Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Błąd w świadectwie pracy

• Autor: Dorota Kriger

Wydałam świadectwo pracy. Potem okazało się, że jest w treści błąd ortograficzny. Pracownik nie chce przyjść i potwierdzić mi wydania skorygowanego świadectwa. Czy mogę wysłać to poprawione świadectwo przez pocztę za potwierdzeniem i dołączyć kopię do akt? Czy na świadectwie trzeba pisać, że to jest korekta?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadectwo pracy to dokument, który powinien zawierać wszystkie informacje wymagane przepisami. Jego treść powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Przede wszystkim świadectwo pracy ma za zadanie potwierdzić fakt zatrudnienia i jego warunki.

Błędy i pomyłki w treści świadectwa pracy, zwłaszcza te znaczące, tj. mogące mieć wpływ na późniejsze prawidłowe korzystanie z dokumentu, należy prostować bezzwłocznie, np. poprzez korektę lub wystawienie nowego dokumentu.

Jeśli pracownik został poinformowany o konieczności dokonania korekty i mimo to odmówił odbioru skorygowanego świadectwa pracy, można dokument przesłać pocztą – listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Otrzymaną zwrotkę, potwierdzającą odbiór korekty świadectwa pracy, należy wraz z kopią dokumentu załączyć do akt osobowych pracownika.

Korygując świadectwo pracy na dokumencie, należy zaznaczyć, że jest to „sprostowanie”. Powinno się również podać informację o powodach korekty, a także które elementy świadectwa pracy zostały korygowane. Co ważne, data wystawienia korekty powinna być faktyczna, czyli zgodna z datą dokonania korekty. W piśmie przewodnim, dołączonym do sprostowanego świadectwa pracy, można poprosić pracownika o zwrot bądź zniszczenie błędnego dokumentu, który pracownik posiada.

Jeżeli zatrudniony nie zgodzi się ze skorygowaną treścią dokumentu, to w myśl art. 97 § 21 K.p. będzie mógł zażądać od pracodawcy ponownej zmiany świadectwa pracy. Ma na to 7 dni od chwili otrzymania dokumentu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Dorota Kriger

Absolwentka kierunku bankowość w Studium Finansów pod patronatem WSB w Poznaniu, licencjat Wydziału Ekonomicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności ekonomika pracy i zarządzanie kadrami. Od 1999 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw administracji i zamówień publicznych, zajmuje się m.in. sprawami pracowniczymi.

 

Współpracuje przy pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorczości (ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie „Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Kierowanie projektami”).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info