Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wypowiedzenie umowy-zlecenia przez zleceniodawcę przed upływem terminu jej zakończenia i bez podania powodu

• Autor: Dorota Kriger

Pracowałem na umowę-zlecenie, która miała się zakończyć z końcem września, jednak pracodawca wypowiedział mi ją na koniec lipca. Na wypowiedzeniu brak powodu, z jakiego zostałem zwolniony, napisane jest tylko, że na mocy porozumienia stron. Wypowiedzenie dostałem nagle, bez żadnych wyjaśnień. W firmie doszło ostatnio do kradzieży, nikomu w oddziale nic nie udowodniono, jednak dowiedziałem się, że właśnie to było powodem mojego zwolnienia. Co mogę w tej sprawie zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


 Wypowiedzenie umowy-zlecenia przez zleceniodawcę przed upływem terminu jej zakończenia i bez podania powodu

Czy zleceniodawca wypowiadając umowę-zlecenie musi podać powód swojej decyzji zleceniobiorcy?

Zgodnie z art. 746 § 1 K.c. „dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę”.

Powód wypowiedzenia powinien być znany stronom, jeśli nie jest – należy domagać się jego ujawnienia. Dopiero znając powód, można będzie ustalić, czy jest on na tyle istotny, że mogło dojść zgodnie z prawem do rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia bez konieczności wypłaty odszkodowania przyjmującemu zlecenie.

Przedterminowe rozwiązanie umowy-zlecenia bez istotnego powodu

Jeśli umowę wypowiedziała jedna ze stron, to w treści wypowiedzenia nie może wystąpić sformułowanie „porozumienie stron”, gdyż jest ono niezgodne ze stanem faktycznym. Prawdopodobnie zapis ten miał na celu uniknięcie wypłaty odszkodowania za przedterminowe rozwiązanie umowy bez istotnego powodu.

Proszę wezwać na piśmie dającego zlecenie do ujawnienia powodu wypowiedzenia umowy oraz do naprawienia szkody (wypłaty odszkodowania). W przypadku braku reakcji lub odmowy ze strony dającego zlecenie, pozostanie Panu, jako przyjmującemu zlecenie, skierowanie powództwa do sądu właściwego ze względu na miejsce wykonywania umowy (art. 34 K.p.c.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info