Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Bhp przy ręcznych pracach transportowych

• Autor: Adam Dąbrowski

Czy przepisy bhp pozwalają na ręczne składowanie kartonów ważących 10, 12, 15kg w tzw. stosy /wieże/ o wymiarach podstawy palety euro do wysokości 3,5 - 4m. Prościej mówiąc czy można składować ręcznie dwie palety z towarem jedna na drugiej - /waga jednej palety 500 - 600kg/. Składowanie takie odbywa się poprzez podawanie a następnie podrzucanie pracownikowi stojącemu na górze, na palecie z towarem, kartonów. W ten sposób tworzą tzw. wieże z towarem. Czy to jest zgodne z przepisami? Proszę o podanie odpowiednich przepisów bhp.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Bhp przy ręcznych pracach transportowych

Ręczne składowanie ciężkich kartonów z towarami

Zgodnie z § 3 rozporządzenia MPiPS z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, Dz. U. Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. Nr 82, poz. 930 -

Pracodawca jest obowiązany stosować odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac transportowych.

W razie braku możliwości wyeliminowania ręcznych prac transportowych, pracodawca - w celu zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności - jest obowiązany organizować odpowiednio pracę i wyposażać pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy oraz środki ochrony indywidualnej.

Szczegóły dotyczące wykonywanej pracy wymagałyby bezpośredniego zbadania na miejscu. Ocenie podlegałoby ryzyko zawodowe związane z prowadzonymi pracami transportowymi.

Słowem, całokształt zagadnień wymagałby kontroli właściwego inspektora pracy i na jej podstawie ustalenia co do dopuszczalności opisanej pracy w danych warunkach.

Proponuję zatem skierować wniosek do właściwego inspektora pracy o przeprowadzenie kontroli.

Adresy okręgowych inspektoratów pracy Państwowej Inspekcji Pracy zawiera strona: www.pip.gov.pl

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adam Dąbrowski

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Z zaznaczonymi zmianami.

Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

prawo-karne.info