Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Błąd ZUS-u i cofnięcie renty rodzinnej

Łukasz Obrał • Opublikowane: 2009-09-21

W sierpniu ZUS przesłał mi pismo, że pobieram rentę rodzinną niezgodnie z prawem i mam zwrócić pobraną rentę za 4 miesiące! Zaznaczam, że wcześniej dostałem decyzję o przyznaniu renty do końca września, mimo że ZUS wiedział, że – po pierwsze – nie jestem na ostatnim roku studiów wyższych (szkoła „cosinus”) i – po drugie – że skończę 25 lat w kwietniu. Nie kwestionuję tego, że nie miałem prawa do otrzymywania renty, tylko czemu to ja muszę ponosić konsekwencje, a nie pani Kasia, która wydała błędne zaświadczenie?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach wskazuje, że dzieci mają prawo do renty rodzinnej do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia. Natomiast ust. 2 art. 68 określa, że jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Prawo do renty rodzinnej przysługiwało Panu do ukończenia 25 lat pod warunkiem uczenia się do tego czasu w szkole (studium policealnym) po ukończonych studiach. W Pana przypadku nie było prawnych podstaw, aby przedłużyć pobieranie renty na okres po ukończeniu 25 roku życia.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu, wraz z odsetkami, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego, z uwzględnieniem ust. 11.

Według ust. 2 tego artykułu za kwoty nienależnie pobranych świadczeń uważa się:

  1. świadczenia wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca świadczenie była pouczona o braku prawa do ich pobierania;
  2. świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszywych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzania w błąd organu wypłacającego świadczenia przez osobę pobierającą świadczenia.

Według art. 84 ust. 8 ustawy ZUS może odstąpić od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, odroczyć termin ich płatności albo rozłożyć je na raty, jeżeli:

  1. zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności lub
  2. kwota nienależnie pobranych świadczeń nie przewyższa kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Może się Pan odwołać od decyzji ustalającej nienależnie pobrane świadczenia. Może Pan w odwołaniu podkreślić, że świadomie nie wprowadził Pan ZUS-u w błąd i że świadczenie zostało wypłacone na podstawie błędnej decyzji ZUS, za co nie ponosi Pan odpowiedzialności. Może Pan podkreślić, że ma Pan prawo oczekiwać, iż ZUS wyda decyzję na podstawie przepisów prawa i w jego granicach, dlatego był Pan przekonany, że renta rodzinna się Panu należy.

Można też wskazać, że nawet jeżeli wypłaconą rentę rodzinną można uznać za świadczenie nienależne, to w Pana sprawie zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, które powodują, że ZUS powinien odstąpić od żądania zwrotu należności.

Co do szans odwołania, trudno się wypowiadać. Wszystko zależy od szczegółowych okoliczności wydania błędnej decyzji przez ZUS – na jakiej podstawie tę błędną decyzję wydano, jakie dokumenty ZUS wziął pod uwagę itp.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Kilka dni po ustaniu zatrudnienia byłam na L4. Po tym czasie złożyłam papiery do ZUS, żeby uzyskać zasiłek chorobowy. Dopiero po chorobie zarejestrowałam...

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Przedłużenie terminowej umowy o pracę do dnia porodu

Mam umowę na czas określony do lipca (będę wtedy w czwartym miesiącu ciąży). Czy umowa zostanie mi automatycznie przedłużona do dnia porodu? Czy...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »