Jakie kwalifikacje powinien mieć sekretarz gminy?

Jakie kwalifikacje powinien mieć sekretarz gminy?

Od prawie 5 lat pracuję na stanowisku koordynatora projektów realizowanych dla gminy. Obecnie realizuję trzy projekty o różnej długości – 1,5 roku 2 lata, 1 rok. Jednocześnie jestem pracownikiem urzędu gminy, pracuję na pełnym etacie. Czy stanowisko koordynatora projektów można uznać za stanowisko kierownicze? Czy moje zatrudnienie uprawnia do aplikowania na stanowisko sekretarza gminy, gdzie wymogiem jest posiadanie stażu na stanowisku kierowniczym? Proszę o informacje jakie kwalifikacje powinien mieć sekretarz gminy?

Orzeczenie o niezdolności do pracy i wysłanie pracownika na urlop bezpłatny

Orzeczenie o niezdolności do pracy i wysłanie pracownika na urlop bezpłatny

W zeszły poniedziałek odbyłem po raz kolejny okresowe badania medycyny pracy. Dodam, iż poprzednie badania były nadal aktualne, ale pracodawca chciał dodać kolejne czynniki szkodliwe, uciążliwe na skierowaniu. Niestety po poniedziałkowych badaniach okazało się, że nie jestem zdolny do pracy. Sprawa dotyczyła widzenia przestrzennego, które na poprzednich dwóch badaniach przechodziłem. W tym momencie pracodawca słownie wysłał mnie na bezpłatny urlop (nieobecność usprawiedliwiona). Teraz czekam na decyzje pracodawcy. Dodam, iż jestem zdolny pracować i wykonywać pozostałe czynności na moim stanowisku, gdzie moja wada nie przeszkadza. W tym momencie zostałem bez wypłaty i świadczeń zdrowotnych. Czy pracodawca może wysłać mnie na bezpłatny urlop w takiej sytuacji? Kto jest teraz winny? Czy pracodawca może mnie zwolnić z mojej winy w tej sytuacji i będę musiał spłacić lojalkę? Czy słowne (bez podpisywania żadnego formularza) wysłanie mnie na urlop bezpłatny jest zgodne z Kodeksem pracy?

Zarzut zawierania fikcyjnych umów-zleceń z pracownikami

Zarzut zawierania fikcyjnych umów-zleceń z pracownikami

Pan X prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę. Jednocześnie prowadzi drugą działalność w formie spółki cywilnej i w tej spółce zatrudnione są te same osoby na umowę-zlecenie. Trzeba jednak podkreślić, że firma pana X na żadnym polu nie współpracuje ze spółką. Czyli spółka nie wykonuje na jego rzecz żadnych zleceń, nie ma między tymi firmami żadnych transakcji. Czy ZUS może uznać, że umowy-zlecenia w spółce są zawarte z własnymi pracownikami z uwagi na powiązanie osobowe obu firm? Czy ZUS może uznać, że zleceniobiorcy w spółce wykonują pracę na rzecz pracodawcy, bo jest on wspólnikiem spółki cywilnej? Właśnie ZUS rozpoczął kontrolę w spółce cywilnej i już na wstępie padło stwierdzenie, że będą do zapłaty składki, bo te dwie firmy łączy osoba pana X. Czy stawianie nam takiego zarzutu jest uzasadnione?

Kontrakty menedżerskie a korzystanie ze środków ZFŚS

Kontrakty menedżerskie a korzystanie ze środków ZFŚS

Zarząd naszej spółki z o.o. zatrudniony jest od roku na kontraktach menadżerskich. Czy w związku z tym mogą członkowie zarządu korzystać ze środków ZFŚS? Co prawda ustawa o ZFŚS pozwala na to, ale mam wątpliwości, czy inne przepisy tez na to pozwalają?

Zatrudnienie na czas określony i nieokreślony nauczyciela

Zatrudnienie na czas określony i nieokreślony nauczyciela

Mam pytanie odnośnie zatrudnienia na czas określony i nieokreślony nauczyciela. Pierwszą umowę na czas określony (jako nauczyciel stażysta) zawarłam 1 września 2018 na dwa lata. Teraz, 1 września 2020, otrzymałam umowę na czas określony. Czy kolejna umowa będzie już na czas nieokreślony?

Służba przygotowawcza w wojsku a umowa-zlecenie

Służba przygotowawcza w wojsku a umowa-zlecenie

We wrześniu br. podejmuję służbę przygotowawczą w wojsku na okres 4 miesięcy (jako ochotnik). Obecnie jestem zatrudniony na umowę–zlecenie, na okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. Służbę zakończę w grudniu. Czy po odbyciu służby przygotowawczej mogę wrócić do obecnej pracy, czy podlegam ochronie stosunku pracy? Czy jestem zobowiązany do rozwiązania umowy z moim pracodawcą? Czy mój pracodawca jest zobowiązany udzielić mi urlopu na czas służby, nie zwalniając mnie?

Podjęcie pracy na urlopie wychowawczym u innego pracodawcy

Podjęcie pracy na urlopie wychowawczym u innego pracodawcy

Jestem na urlopie rodzicielskim i pracuję u tego samego pracodawcy, ale mam możliwość podjąć pracę u innego pracodawcy (na umowę na zastępstwo na rok) i nie chciałabym stracić obecnej pracy. Nie wiem, czy po zakończeniu umowy na zastępstwo, zostanę zatrudniona. Czy mogłabym, gdy skończy urlop rodzicielski, wziąć wychowawczy i zacząć pracę na wychowawczym u obecnego pracodawcy i pracować na umowę na zastępstwo u drugiego pracodawcy na pełen etat? Nie chciałabym, aby jeden i drugi pracodawca o tym się dowiedzieli. Jak wybrnąć z tej sytuacji?

Co grozi za pracę z fałszywym dyplomem?

Co grozi za pracę z fałszywym dyplomem?

Wyjechałam za granicę i tam wyszłam za mąż za Polaka. Zaczęłam pracować jako pomoc pielęgniarki bez kwalifikacji. Wtedy mój mąż załatwił czy kupił w Polsce (nie wiem) dyplom pielęgniarki, który dawał mi prawo do pracy na terenie Francji jako pomoc pielęgniarska (dyplomowana). Tak pracowałam ponad 15 lat. W roku 2004 wróciłam do Polski na stałe z dzieckiem. Rozwiodłam się z mężem. W przyszłym roku chcę wystąpić o emeryturę we Francji. Były mąż zaczyna mnie szantażować z powodu pracy z fałszywym dyplomem, który mi załatwić. Co mi grozi, jeśli on to ujawni (posiada ten dyplom)? Czy będzie to miało wpływ na moją emeryturę, czy mogę być jej pozbawiona?

Podwyżka dla pracowników samorządowych - dlaczego pominięto pracownika na zasiłku chorobowym?

Podwyżka dla pracowników samorządowych - dlaczego pominięto pracownika na zasiłku chorobowym?

Jestem od pięciu lat zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony w instytucji samorządowej. Od prawie czterech miesięcy przebywam na zwolnieniu lekarskim z powodu problemów z ciążą. Aktualnie w mojej pracy wszyscy pracownicy dostali podwyżki, ja niestety nie. Jestem jedyną osobą, która nie dostała nic. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Zaznaczam, że mój szef jest osobą stanowczą i nie lubi, jak mu się coś wytyka, o coś się upomina i nawet delikatnie zwraca uwagę. Jest mi przykro, że zostałam pominięta. Czy szef postąpił zgodnie z prawem? Czy brak podwyżki nie jest przejawem dyskryminacji? Nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia, mianowicie otrzymuję dodatek stażowy, który cały czas jest mi wypłacany przez zakład pracy. Czy ten dodatek wypłacany przez zakład pracy nie ulega zmianie w momencie zmiany wynagrodzenia chociażby z tytułu podwyżki?

Jak liczyć okres wypowiedzenia przy umowie na czas nieokreślony?

Jak liczyć okres wypowiedzenia przy umowie na czas nieokreślony?

Umowa o pracę na czas nieokreślony zawarta 02.10.2017 r. z adnotacją w „innych warunkach zatrudnienia”: okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące (art. 36 § 1 K.p.)”. Wypowiadając umowę o pracę do końca września 2020 według Kodeksu pracy wychodzi okres wypowiedzenia 1 miesiąc (mniej niż 3 lata zatrudnienia). Jak liczyć okres wypowiedzenia, czy opierając się na zapisie w umowie, czy zgodnie z Kodeksem pracy?

