Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Apteczka w miejscu pracy

Dorota Kriger • Opublikowane: 2012-05-23

W naszym biurze nie ma apteczki, za to jest przychodnia w tym samym budynku. Czy w tej sytuacji pracodawca faktycznie nie musi zapewnić apteczek? Czy apteczka powinna być w każdym pomieszczeniu w biurowcu?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, między innymi pracodawca ma obowiązek zapewnić dostęp do punktów pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne, oraz do apteczek w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy – wynika tak z § 44. ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

„O ilości, usytuowaniu i wyposażeniu punktów pierwszej pomocy i apteczek powinien zadecydować pracodawca w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń” (§ 44. ust. 2 rozporządzenia). Dostęp do apteczek i punktów pomocy nie może być ograniczony w żaden sposób, szczególnie że w sytuacji zagrożenia dojście do nich powinno być łatwe i szybkie, a ich lokalizacja powinna być widoczna.

To oznacza, że apteczka może znajdować się tylko w jednym z pomieszczeń, ale może też, jeśli pracodawca i lekarz medycyny pracy widzą taką potrzebę, być umieszczona w kilku lub wszystkich pomieszczeniach – decyzja w tej sprawie powinna być zależna jest od warunków występujących na terenie zakładu pracy, jednak bez względu na wszystkie inne okoliczności przynajmniej jedna apteczka musi znajdować się na terenie zakładu pracy.

Zlokalizowana w sąsiedztwie zakładu pracy przychodnia nie sprawia, że pracodawca zostaje zwolniony z powyższego wymogu, gdyż przykładowo do zdarzenia wymagającego użycia wyposażenia apteczki może dojść poza godzinami pracy przychodni. Pracodawca nie może więc zignorować obowiązku, jakim jest wyposażenie zakładu pracy w apteczkę, nawet gdy w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu pracy znajduje się przychodnia lub punkt medyczny, zorganizowany przez innego pracodawcę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

BHP ? okres korzystania z odzieży ochronnej

Pracuję w małej firmie na stanowisku elektromonter, odzież zużywa się średnio po roku, a obuwie po 6 miesiącach. Jak często powinna być wymieniana odzież...

 

Szkolenie okresowe dla pracowników BHP

Pracownik zawarł umowę z pracodawcą z dniem 10 lutego, a termin rozpoczęcia pracy to 20 lutego. Z jaką datą należy wypisać kwestionariusz dla pracownika?...

 

Szkolenie dla osób kierujących pracownikami

Szkolenie dla osób kierujących pracownikami

Pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym przeszedł szkolenie wstępne, stanowiskowe i okresowe bhp. Kierownik działu sporadycznie wyznacza tego pracownika...

Zakaz palenia w czasie pracy, czy szef miał prawo wprowadzić taki zakaz?

Właściciel zakładu na zebraniu załogi zakazał całkowicie palenia papierosów w czasie pracy. Co mówią na ten temat obowiązujące przepisy? Na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »