Udzielamy indywidualnych Porad Prawnych

Masz podobny problem prawny?
Kliknij tutaj, opisz nam swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Absencje chorobowe jako powód wypowiedzenia

Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-05-07

Żona dostała wypowiedzenie umowy o pracę. W uzasadnieniu pracodawca jako powód podał „absencje chorobowe”. Ze zwolnień żona korzystała sporadycznie, a jedynie w ostatnio od stycznia do marca przebywała na zwolnieniu lekarskim. Stan zdrowia nie pozwalał jej na wcześniejszy powrót do pracy. Czy pracodawca miał prawo wypowiedzieć umowę o pracę i czy przysługuje żonie odprawa? Nie wiem, czy zakładać sprawę do sądu pracy.
Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy pracownik zobowiązuje się do „wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem”. Niedyspozycyjność pracownika związana z chorobami jego lub dzieci powoduje, że nie jest spełniona ta podstawowa reguła stosunku pracy. Oczywiste jest także, że częste lub długotrwałe nieobecności w pracy, związane z chorobą pracownika lub jego dzieci, przyczyniają się do zwiększenia kosztów ponoszonych przez pracodawcę. Pracodawca w takiej sytuacji ma niestety prawo rozwiązać umowę z chorującym pracownikiem.

Jednak przyczyna rozwiązania umowy, jaką wskazał pracodawca w uzasadnieniu wypowiedzenia, jest niewystarczająca. Wskazanie tylko „absencji chorobowej” bez wskazania jej negatywnych skutków dla pracodawcy stoi bowiem w sprzeczności zarówno z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. akt: I PK 175/06), który mówi, że przyczyna wypowiedzenia musi być konkretna, jak i z twierdzeniem, że przyczyna ta powinna być powiązana z istotą i celem stosunku pracy.

Ponadto, jak stwierdził Sąd Najwyższy, pracodawca, który jest przedsiębiorcą, powinien organizować swą działalność gospodarczą, biorąc pod uwagę nieuchronność nieobecności pracowników, spowodowanych chorobami, urlopami i innymi usprawiedliwionymi przyczynami.

Wypowiedzenie umowy o pracę z uwagi na nieobecności pracownika wywołane chorobą może być uznane za uzasadnione tylko wówczas, gdy pracodawca wykaże ich związek z naruszeniem jego istotnych interesów (wyrok SN z 6.11.2001 r., I PKN 449/00, OSNP, nr 19/2003, poz. 456).

Zapis mówiący o absencji chorobowej powinien być więc uzupełniony o negatywne skutki, jakie wynikają dla pracodawcy, np. dezorganizacja pracy, dodatkowe koszty spowodowane zastępstwami, praca w godzinach nadliczbowych pozostałych pracowników, dodatkowe zatrudnienia, niezrealizowanie zadań i tego konsekwencje.

W razie ewentualnego postępowania sądowego niezbędne będzie także wykazanie rzeczywiście poniesionych przez pracodawcę kosztów w związku z nieobecnością pracownika.

Ponieważ przyczyna rozwiązania umowy leży po stronie pracownika (długotrwała choroba), odprawa się nie należy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy

Otrzymałyśmy z koleżanką rozwiązanie umów zawartych na czas określony. Pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia, ale wiemy, że przyjął na nasze...

 

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były...

 

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »