Kategoria: Inne

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Błąd w kodzie na zwolnieniu lekarskim (ZUS ZLA) – czy lekarz powinien skorygować zwolnienie?

Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-10-21

Lekarz wystawił mi L4, lecz zauważyłem w nim błąd. Otóż lekarz zaznaczył, że powinienem leżeć, a ja – wręcz przeciwnie – muszę być aktywny i czerpać jak najwięcej świeżego powietrza. Zwolnienie jest już czwarte z kolei i łączna długość przekracza 30 dni. Czy w razie kontroli z ZUS-u, gdy nie będzie mnie w domu, mogę im później sprostować sytuację, mówiąc, że w L4 jest błąd? Oczywiście mój lekarz potwierdzi, że mogę chodzić podczas choroby. Jak wygląda to z punktu widzenia ZUS-u?

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Łączę pozdrowienia dla całego zespołu.
Mirka
Szybka odpowiedź i przede wszystkim anonimowość i lepiej się pisze niż rozmawia bo można wszystko przemyśleć i człowiek nie wstydzi się wszystkiego przekazać bo co sobie prawnik pomyśli gdyby się siedziało face to face.
Krzysztof, 39 lat
Wygodny szybki dostęp do zagadnień prawa. Jasne i klarowne odpowiedzi .
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolona. Porada pani prawnik Handzlik-Rosuł w jasny, zrozumiały sposób rozstrzygnęła moje wątpliwości. Cieszę się tym bardziej, że wyjaśnienie jest dla mnie bardzo korzystne. Odpowiedź na moje zapytanie dotarła w ciągu jednego dnia, a kwota na jaką porada została wyceniona pozytywnie mnie zaskoczyła. Jeżeli w przyszłości będę potrzebowała podobnej pomocy prawnej, na pewno skorzystam, bo prosta procedura, cena i czas w jakim uzyskałam informację są nie do przecenienia. 
Anna, nauczyciel, 57 lat
Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo profesjonalna, pomocna i przygotowana na wysokim poziomie. 
Anna, księgowa, 56 lat

O treści zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności osobistego sprawowania przez pracownika opieki nad chorym członkiem rodziny (ZUS ZLA) decyduje lekarz, który wystawił to zaświadczenie, a nie osoba ubezpieczona. Nie jest więc możliwe, aby błąd na druku ZUS ZLA skorygował sam ubezpieczony lub płatnik składek. Jeśli jest błąd na ZUS ZLA, to należy zwrócić się do lekarza, który je wystawił, o korektę zaświadczenia. Korekta błędnego zapisu, dokonana na zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA, powinna być opatrzona podpisem i pieczątką lekarza dokonującego poprawki.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Podczas ewentualnej kontroli z ZUS-u nie będzie przyjęte tłumaczenie ubezpieczonego, iż na zaświadczeniu jest błąd. Osoba kontrolująca z ZUS w trakcie kontroli może bowiem sprawdzać – zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz. U. z 1999 r. Nr 65, poz. 743) – czy ubezpieczony nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem. Do tego celu służy m.in. weryfikacja wskazań lekarskich i przyjmuje się, że zapisy te są wiążące, jeśli lekarz ich wcześniej nie skorygował.

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 65, poz. 741 ze zm.) przy wystawianiu ubezpieczonemu zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lekarz powinien brać pod uwagę stan zdrowia ubezpieczonego, z uwzględnieniem rodzaju i warunków pracy. Nie będzie więc miało znaczenia to, że wcześniej na zaświadczeniach był kod „2”, oznaczający, że chory może chodzić, gdyż sytuacja ta mogła ulec zmianie. Niestety w sytuacji, w której na zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA w miejscu „wskazania lekarskie” będzie zaznaczony kod „1”, oznaczający, że chory powinien leżeć, każda nadmierna aktywność życiowa może stanowić problem i powodować wątpliwości, czy chory prawidłowo wykorzystuje zwolnienie lekarskie. Chory bowiem powinien leżeć, jeśli tak wskazał lekarz na druku ZUS ZLA, i tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach chory może wychodzić z domu. Wyjścia są dozwolone w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, takich jak kupno lekarstw, dopuszczalne są także wizyty u lekarza, wykonywanie badań itp. W razie wątpliwości chory musi udowodnić osobie kontrolującej, że nie było go w domu z istotnych przyczyn, w przeciwnym razie straci zasiłek chorobowy.

W zaistniałej sytuacji należy zwrócić się do lekarza, który wystawił zaświadczenie lekarskie, o skorygowanie błędu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem pracy? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »