Kategoria: Inne

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak informacji na paskach z wynagrodzenia o odprowadzonych składkach ZUS i brak ZUS RMUA

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-09-14

Pracuję w firmie od 6 lat, ani razu nie otrzymałem informacji (pisemnej ani ustnej) o odprowadzonych składkach (chodzi mi o dane zawarte w formularzu ZUS RMUA). Czy jest to naruszenie obowiązku pracodawcy? Czy mogę w takiej sytuacji rozwiązać umowę o pracę, nie zachowując trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

Pracodawca – zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z dnia 4 grudnia 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) – ma obowiązek przekazywać do ZUS raporty miesięczne z informacjami m.in. na temat wysokości opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, rodzajach i okresach przerw w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, wypłaconych zasiłków itp. Informacje takie, w celu ich weryfikacji, powinny być także przekazane ubezpieczonym: na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego w formie elektronicznej (art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych). Pracodawca w celu przekazania powyższych informacji może stosować formularz ZUS RMUA lub „paski z wynagrodzenia”, na których powinny być umieszczone wszystkie informacje zgodne z treścią raportów przekazanych do ZUS, a także inne dodatkowe dane, np. o kwocie zaliczki na podatek dochodowy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pracodawcy, którzy nie wydają pracownikom druków ZUS RMUA, mogą zostać do tego zobowiązani przez Państwową Inspekcję Pracy lub ZUS. Inspektorzy PIP nie mogą jednak ukarać pracodawcy w przypadku braku realizacji tego obowiązku, gdyż brak wydania pracownikowi ZUS RMUA w opinii inspektorów PIP nie jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. Ponieważ zaniedbanie tego obowiązku nie jest traktowane jako wykroczenie, nie można więc stwierdzić, że pracodawca dopuścił się w ten sposób ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Jednak brak ZUS RMUA może być potraktowanie jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wtedy, gdy pracownik nie otrzymał go pomimo przedstawienia swojego żądania i gdy w związku z brakiem odpowiedniego dokumentu poniósł szkodę (np. nie mógł skorzystać z świadczeń zdrowotnych). Również notoryczne, wieloletnie uchylanie się pracodawcy od przedstawienia pracownikom dokumentów płacowych, zawierających dane nt. przerw w opłacaniu składek lub wysokości składek społecznych i zdrowotnych, może być traktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika. Pracodawca na żądanie pracownika ma bowiem obowiązek – zgodnie z art. 85 § 5 K.p. – udostępnić do wglądu dokumenty, na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie. Pracownik ma prawo zweryfikować, czy wynagrodzenie ustalono prawidłowo.

Jeśli więc pracodawca od wielu lat uchyla się od realizacji powyższego obowiązku i nie przekazuje pracownikom żadnych informacji w postaci formularzy ZUS RMUA lub „pasków z wynagrodzenia”, to pracownik może dążyć do rozwiązania umowy o pracę w trybie tzw. dyscyplinarnym dla pracodawcy, czyli bez zastosowania okresu wypowiedzenia (art. 55 § 11 K.p.).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »