Rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela, prawo do emerytury, ponowne zatrudnienie

Jestem nauczycielem, mam 30 lat pracy, w tym 20 lat pracy w szczególnym charakterze. Rozwiązałam umowę o pracę 27 sierpnia na swój wniosek. Wniosek o przyznanie emerytury w ZUS złożyłam dzień później i jeszcze tego samego dnia podpisałam także nową umowę o pracę jako nauczyciel u tego samego pracodawcy. ZUS nie wydał jeszcze decyzji, ale wczoraj dowiedziałam się, że nie mogę skorzystać ze świadczenia emerytalnego z KN, ponieważ w dniu złożenia wniosku, tzn. 28 sierpnia, pozostawałam w stosunku pracy. Czy tak rzeczywiście jest?

Wypowiedzenie po zasiłku chorobowym z powodu wypadku w pracy

Wyczerpałem okres zasiłku chorobowego 182 dni i kończy mi się świadczenie rehabilitacyjne. W dniu wczorajszym otrzymałem wypowiedzenie z pracy, Wiem, że to legalne i że mogę się odwołać. Czy są szanse na uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia po 10 latach pracy w tym jednym zakładzie i wypadku w miejscu pracy? W oświadczeniu mam napisane, że otrzymam ekwiwalent za urlop. Moje leczenie było związane z wypadkiem w pracy.

Powiadomienie pracowników warunkiem prawidłowego przejęcia przez nowego pracodawcę

Sprzedaję biuro rachunkowe pewnej spółce z o.o. Zatrudniam pracowników i postanowiliśmy o przejęciu ich przez spółkę na dotychczasowych warunkach. Czy mogę tego dokonać na podstawie art. 23 Kodeksu pracy? Jak prawidłowo dokonać przejęcia pracowników?

Łączenie pensum nauczyciela

Pracuję na etacie pedagoga na pełnym etacie, wymiar 25/25. Stopień awansu zawodowego nauczyciel dyplomowany. Mój etat to nauczyciel pedagog. Posiadam również kwalifikacje z poradnictwa zawodowego i rewalidacji. Czy dyrektor może zmienić mi godziny na etat 23/23 i wliczyć w ten wymiar czasu pracy poradnictwo zawodowe i rewalidację w ramach łączonego uśrednienia pensum. Według mojej wiedzy nie można w ten sposób łączyć pensum. Proszę o poradę i podanie aktu prawnego.

Notatka służbowa sporządzona przez dyrektora szkoły

Jestem nauczycielem zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela. W obecności dyrekcji szkoły sporządzono notatkę służbową z rozmowy przeprowadzonej ze mną. Rozmowa dotyczyła tego, że 5 minut przed dzwonkiem wyszłam z dziećmi z sali i zaprowadziłam je do szatni. Wezwano mnie z tego powodu i zażądano wyjaśnień. W tym dniu zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze prowadziłam 5 godzin. Obowiązuje mnie 25-godzinny tydzień pracy dydaktycznej, pozostałe godziny to przygotowywanie się do zajęć, samokształcenie i szkolenia (ogółem 40 godzin tygodniowo). Pracodawca każe nam codziennie przychodzić do pracy o 7:45 i pełnić opiekę nad dziećmi w szatni, z której prowadzimy je do sal. Czy dyrektor miał prawo sporządzić taką notatkę? Czy notatka służbowa może być pretekstem do zwolnienia mnie z pracy? I czy odnotowuje się ją na świadectwie pracy?

Ile urlopu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w dwóch różnych firmach na 1/2 etatu?

Ile urlopu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w dwóch różnych firmach na 1/2 etatu?

Zwolnienie pracownicy bez kwalifikacji

Czy można zwolnić pracownicę bez kwalifikacji? Pracownica rozpoczęła pracę jako uczennica zakładu fryzjerskiego, ale po ukończonej nauce nie zdała egzaminu, więc nie posiada stosownych kwalifikacji. Pracownica od kilku lat do chwili obecnej przebywa na przemian na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych (urodziła w tym czasie dwoje dzieci).

Czy zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin jest dyskryminacją?

Czy istnieje jakaś regulacja prawna i orzecznictwo w sytuacji, gdy pracuję na takim samym stanowisku jak inni, tylko na 1/2 etatu? Pracodawca pomimo moich kolejnych pisemnych wniosków zatrudnił inna osobę na cały etat, a ja dalej zostałem na niepełnym wymiarze. Czy jest to zgodne z prawem, czy nie jest to dyskryminacja mojej osoby? Jest to moje podstawowe miejsce pracy.

Czy należy się odprawa od pracodawcy?

Dostałam od pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Podstawa prawna: rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (art. 30 § 1 pkt 2). Byłam zatrudniona na umowie o pracę od 1,5 roku. Na wypowiedzeniu ani w innych pismach nikt nie określił mojej winy. Zakład pracy zatrudnia powyżej 300 osób. Czy w związku z tym należy mi się odprawa?

Zwolnienie przed nagrodą jubileuszową

Mój tata po dwutygodniowym zwolnieniu lekarskim wrócił do pracy i po 39 latach pracy w tym zakładzie tuż przed nagrodą jubileuszową został zwolniony. Po negocjacjach zaproponowano mu odprawę 7-miesięcznej wypłaty. Niestety podpisał papier. W sierpniu miałby 40 lat pracy. Czy jest szansa na większą odprawę, czy inne rozwiązanie możliwe? Chcę pomóc tacie.

Jak korzystnie rozstać się ze szkołą?

Żona jest nauczycielką kontaktową na umowie o pracę na czas nieokreślony, obecnie na urlopie wychowawczym do końca sierpnia 2017 r. Atmosfera panująca w szkole jest taka, że niekoniecznie chciałaby tam wracać w tej chwili. W jakiej formie i jak powinna się ze szkołą rozstać, żeby było to najbardziej korzystne z punktu widzenia żony? Czy np. możliwe jest rozstanie za porozumieniem stron od 1 września z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia (i wynagrodzenia) bez konieczności świadczenia pracy? A może stan nieczynny?

Badania lekarskie do prowadzenia wózka widłowego

Mam skończone 64 lata, jestem pracownikiem umysłowym, posiadam uprawnienia do prowadzenia wózka widłowego (nikt mi za to nie płacił dotychczas). Czy pracodawca może mnie wysłać na badania lekarskie, abym prowadził wózek widłowy?

Zwolnienie pracownicy przebywającej na zasiłku macierzyńskim po sprzedaży firmy

Spółka posiada apteki oraz posiadała salon fryzjerski. Salon został sprzedany wraz z pracownikami. Została jedna pracownica, która była w ciąży, obecnie przebywa na zasiłku macierzyński. Firma chce ją zwolnić. Czy może? Jeśli tak, to kiedy? Pracownica prawdopodobnie po macierzyńskim od razu złoży wniosek o urlop, a następnie o urlop wychowawczy. Nie będzie ani jednego dnia w pracy po urlopie macierzyńskim. Czy w jakiś sposób można zwolnić takiego pracownika? Nie ma dla niej równorzędnego stanowiska pracy.

Czy urlop zdrowotny wlicza się do 20 lat pracy przy tablicy?

Pracuję 18 lat w szkole i w tym czasie byłem rok na urlopie zdrowotnym. Mam 30 lat pracy i za 2 lata chciałem iść na emeryturę (mam 58 lat). Czy urlop zdrowotny wlicza się do 20 lat pracy przy tablicy?

Umowa lojalnościowa a wypowiedzenie z winy pracodawcy

W umowie o pracę mam wpisaną „lojalkę”. Pracodawca od kilku miesięcy wypłaca wynagrodzenie z dużym opóźnieniem. Jeśli w tej sytuacji złożę wypowiedzenie z winy pracodawcy, czy umowa lojalnościowa będzie nadal mnie obowiązywać?

Zaniedbanie kadrowej w przesłaniu zwolnienia do ZUS a odszkodowanie za opóźnienie wypłaty zasiłku

Dostarczyłam zwolnienie lekarskie w terminie. Niestety pani kadrowa nie przesłała zwolnienia do ZUS-u w ciągu 7 dni, co spowodowało opóźnienie wypłaty zasiłku. Do dnia dzisiejszego nie mam wypłaconego zasiłku z ZUS-u przez zaniedbanie pani kadrowej, która przesłała zwolnienie z opóźnieniem i niestety z błędami, które musi poprawić, co nadal skutkuje opóźnieniem wypłaty zasiłku i brakiem możliwości wykupu lekarstw. Czy w takiej sytuacji mogę starać się o odszkodowanie od pracodawcy poprzez niedopilnowanie obowiązków przez kadrową?

Wypadek podczas pracy zastępczej

W 1993 r. podczas wykonywania pracy zastępczej uległem wypadkowi w zakładzie pracy i od tamtej pory jestem na rencie czasowej (częściowo niezdolny do pracy do 30 czerwca 2019 r.). W dniu 13 sierpnia tego roku otrzymałem emeryturę ze względu na osiągnięty wiek 65 lat i otrzymuję emeryturę oraz połowę renty w związku z wypadkiem przy pracy. Czy otrzymam wezwanie na komisję lekarską przed 30 czerwca 2019 r., czy automatycznie zabiorą mi rentę wypadkową?

Co z pracownikiem ochrony, gdy pracodawca zatrudni firmę ochroniarską?

Jestem pracownikiem ochrony w pewnej firmie. Zakład pracy nie likwiduje stanowiska pracy, lecz zatrudnia zewnętrzną firmę ochroniarską. Pracownikom oferują przejście na inne stanowiska, natomiast mnie zakład pracy zaproponował przejście do tej firmy ochroniarskiej na nowych warunkach – miesięcznie straciłbym około 600 zł, a obowiązków służbowych miałbym dużo więcej. Dodam, że do emerytury brakuje mi 20 miesięcy. Czy zakład pracy może mnie zmusić do przejścia do innej firmy za porozumieniem stron, czy może mnie zwolnić, jeśli tak, to na jakich warunkach?

Zespół cieśni nadgarstka w obu rękach a świadczenia z tytułu choroby zawodowej

Wykonuję pracę biurową, głównie przy komputerze. Jakiś czas temu pojawiły się u mnie dolegliwości związane z bólem i drętwieniem w obu rękach. Lekarz neurolog, po wykonaniu stosownych badań, zdiagnozował zespół cieśni nadgarstka w obu rękach i wydał skierowanie na zabieg operacyjny, na razie w jednej ręce. Operacja ma zostać przeprowadzona za 2 tygodnie, na razie nie mam terminu operacji drugiej ręki. O ile się orientuję, choroba ta znajduje się na liście chorób zawodowych. Jakie dokumenty i gdzie należy złożyć, aby otrzymać zasiłek? Czy ewentualny zasiłek (odszkodowanie?) będzie dotyczył tylko jednej ręki, skoro operacja drugiej będzie niedługo przeprowadzona?

Podstawa i zasady naliczania wynagrodzenia dla nauczyciela dyplomowanego

Jestem nauczycielem dyplomowanym, w listopadzie 2017 r. minie 35 lat pracy w szkole. W kwietniu 2017 r. otrzymałam odwołanie ze stanowiska wicedyrektora szkoły z przyczyn organizacyjnych. Od 1 czerwca 2017 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim spowodowanym operacją i pobytem w szpitalu. Dnia 10 października 2017 r. kończy mi się zwolnienie lekarskie i po tym dniu zamierzam złożyć wniosek o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron i przejść na emeryturę. Jaka będzie podstawa i zasady naliczania ekwiwalentu za urlop uzupełniający, odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

wizytówka Zadaj pytanie »