Zwrot za dojazdy do uczniów przy nauczaniu indywidualnym

Zwrot za dojazdy do uczniów przy nauczaniu indywidualnym

Pracuję w szkole specjalnej, gdzie część uczniów jest na nauczaniu indywidualnym. Otrzymuję delegacje za dojazdy do tych uczniów, lecz dyrektor szkoły i starostwo powiatowe twierdzą, że należy mi się zwrot kosztów jak dla pracownika samorządowego – wyłącznie tylko do 300 km w ramach tzw. kilometrówki. A zwrot za pozostałe kilometry, które przekraczam, może nastąpić jedynie na podstawie biletów za przejazd środkami publicznymi. Czy to zgodne z prawem?

Wypłata kwoty dla pracownika po ugodzie sądowej - netto czy brutto?

Wypłata kwoty dla pracownika po ugodzie sądowej - netto czy brutto?

W sporze z byłym pracownikiem została zawarta ugoda sądowa przed mediatorem. W wyniku ugody konieczna będzie wyplata kwoty stanowiącej równowartość dwukrotności wynagrodzenia miesięcznego, liczonego jak ekwiwalent za niewykorzystany urlop, tj. kwoty w wysokości 30 tys. zł. Nie jest sprecyzowane, czy jest to kwota brutto, czy netto. Czy kwota ta powinna być objęta składkami ZUS i podatkiem dochodowym?

Przerwanie urlopu z powodu koronawirusa

Przerwanie urlopu z powodu koronawirusa

Do 24 lutego przebywałam na rocznym urlopie macierzyńskim. 13 lutego złożyłam wniosek o udzielenie mi od 25 lutego do 19 kwietnia zaległego urlopu wypoczynkowego zaraz po macierzyńskim. Jednocześnie złożyłam wniosek o urlop wychowawczy od 20 kwietnia. Oba wnioski zostały przyjęte, posiadam kopie z podpisem. Dzisiaj otrzymałam telefon od pracodawcy, że mam jutro stawić się w pracy. Przerywają mi urlop w związku z panującą epidemią, brakuje im ludzi. Dodatkowo od razu mnie uprzedzili, że dostanę wypowiedzenie i mam się zgodzić na porozumienie stron. Jeśli nie, to oni to załatwią inaczej. Grozili mi, że jeśli teraz szybko pójdę na zwolnienie chorobowe, to sprawdzą lekarza itd. Czy oni mogą przerwać mi ten urlop, skoro jest on wykorzystany po macierzyńskim, a co za tym idzie, sprawuję w tym czasie opiekę nad dzieckiem? Mam dwójkę małych dzieci i nie mogę fizycznie stawić się w pracy. Czy mogą mnie zwolnić, jeśli się nie pojawię? Co mam zrobić?

Wykorzystywanie zaległego urlopu podczas pandemii koronawirusa

Wykorzystywanie zaległego urlopu podczas pandemii koronawirusa

Jestem kadrową w przedszkolu. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną pracownicy placówki przebywają w domu. Dyrekcja chciałaby, aby w przyszłym miesiącu, kiedy to będzie płacone wynagrodzenie postojowe, pracownicy wykorzystali zaległy urlop za 2019 rok. Jedna z pań nie zgadza się na wykorzystanie tego urlopu (9 dni). Co w takiej sytuacji mogę zrobić? Planu urlopu na ten rok jeszcze nie mamy.

Problemy z przełożonym z powodów osobistych

Problemy z przełożonym z powodów osobistych

Pracuję w firmie. Moja umowa na czas określony kończy się za miesiąc. W tym tygodniu kierownik firmy (niebędący pracodawcą) zmusił mnie z dnia na dzień do przymusowego urlopu oraz zapowiedział nieprzedłużenie umowy na czas nieokreślony. Powodem są przesłanki osobiste – zazdrość o jego żonę, która pracuje w tym samym zakładzie. Dodam, że jestem wzorowym pracownikiem, rzetelnie wykonuję swoje obowiązki. Chciałbym zapytać, w jaki sposób mogę bronic się przed zwolnieniem i czy kierownik postąpił zgodnie z prawem? Czy mógł zmusić mnie do urlopu, czy może nie przedłużyć mi umowy, kierując się nieprawdziwymi powodami? Jak mogę dochodzić swoich praw i bronic się przed zwolnieniem i innymi problemami z przełożonym z powodów osobistych?

Czas pracy lekarza po wypowiedzeniu klauzuli opt-out

Czas pracy lekarza po wypowiedzeniu klauzuli opt-out

Jestem lekarzem i pracuję w szpitalu klinicznym w wymiarze 4/5 etatu, czyli od 07.30 do 13.30. Jestem też zatrudniona na etacie uczelnianym jako asystent w pełnym wymiarze. Moje zapytanie dotyczy klauzuli opt-out. Miesiąc temu złożyłam w szpitalu wypowiedzenie opt-out, ponieważ nie jestem w stanie przyjmować na przykład sześciu 24-godzinnych dyżurów. Według przepisów lekarze na pełnym etacie nie mogą być zmuszani do pracy przekraczającej 48 godzin tygodniowo. Znalazłam informację, że w przypadku zredukowanego etatu maksymalny tygodniowy czas pracy według Kodeksu pracy jest wówczas inaczej liczony, czyli powinien być proporcjonalnie zredukowany. Niestety znajduję sprzeczne opinie na ten temat. Do ilu maksymalnie dyżurów w miesiącu mogę być zobowiązana?

Odmowa przydziału na stanowisko służbowe

Odmowa przydziału na stanowisko służbowe

Jestem żołnierzem służby kandydackiej na 5-letnich studiach wojskowych w szkole oficerskiej. Czy po ukończeniu szkoły na rozmowie z przedstawicielem Departamentu Kadr w sprawie wyznaczenia na stanowisko służbowe zawodowe przysługuje mi odmowa/nieprzyjęcie proponowanego przydziału na stanowisko służbowe i jakie wiążą się z tym konsekwencje? Czy w przypadku odmowy mam prawo i czas na samodzielne znalezienie właściwego dla mnie etatu jako oficer młodszy, żołnierz zawodowy?

Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji pedagogicznych

Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji pedagogicznych

Mam zapytanie dotyczące zatrudniania nauczycieli. Od września zamierzam pracować jako nauczyciel chemii w szkole publicznej. Mam wykształcenie wyższe (magister inżynier) i jestem w trakcie studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego (rok za mną, pół roku jeszcze przede mną). Zatrudnienie ma mieć wymiar 4/18 etatu. Do realizacji stażu na nauczyciela kontraktowego wymagane jest co najmniej 9/18. Jednak staram się o zatrudnienie w innej szkole w wymiarze 8/18. W związku z tym, sumując, miałabym 12/18 i mogłabym realizować staż. Moje pytanie: jaką umowę zawrzeć z dyrektorem szkoły, gdzie mam 4/18, żeby w przypadku dostania pracy w drugiej szkole moc realizować staż zawodowy? Czy na umowę-zlecenie mogę być zatrudniona i na umowę o pracę na podstawie Kodeksu pracy, a nie Karty Nauczyciela?

Jak nie stracić nagrody jubileuszowej?

Jak nie stracić nagrody jubileuszowej?

Pracuję od 1978 roku. W połowie tego roku ukończyłam 60 lat. Pracowałam w latach 90. na umowę-zlecenie, co powoduje, że wysługę na 40-lecie mogę otrzymać wiosną 2020 r. Oczywiście jest to niemała kwota (zwłaszcza dla pielęgniarki). Aktualnie jestem na zwolnieniu lekarskim, które może przedłużyć się nawet do kilku miesięcy. Co powinnam zrobić, aby pozostać w stanie stosunku pracy, by nie stracić tej nagrody jubileuszowej, a od kwietnia przejść na emeryturę?

Nadgodziny osoby niepełnosprawnej

Nadgodziny osoby niepełnosprawnej

Pracuję w firmie na podstawie umowy o prace. Posiadam stopień niepełnosprawności (dokument jest złożony u pracodawcy), posiadam na jego podstawie dodatkowych 10 wolnych dni w skali roku. Codziennie pracuje 8 godzin. Planuję rozwiązać umowę o prace, która trwa obecnie 3,5 roku. Czy mogę wystąpić do pracodawcy o rozliczenie „zaległych” nadgodzin – mam tu na myśli dzienną ilość godzin (7) na podstawie stopnia o niepełnosprawności? Od stycznia tego roku pracowałem dłużej niż 8 godzin na dobę z uwagi na ogrom pracy. Za część nadgodzin pracodawca płacił mi, ale tylko za te po przekroczeniu 8 godzin pracy.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.01.2019 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »