Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Błędne złożenie wniosku o urlop macierzyński

• Autor: Marta Handzlik

Posiadam umowę o pracę do 31 sierpnia tego roku. Od lutego przebywam na urlopie macierzyńskim. Wniosek o urlop macierzyński wypełniłam zgodnie z wytycznymi księgowej, czyli do końca sierpnia. Czy jeżeli od września zgłoszę się do urzędu pracy to mogę kontynuować urlop macierzyński? Albo czy pozostały urlop może wykorzystać mój mąż?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że ustanie zatrudnienia w okresie wnioskowanego dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu rodzicielskiego (np. gdy umowa o pracę zawarta na czas określony wygasa w krótkim czasie po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego), w opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nie pozbawia pracownicy/pracownika możliwości korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w czasie zatrudnienia. W takim przypadku wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego powinien być złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach Kodeksu pracy, w tym przewidującymi, że dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego można udzielić w wymiarze wielokrotności tygodnia, a część urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni. Dotyczy to także sytuacji, gdy w trakcie trwania tych urlopów umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu (np. umowa o pracę na czas określony z upływem czasu, na który była zawarta). Pracodawca jest obowiązany uwzględnić pisemny wniosek pracownicy/pracownika złożony w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tych urlopów. Jeżeli wnioskowany okres urlopu wykracza poza ostatni dzień zatrudnienia, to z uwagi na to, że dodatkowy urlop macierzyński, dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlop rodzicielski są uprawnieniami pracowniczymi, z których można korzystać tylko będąc w stosunku pracy, pracodawca może ich udzielić wyłącznie do dnia zakończenia stosunku pracy.

W celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres od dnia następnego po ustaniu zatrudnienia, pracodawca powinien przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oprócz zaświadczenia płatnika składek na druku ZUS Z-3 oraz skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka albo jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, dodatkowo poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku o udzielenie odpowiednich urlopów oraz informację o wysokości procentowej wypłacanego przez płatnika składek zasiłku macierzyńskiego, o ile informacja taka nie została zawarta w zaświadczeniu ZUS Z-3.

Jeżeli umowa o pracę rozwiąże się w trakcie przebywania na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim lub urlopie rodzicielskim, pracownica nie utraci do niego prawa. Warunkiem jest złożenie wniosku przed upływem 14 dni po porodzie. Jeżeli termin ten został zachowany, to – w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trakcie jego trwania – wypłatę zasiłku macierzyńskiego za pozostały okres wskazany we wniosku przejmie ZUS.

Jeśli mama dziecka rezygnuje z całości lub części urlopu rodzicielskiego i powraca do pracy, tata tego dziecka może złożyć pisemny wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w całości lub w części, a jego pracodawca, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, jest zobowiązany taki wniosek uwzględnić.

W takiej sytuacji pracodawca może odmówić udzielenia pozostałej części urlopu tacie dziecka, tylko jeśli byłby on krótszy niż 8 tygodni.

Tata dziecka mógłby też stracić prawo do urlopu rodzicielskiego lub jego części, gdyby złożył wniosek o jego przyznanie bez zachowania 14-dniowego okresu wyprzedzenia, a pracodawca odmówiłby uwzględnienia takiego wniosku oraz w przypadku, gdyby złożył wniosek o przyznanie urlopu rodzicielskiego lub jego części w taki sposób, że nie zostałaby zachowana zasada bezpośredniego następowania po sobie urlopów: rodzicielskiego po dodatkowym urlopie macierzyńskim.

Podsumowując – aby po zakończeniu stosunku pracy mogła Pani otrzymywać w zamian za urlop rodzicielski zasiłek macierzyński powinna Pani była złożyć wniosek o cały przysługujący jej urlop w ciągu 14 dni od dnia porodu. Błędem było składanie wniosku jedynie do 31 sierpnia. Teraz bowiem nie ma Pani możliwości złożenia wniosku o dalszy urlop, bo po 31 sierpnia nie będzie już Pani pracownikiem.

W tej sytuacji proponuję, aby ojciec dziecka przejął resztę urlopu rodzicielskiego (przy czym musi to być co najmniej 8 tygodni urlopu).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info