Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ? czy taki zapis w umowie o pracę jest zgodny z prawem?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2010-12-02

Czy pracodawca może w umowie o pracę zamieścić zapis o braku wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy? Umowa jest zawarta na 1/4 etatu.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Kodeksie pracy w art. 29 § 1 sporządzony został katalog informacji, jakie powinny znaleźć się w treści umowy o pracę. Zgodnie z nim umowa o pracę powinna określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, a w szczególności:

  1. rodzaj pracy,
  2. miejsce wykonywania pracy,
  3. wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
  4. wymiar czasu pracy,
  5. termin rozpoczęcia pracy.

Brak jest wśród tych informacji możliwości umieszczenia zapisu o braku wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, tym bardziej że zapis taki jest niezgodny z obowiązującym prawem.

Zgodnie z powyższym artykułem w umowie powinna być umieszczona m.in. informacja o wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie przysługuje pracownikowi także wtedy, kiedy wypoczywa od pracy podczas urlopu. Potwierdza to art. 172 K.p., w którym ustawodawca zagwarantował pracownikowi, że za czas urlopu przysługuje mu wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

Nie ma też znaczenia wymiar etatu, gdyż każdemu pracownikowi, bez względu na wymiar etatu, przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 § 1 K.p.).

Wprowadzenie do treści umowy o pracę zapisu, zgodnie z którym pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, jest więc niezgodne z przepisami Kodeksu pracy i zapis taki nie ma mocy wiążącej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki