Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak zgody na oddelegowanie a prawo do odprawy

Marta Handzlik • Opublikowane: 2020-05-25

Wracam za miesiąc do pracy po urlopie macierzyńskim. Już teraz pracodawca poinformował mnie, że moje miejsce jest zajęte, i chce się spotkać w sprawie ewentualnych rozwiązań. Dodam, że jestem dyrektorem oddziału i w umowie o pracę mam konkretne miasto wskazane do pracy. Czy jeśli nie wyrażę zgody na oddelegowanie do innego miasta, to czy mogę zawalczyć o odprawę? Dodam, że wiem, że mogę starać się o 7/8 etatu i pracodawca nie może mnie przez rok zwolnić. Dla mnie jest to nie w porządku, gdyż mój powrót planowałam do miasta, w którym pracowałam, a tutaj niespodzianka i nie wiem, czy chcę współpracować w tym momencie z moim pracodawcą. Co zatem zrobić, by dostać odprawę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Brak zgody na oddelegowanie a prawo do odprawy

Powrót na dawne stanowisko po urlopie macierzyńskim

Zgodnie z art. 1832 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy „pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu”.

Zmiana stanowiska lub brak stanowiska

Gdy chodzi o rodzaj stanowiska, komentowany przepis pozwala na daleko idącą elastyczność: pracodawca w pierwszej kolejności winien umożliwić pracownikowi podjęcie pracy na dotychczasowym stanowisku; jeżeli nie jest to możliwe – zaproponować pracę na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub pracę na innym stanowisku odpowiadającym kwalifikacjom zawodowym pracownika. Owa elastyczność rozwiązań, które pracodawca może zaproponować pracownikowi wracającemu z urlopu udzielonego w celu wychowywania dziecka, dyktowana jest przede wszystkim stosunkowo długim czasem trwania tych urlopów (może to być nawet kilka miesięcy) oraz zmiennością sytuacji na obecnym rynku pracy. Przyjmując, że możliwość zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku zależy wyłącznie od jego istnienia (stanowisko nie zostało zlikwidowane), pracodawca nie będzie mógł zaproponować pracownikowi innych alternatyw w przypadku, gdy na jego miejscu pracuje obecnie ktoś inny – taka interpretacja dostatecznie chroni prawo pracownika do dotychczasowego miejsca pracy. Dopiero zatem, gdy to stanowisko uległo w okresie nieobecności pracownika likwidacji, w grę wejść mogą pozostałe możliwości.

Pracodawca nie może więc powiedzieć Pani, że Pani stanowisko jest zajęte – musi Panią dopuścić do pracy na tym właśnie stanowisku.

Likwidacja stanowiska i wypowiedzenie zmieniające

Gdyby stanowisko zostało jednak zlikwidowane, pracodawca miałby prawo wręczyć Pani wypowiedzenie zmieniające. W razie jego nieprzyjęcia stosunek pracy uległby rozwiązaniu. Jednak ewentualna odprawa zależałaby od dwóch czynników:

  1. wielkości zatrudnienia w firmie (musi być co najmniej 20 pracowników),
  2. tego, czy nowe warunki byłyby rażąco gorsze od obecnych.

Uzyskanie odprawy z powodu braku stanowiska

Jeśli warunek zatrudniania co najmniej 20 pracowników jest spełniony, odprawa zależy jedynie od tego, czy warunki, które pracodawca Pani zaproponował, a Pani je odrzuciła, były rażąco gorsze. Jeśli nie – odprawa nie będzie przysługiwała, bo Pani niejako przyczyniła się do rozwiązania stosunku pracy – nie doszło więc do tego jedynie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Oczywiście zawsze pozostaje zawarcie porozumienia (czy to zmieniającego, czy rozwiązującego umowę o pracę), w którym pracodawca zobowiąże się do wypłacenia Pani odprawy. Jeśli jednak odmówi – ewentualna odprawa zależeć będzie od czynników wymienionych wyżej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z wynagrodzeniem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

Szukamy prawnika »