Kategoria: BHP

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z BHP?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Pytania

Strona: 1 2


BHP – mandat

Czy kierownik budowy może otrzymać mandat od inspektora PIP za to, że jego pracownicy pracowali w koszu podnośnika samochodowego i nie mieli badań wysokościowych. Kto ma wykonać instrukcje bezpiecznego wykonywania robót budowlanych (jeżeli w firmie są służby BHP) – kierownik budowy podległy szefowi firmy, czy służby BHP tej firmy?

więcej ››

Zasady zatrudniania inspektora bhp

Czy firma prywatna zatrudniająca 15 pracowników ma obowiązek zatrudniania behapowca na 1/2 lub cały etat w tej firmie. Nadmieniam, że właściciel tej firmy ma przeszkolenia z zakresu bhp podstawowe i ogólne.

więcej ››

Badania lekarskie kontrolne

Po dłuższym pobycie na zwolnieniu L4 księgowość żąda zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy. Czy nawet po 10 dniach zwolnienia takie zaświadczenie jest wymagane? Jaki artykuł Kodeksu Pracy o tym mówi?

więcej ››

Ekwiwalent za środki czystości

Czy w zakładzie pracy można wypłacać ekwiwalent za środki czystości (mydło, pasta bhp)? Jeżeli tak, to w jakiej kwocie?

więcej ››

Okulary przy komputerze

Czy pracując z komputerem w biurze przez 8 godzin dziennie, moja firma musi opłacić rachunek za moje okulary i na jaka kwotę? Firma jest państwowa, ale nie polska. Gdzie można znaleźć informację na ten temat?

więcej ››

Brak oświetlenia w pomieszczeniu pracy

Szukałem i nie znalazłem jakie są normy dotyczące naświetlenia w miejscu pracy? Bo jest taka sytuacja, że w miejscu pracy nie ma żadnego okna ani innego otworu aby światło dzienne mogło docierać. Czas pracy w tym miejscu wynosi 12 godz. Czy są jakieś przepisy regulujące tego typu sprawy?

więcej ››

Nieprawidłowe zatrudnianie inspektora bhp

Pracownik był zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 3/4 etatu na umowę o pracę na stanowisku spec. do spraw bhp w przedsiębiorstwie zatrudniającym 50 osób. Pracodawca za porozumieniem stron rozwiązał umowę. Zaproponował pracę na zlecenie. Zlecenie na pracę jest powielane co kwartał, obowiązki, które wcześniej wykonywał na umowie o pracę wykonuje teraz na zlecenie. Różnica polega na tym, że wynagrodzenie otrzymuje w tej samej wysokości tylko z tą różnicą, że raz na kwartał. Pracownik ten zatrudniony jest w tym samym czasie w innym przedsiębiorstwie również na tym samym stanowisku co tłumaczy, że nie prowadzi działalności gospodarczej. 1. Czy taka zmiana umowy jest zgodna z przepisami? 2. Czy taki pracownik może wykonywać pracę na zlecenie w innym przedsiębiorstwie - posiada uprawnienia do wykonywania tego zawodu?

więcej ››

Strona: 1 2


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z BHP?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)


Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »