Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Błąd w świadectwie pracy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-06-08

Wydałam świadectwo pracy. Potem okazało się, że jest w treści błąd ortograficzny. Pracownik nie chce przyjść i potwierdzić mi wydania skorygowanego świadectwa. Czy mogę wysłać to poprawione świadectwo przez pocztę za potwierdzeniem i dołączyć kopię do akt? Czy na świadectwie trzeba pisać, że to jest korekta?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadectwo pracy to dokument, który powinien zawierać wszystkie informacje wymagane przepisami. Jego treść powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Przede wszystkim świadectwo pracy ma za zadanie potwierdzić fakt zatrudnienia i jego warunki.

Błędy i pomyłki w treści świadectwa pracy, zwłaszcza te znaczące, tj. mogące mieć wpływ na późniejsze prawidłowe korzystanie z dokumentu, należy prostować bezzwłocznie, np. poprzez korektę lub wystawienie nowego dokumentu.

Jeśli pracownik został poinformowany o konieczności dokonania korekty i mimo to odmówił odbioru skorygowanego świadectwa pracy, można dokument przesłać pocztą – listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Otrzymaną zwrotkę, potwierdzającą odbiór korekty świadectwa pracy, należy wraz z kopią dokumentu załączyć do akt osobowych pracownika.

Korygując świadectwo pracy na dokumencie, należy zaznaczyć, że jest to „sprostowanie”. Powinno się również podać informację o powodach korekty, a także które elementy świadectwa pracy zostały korygowane. Co ważne, data wystawienia korekty powinna być faktyczna, czyli zgodna z datą dokonania korekty. W piśmie przewodnim, dołączonym do sprostowanego świadectwa pracy, można poprosić pracownika o zwrot bądź zniszczenie błędnego dokumentu, który pracownik posiada.

Jeżeli zatrudniony nie zgodzi się ze skorygowaną treścią dokumentu, to w myśl art. 97 § 21 K.p. będzie mógł zażądać od pracodawcy ponownej zmiany świadectwa pracy. Ma na to 7 dni od chwili otrzymania dokumentu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Kilka dni po ustaniu zatrudnienia byłam na L4. Po tym czasie złożyłam papiery do ZUS, żeby uzyskać zasiłek chorobowy. Dopiero po chorobie zarejestrowałam...

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »