Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Brak zgody na oddelegowanie a prawo do odprawy

• Autor: Marta Handzlik

Wracam za miesiąc do pracy po urlopie macierzyńskim. Już teraz pracodawca poinformował mnie, że moje miejsce jest zajęte, i chce się spotkać w sprawie ewentualnych rozwiązań. Dodam, że jestem dyrektorem oddziału i w umowie o pracę mam konkretne miasto wskazane do pracy. Czy jeśli nie wyrażę zgody na oddelegowanie do innego miasta, to czy mogę zawalczyć o odprawę? Dodam, że wiem, że mogę starać się o 7/8 etatu i pracodawca nie może mnie przez rok zwolnić. Dla mnie jest to nie w porządku, gdyż mój powrót planowałam do miasta, w którym pracowałam, a tutaj niespodzianka i nie wiem, czy chcę współpracować w tym momencie z moim pracodawcą. Co zatem zrobić, by dostać odprawę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Brak zgody na oddelegowanie a prawo do odprawy

Powrót na dawne stanowisko po urlopie macierzyńskim

Zgodnie z art. 1832 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy „pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu”.

Zmiana stanowiska lub brak stanowiska

Gdy chodzi o rodzaj stanowiska, komentowany przepis pozwala na daleko idącą elastyczność: pracodawca w pierwszej kolejności winien umożliwić pracownikowi podjęcie pracy na dotychczasowym stanowisku; jeżeli nie jest to możliwe – zaproponować pracę na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub pracę na innym stanowisku odpowiadającym kwalifikacjom zawodowym pracownika. Owa elastyczność rozwiązań, które pracodawca może zaproponować pracownikowi wracającemu z urlopu udzielonego w celu wychowywania dziecka, dyktowana jest przede wszystkim stosunkowo długim czasem trwania tych urlopów (może to być nawet kilka miesięcy) oraz zmiennością sytuacji na obecnym rynku pracy. Przyjmując, że możliwość zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku zależy wyłącznie od jego istnienia (stanowisko nie zostało zlikwidowane), pracodawca nie będzie mógł zaproponować pracownikowi innych alternatyw w przypadku, gdy na jego miejscu pracuje obecnie ktoś inny – taka interpretacja dostatecznie chroni prawo pracownika do dotychczasowego miejsca pracy. Dopiero zatem, gdy to stanowisko uległo w okresie nieobecności pracownika likwidacji, w grę wejść mogą pozostałe możliwości.

Pracodawca nie może więc powiedzieć Pani, że Pani stanowisko jest zajęte – musi Panią dopuścić do pracy na tym właśnie stanowisku.

Likwidacja stanowiska i wypowiedzenie zmieniające

Gdyby stanowisko zostało jednak zlikwidowane, pracodawca miałby prawo wręczyć Pani wypowiedzenie zmieniające. W razie jego nieprzyjęcia stosunek pracy uległby rozwiązaniu. Jednak ewentualna odprawa zależałaby od dwóch czynników:

  1. wielkości zatrudnienia w firmie (musi być co najmniej 20 pracowników),
  2. tego, czy nowe warunki byłyby rażąco gorsze od obecnych.

Uzyskanie odprawy z powodu braku stanowiska

Jeśli warunek zatrudniania co najmniej 20 pracowników jest spełniony, odprawa zależy jedynie od tego, czy warunki, które pracodawca Pani zaproponował, a Pani je odrzuciła, były rażąco gorsze. Jeśli nie – odprawa nie będzie przysługiwała, bo Pani niejako przyczyniła się do rozwiązania stosunku pracy – nie doszło więc do tego jedynie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Oczywiście zawsze pozostaje zawarcie porozumienia (czy to zmieniającego, czy rozwiązującego umowę o pracę), w którym pracodawca zobowiąże się do wypłacenia Pani odprawy. Jeśli jednak odmówi – ewentualna odprawa zależeć będzie od czynników wymienionych wyżej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info