Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracodawcę
Baner RODO

Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Absencje chorobowe jako powód wypowiedzenia

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-05-07

Żona dostała wypowiedzenie umowy o pracę. W uzasadnieniu pracodawca jako powód podał „absencje chorobowe”. Ze zwolnień żona korzystała sporadycznie, a jedynie w ostatnio od stycznia do marca przebywała na zwolnieniu lekarskim. Stan zdrowia nie pozwalał jej na wcześniejszy powrót do pracy. Czy pracodawca miał prawo wypowiedzieć umowę o pracę i czy przysługuje żonie odprawa? Nie wiem, czy zakładać sprawę do sądu pracy.

»Wybrane opinie klientów

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy pracownik zobowiązuje się do „wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem”. Niedyspozycyjność pracownika związana z chorobami jego lub dzieci powoduje, że nie jest spełniona ta podstawowa reguła stosunku pracy. Oczywiste jest także, że częste lub długotrwałe nieobecności w pracy, związane z chorobą pracownika lub jego dzieci, przyczyniają się do zwiększenia kosztów ponoszonych przez pracodawcę. Pracodawca w takiej sytuacji ma niestety prawo rozwiązać umowę z chorującym pracownikiem.

Jednak przyczyna rozwiązania umowy, jaką wskazał pracodawca w uzasadnieniu wypowiedzenia, jest niewystarczająca. Wskazanie tylko „absencji chorobowej” bez wskazania jej negatywnych skutków dla pracodawcy stoi bowiem w sprzeczności zarówno z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. akt: I PK 175/06), który mówi, że przyczyna wypowiedzenia musi być konkretna, jak i z twierdzeniem, że przyczyna ta powinna być powiązana z istotą i celem stosunku pracy.

Ponadto, jak stwierdził Sąd Najwyższy, pracodawca, który jest przedsiębiorcą, powinien organizować swą działalność gospodarczą, biorąc pod uwagę nieuchronność nieobecności pracowników, spowodowanych chorobami, urlopami i innymi usprawiedliwionymi przyczynami.

Wypowiedzenie umowy o pracę z uwagi na nieobecności pracownika wywołane chorobą może być uznane za uzasadnione tylko wówczas, gdy pracodawca wykaże ich związek z naruszeniem jego istotnych interesów (wyrok SN z 6.11.2001 r., I PKN 449/00, OSNP, nr 19/2003, poz. 456).

Zapis mówiący o absencji chorobowej powinien być więc uzupełniony o negatywne skutki, jakie wynikają dla pracodawcy, np. dezorganizacja pracy, dodatkowe koszty spowodowane zastępstwami, praca w godzinach nadliczbowych pozostałych pracowników, dodatkowe zatrudnienia, niezrealizowanie zadań i tego konsekwencje.

W razie ewentualnego postępowania sądowego niezbędne będzie także wykazanie rzeczywiście poniesionych przez pracodawcę kosztów w związku z nieobecnością pracownika.

Ponieważ przyczyna rozwiązania umowy leży po stronie pracownika (długotrwała choroba), odprawa się nie należy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rozwiązaniem umowy?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Skrócony okres wypowiedzenia

Dostałem 3-miesięczne wypowiedzenie ze skróconym okresem wypowiedzenia do jednego miesiąca. Czy zakład pracy ma prawo nie dopuścić mnie do pracy w drugim i trzecim miesiącu wypowiedzenia?

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy

Otrzymałyśmy z koleżanką rozwiązanie umów zawartych na czas określony. Pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia, ale wiemy, że przyjął na nasze stanowiska osoby, którym zapłaci mniej za tę samą pracę. Pracodawca zatrudnia ponad 20 osób. Czy możemy domagać się 2-miesięcznej odprawy (pracowałyśmy ponad 2 lata)?

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były pracodawca pozwał mnie o zwrot odprawy. Rozprawa odbyła się bez mojego udziału, ponieważ nie dotarła do mnie korespondencja. Sędzia zasądził zwrot odprawy plus odsetki i zwrot kosztów adwokata byłego pracodawcy. Czy mam podstawy do apelacji?

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca wciąż chce, bym natychmiast zakończył umowę za porozumieniem stron. Twierdzi, że nie muszę przychodzić do pracy, ale nie chce wydać mi dokumentu w tej sprawie. Jak się zachować?

Odwołanie od postanowienia sądu pracy

Żona otrzymała wypowiedzenie pracy. Zatrudniona była jako nauczyciel kontraktowy w szkole. Złożyła odwołanie do sądu pracy, ponieważ nie poznała przyczyny zwolnienia. Zdaniem sędziego z uwagi na fakt złożenia przez żonę wniosku o przeniesienie jej w stan nieczynny na wypadek negatywnej decyzji sądu o przywrócenie jej do pracy oraz przyznania jej stanu nieczynnego bezprzedmiotowe jest postepowanie sądowe. Czy to zgodne z prawem?

Zwolnienie po kontroli faktur w firmie

Otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę. Nastąpiło to po kontroli faktur w firmie (jestem sprzedawcą). Ktoś sugerował szefowi, że to ja jestem winna kłopotów. Czy mogę coś teraz zrobić?Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »