dotyczy to m.in. wypłaty wynagrodzenia, naliczania urlopu (za czas urlopu bezpłatnego, trwającego dłużej niż miesiąc, wymiar urlopu jest proporcjonalnie obniżany), a także wypłaty świadczeń związanych z chorobą.

Okres urlopu bezpłatnego jest także przerwą w ubezpieczeniu i w czasie tej przerwy pracodawca nie odprowadza za pracownika składek, a także zgodnie z art. 174 § 2 Kodeksu pracy nie wlicza się okresu takiego urlopu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Na podstawie art. 12. ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 582, Nr 119, poz. 771) „zasiłek chorobowy nie przysługuje również za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie:

  1. urlopu bezpłatnego (...)”.

Oznacza to, że zasiłek chorobowy nie przysługuje za cały okres tej niezdolności, który przypada podczas tego urlopu, jeśli niezdolność do pracy powstanie w trakcie urlopu bezpłatnego. Jeśli jednak niezdolność trwa dłużej niż okres urlopu bezpłatnego, to pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego za okres przypadający od dnia następującego po zakończeniu urlopu bezpłatnego.

Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego „choroba pracownika, w okresie urlopu bezpłatnego, nie powoduje wyłączenia czasu trwania choroby z okresu urlopowego i przedłużenia tego okresu o czas choroby” (wyrok SN z 30.08.1973 r. – I PR 408/73, OSNCP 1974 Nr 5, poz. 96).

Reasumując, choroba w trakcie urlopu bezpłatnego nie spowoduje przerwania tego urlopu, za okres ten nie będzie też przysługiwało żadne świadczenie: ani ze środków pracodawcy, ani ze środków ZUS. Jeśli po zakończeniu urlopu bezpłatnego nadal będzie Pan chory – wtedy przysługiwać będzie Panu odpowiednio albo wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, albo zasiłek chorobowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Prace interwencyjne a długość urlopu

Zostałam zatrudniona do prac interwencyjnych na rok czasu. Ile należy mi się urlopu wypoczynkowego?

 

Powrót po macierzyńskim a dzień wolny od pracy w firmie

Skończyłam urlop macierzyński 2 kwietnia, który w moim zakładzie pracy był dniem wolnym z racji dodatkowego dnia za 1 maja. Czy przysługuje mi zatem dzień...

 

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Niewykorzystany urlop i zmiana pracy ? czy urlop przechodzi na nowego pracodawcę, czy należy się ekwiwalent?

Czy za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent czy urlop przechodzi na drugiego pracodawcę?

Wniosek o urlop na żądanie

Do kogo należy kierować wniosek o urlop na żądanie? Kadry odsyłają do kierownika wydziału, ten do bezpośredniego przełożonego, czyli brygadzisty, a on z...

 

Złożenie wniosku o urlop dla poratowania zdrowia na zwolnieniu lekarskim

Złożenie wniosku o urlop dla poratowania zdrowia na zwolnieniu lekarskim

Jestem nauczycielem. Mam chory kręgosłup. Czy będąc na zwolnieniu lekarskim do połowy stycznia 2018 r.* mogę złożyć wniosek już 3 stycznia...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »