Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Badania kontrolne po służbie wojskowej

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-01-30

Zatrudniam pracownika, który przebywał w służbie wojskowej 4 miesiące. Obecnie powraca do mnie do pracy. Czy należy go skierować na badania kontrolne?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie art. 229 § 2 Kodeksu pracy stwierdza się, że w razie niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni spowodowanej chorobą pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Oznacza to, że badania kontrolne przeprowadza się wyłącznie po długotrwałej, czyli co najmniej 30-dniowej, nieobecności spowodowanej chorobą.

Konieczność ta nie zachodzi więc wtedy, kiedy nieobecność jest spowodowana innymi przyczynami, np. służbą wojskową czy urlopem bezpłatnym.

Ważne jest jednak, czy pracownik powracający po odbyciu służby wojskowej ma nadal aktualne badania okresowe, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – z dnia 18 grudnia 2002 r. (I PK 44/2002, OSNP 2004/12 poz. 209): „Aktualnym orzeczeniem lekarskim w rozumieniu art. 229 § 4 K.p. jest orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika w dacie, w której ma być dopuszczony do pracy. Zachowuje ono aktualność w okresie w nim wymienionym, jednak staje się nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika”.

Jeśli w trakcie odbywania służby wojskowej badania stracą ważność, czyli minie okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim, to pracownik przed powrotem do pracy powinien zgłosić się do pracodawcy po skierowanie na badania i je wykonać.

Pracodawca – zgodnie z art. 229 § 4 Kodeksu pracy – nie może bowiem dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Również jeśli pracownik po powrocie ma zajmować inne stanowisko bądź wykonywać pracę w innych warunkach, należy skierować go na badania okresowe.

Jednakże sam fakt odbywania służby wojskowej nie jest podstawą do skierowania pracownika po powrocie na badania kontrolne bądź okresowe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek chorobowy i zasiłek dla bezrobotnych

Kilka dni po ustaniu zatrudnienia byłam na L4. Po tym czasie złożyłam papiery do ZUS, żeby uzyskać zasiłek chorobowy. Dopiero po chorobie zarejestrowałam...

Ciąża a praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia

W mojej pracy byłam zatrudniona na umowę-zlecenie, obecnie mam umowę o pracę na czas określony. W ciążę zaszłam w czasie trwania umowy-zlecenia, obecnie...

 

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już...

 

Umowa na zastępstwo a ciąża pracownicy

Jak z poziomu prawnego wygląda sytuacja kobiety, która w trakcie zatrudnienia na umowę na zastępstwo zachodzi w ciążę? Czy należą się jej...

 

Wypowiedzenie umowy-zlecenia bez ważnego powodu

Jakiej rekompensaty mogę domagać się od pracodawcy po wyrzuceniu mnie z pracy bez powodu? Pracowałam na umowę-zlecenie w przychodni jako...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »