Kategoria: Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Zwolnienie z pracy a świadczenie rehabilitacyjne

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2009-12-09

Uległem wypadkowi w pracy. Po pół roku przeszedłem na świadczenia rehabilitacyjne, przyznano mi je na 5 miesięcy. Dziś, po 3 miesiącach od rozpoczęcia się świadczeń rehabilitacyjnych, pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę. Czy to oznacza, że jestem teraz bezrobotny i nie będę dostawał świadczenia rehabilitacyjnego? Czy mogę ubiegać się o przedłużenie zasiłku i czy wtedy dostanę wynagrodzenie?
Dorota Kriger

Pracodawca – zgodnie z art. 53 § 1 pkt 1 lit. b – rozwiązał umowę o pracę po upływie okresu pobierania zasiłku chorobowego i 3-miesięcznego świadczenia rehabilitacyjnego.

Mimo ustania zatrudnienia nadal ma Pan prawo pobierać świadczenie rehabilitacyjne przez okres, na jaki zostało Panu przyznane.

Świadczenie rehabilitacyjne – zgodnie z art. 18 pkt. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 60, poz. 636 z późn. zm.) – przyznawane jest na czas odzyskania zdolności do pracy, jednakże nie dłużej niż na 12 miesięcy. Jeśli po upływie 5 miesięcy pobierania świadczenia nadal Pana stan nie będzie pozwalał na podjęcie zatrudnienia, ale jednocześnie będzie rokować wyleczenie, może Pan wystąpić o wydłużenie okresu pobierania tego świadczenia.

Rejestracja w urzędzie pracy będzie możliwa dopiero wtedy, kiedy Pan, jako osoba bezrobotna, będzie zdolny do podjęcia pracy zarobkowej, obecnie zaś, w trakcie pobierania świadczenia, zgodnie z wydaną decyzją nadal nie jest Pan w stanie podjąć pracy ze względu na chorobę i potrzebę dalszego leczenia. Nie należy więc w tym czasie rejestrować się jako osoba bezrobotna, gdyż ze względu na trwające leczenie nie ma Pan możliwości podjęcia jakiejkolwiek pracy.

Jednocześnie podjęcie zatrudnienia w trakcie pobierania świadczenie skutkować będzie pozbawieniem prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku przez okres pierwszych 3 miesięcy, a po upływie tego okresu – 75% (art. 19 pkt 1 ww. ustawy). Zgodnie z tym kwota świadczenia będzie niższa od tej, którą otrzymywał Pan przez pierwsze 3 miesiące.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Zwolnienie z pracy bez podania przyczyny a wypłata odprawy

Otrzymałyśmy z koleżanką rozwiązanie umów zawartych na czas określony. Pracodawca nie podał przyczyny wypowiedzenia, ale wiemy, że przyjął na nasze stanowiska osoby, którym zapłaci mniej za tę samą pracę. Pracodawca zatrudnia ponad 20 osób. Czy możemy domagać się 2-miesięcznej odprawy (pracowałyśmy ponad 2 lata)?

Czy prawo reguluje kolejność zwalniania pracowników w firmie?

Obecnie mam umowę na czas nieokreślony, ale w firmie trwają zwolnienia i boję się o swoją posadę. Pracodawca zwalniał dotąd głównie osoby zatrudnione za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej oraz osoby z umowami na czas określony, ale ostatnio rozwiązano też umowy z pracownikami zatrudnionymi na czas nieokreślony. I tu pojawia się moje pytanie: czy istnieje jakiś przepis mówiący o tym, że w pierwszej kolejności mają być zwalniane osoby z agencji lub z umowami na czas określony, czy kolejność zwolnień zależy tylko od pracodawcy? Czy pracownik posiadający umowę na czas nieokreślony nie powinien być w jakimś stopniu lepiej chroniony?

Zwrot odprawy

Zostałem zwolniony z pracy, wypłacono mi należną odprawę i uzyskałem odszkodowanie zasądzone przez sąd za podanie nieprawdziwego powodu zwolnienia. Były pracodawca pozwał mnie o zwrot odprawy. Rozprawa odbyła się bez mojego udziału, ponieważ nie dotarła do mnie korespondencja. Sędzia zasądził zwrot odprawy plus odsetki i zwrot kosztów adwokata byłego pracodawcy. Czy mam podstawy do apelacji?

Zmuszanie przez pracodawcę do rozwiązania umowy

Pracodawca zmusił mnie do złożenia wypowiedzenia. Złożyłem je więc z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, który mi przysługuje. Jednak pracodawca wciąż chce, bym natychmiast zakończył umowę za porozumieniem stron. Twierdzi, że nie muszę przychodzić do pracy, ale nie chce wydać mi dokumentu w tej sprawie. Jak się zachować?

Ciąża a likwidacja stanowiska pracy

Czy ciąża chroni kobietę przed zwolnieniem, zatrudnioną na bezterminową umowę o pracę w sytuacji, kiedy miejsce pracy ulega likwidacji?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »