Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak powodu wypowiedzenia umowy-zlecenia przed upływem terminu jej zakończenia

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-08-16

Pracowałem na umowę-zlecenie, która miała się zakończyć z końcem września, jednak pracodawca wypowiedział mi ją na koniec lipca. Na wypowiedzeniu brak powodu, z jakiego zostałem zwolniony, napisane jest tylko, że na mocy porozumienia stron. Wypowiedzenie dostałem nagle, bez żadnych wyjaśnień. W firmie doszło ostatnio do kradzieży, nikomu w oddziale nic nie udowodniono, jednak dowiedziałem się, że właśnie to było powodem mojego zwolnienia. Co mogę w tej sprawie zrobić?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 746 § 1 K.c. „dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę”.

Powód wypowiedzenia powinien być znany stronom, jeśli nie jest – należy domagać się jego ujawnienia. Dopiero znając powód, można będzie ustalić, czy jest on na tyle istotny, że mogło dojść zgodnie z prawem do rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia bez konieczności wypłaty odszkodowania przyjmującemu zlecenie.

Jeśli umowę wypowiedziała jedna ze stron, to w treści wypowiedzenia nie może wystąpić sformułowanie „porozumienie stron”, gdyż jest ono niezgodne ze stanem faktycznym. Prawdopodobnie zapis ten miał na celu uniknięcie wypłaty odszkodowania za przedterminowe rozwiązanie umowy bez istotnego powodu.

Proszę wezwać na piśmie dającego zlecenie do ujawnienia powodu wypowiedzenia umowy oraz do naprawienia szkody (wypłaty odszkodowania). W przypadku braku reakcji lub odmowy ze strony dającego zlecenie, pozostanie Panu, jako przyjmującemu zlecenie, skierowanie powództwa do sądu właściwego ze względu na miejsce wykonywania umowy (art. 34 K.p.c.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy prawo reguluje kolejność zwalniania pracowników w firmie?

Obecnie mam umowę na czas nieokreślony, ale w firmie trwają zwolnienia i boję się o swoją posadę. Pracodawca zwalniał dotąd głównie osoby zatrudnione za...

 

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego

Postanowiłam skrócić urlop wychowawczy. Czy obejmie mnie ochrona przed zwolnieniem po powrocie z urlopu wychowawczego, jeśli złożyłam wniosek...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Zwolnienie nauczyciela kontraktowego

Jestem nauczycielem kontraktowym o wysokich kwalifikacjach (studia magisterskie, podyplomowe i kursy). Pracuję w malej szkole. W przyszłym...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »