Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Aneks zmieniający a rozwiązanie umowy

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2008-03-17

Chciałbym wypowiedzieć umowę o prace na czas nieokreślony bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pracuję w firmie 3,5 roku. Umowy na czas określony były umowami na pełen etat. W momencie podpisywania umowy na czas nieokreślony pracodawca oznajmił mi że dostane umowę na 3/4 etatu przy zachowaniu wynagrodzenia i czasu pracy pełnego etatu. Czy mogę wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia wobec ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika?
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fakt, iż po wygaśnięciu umowy na czas określony zawarł Pan kolejną umowę, tym razem na czas nieokreślony ze zmienionymi warunkami pracy nie stanowi sam w sobie przesłanki do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu rażącego naruszenia przez pracodawcę obowiązków.

Umowa na czas nieokreślony jaką Pan zawarł z pracodawcą nie musiała zawierać takich samych warunków pracy jak poprzednia. Zaznaczyć należy, że zgodził się Pan na warunki jakie znalazły się w tej umowie.  

Zgodnie z nową umową pracuje Pan na ¾ etatu. Jeżeli mimo to pracuje Pan w wymiarze pracy odpowiadającym pełnemu etatowi, to należy uznać, iż pracuje Pan w nadgodzinach. Za godziny nadliczbowe należy sie Panu dodatkowe wynagrodzenie.

Jeżeli Pana pracodawca nie przestrzega ustaleń Kodeksu pracy i zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe to taka okoliczność może stanowić przesłankę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Pracodawca niewypłacający pracownikowi bez usprawiedliwionej przyczyny części jego wynagrodzenia za pracę narusza w sposób ciężki swoje podstawowe obowiązki (art. 55 § 11 K.p.). Naruszenie to następuje co miesiąc w terminie płatności wynagrodzenia (art. 85 § 1 K.p.) i od dowiedzenia się przez pracownika o tej okoliczności należy liczyć termin jednego miesiąca określony w art. 55 § 2 w związku z art. 52 § 2 K.p. (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 8 sierpnia 2006 r., sygn. akt. I PK 54/2006).

Proszę zwrócić uwagę czy w umowie, którą Pan podpisał nie ma zapisu odnośnie godzin nadliczbowych. Zgodnie z art. 151 § 5 Kodeksu pracy strony stosunku pracy ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, którego przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Należy również pamiętać, iż wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych może być rekompensowane w formie: pieniężnej lub udzielenia czasu wolnego.

                                                         Łukasz Obrał

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Rozwiązanie umowy na okres próbny

Rozwiązanie umowy na okres próbny

Podpisałam umowę o pracę na okres próbny, który wynosi trzy miesiące. Przepracowałam tydzień i chciałabym zrezygnować, ponieważ otrzymałam inną...

Kiedy złożyć dwutygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę?

Do kwietnia 2011 r. mam urlop wychowawczy, ale od 1 września chciałabym rozpocząć nową pracę. Mam umowę na czas określony do 2012 r. i okres wypowiedzenia 14...

 

Okoliczność uzasadniająca rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Moje pytanie dotyczy rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Art. 55 § 2 Kodeksu pracy mówi, że oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę...

 

Rozwiązanie umowy z powodu niewypłacalności firmy

W związku z niewypłacalnością przedsiębiorstwa, w którym pracuję, pracodawca już 14 dni zalega mi z należną wypłatą, chciałbym...

 

Nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia a rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Czy mogę rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 55 § 1 1 , jeżeli pracodawca nieterminowo wypłaca mi wynagrodzenie?...

 

Złożenie wypowiedzenia w trakcie choroby

Przebywam obecnie na zwolnieniu lekarskim. Chciałabym rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą z obowiązującym 3-miesięcznym okresem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »