Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Zasiłek chorobowy i nowy okres zasiłkowy w wymiarze 182 dni

Autor: Dorota Kriger • Opublikowane: 2011-01-14

Jestem zatrudniona na czas określony, w czerwcu 2010 trafiłam do szpitala z zagrożoną ciążą, byłam na zwolnieniu do dnia porodu. Ze względu na śmierć dziecka przysługiwało mi 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, a zaraz po urlopie lekarz przepisał mi silne leki psychotropowe i przeszłam na zwolnienie (zakaz prowadzenia pojazdów, co w pracy handlowca jest koniecznością). Moje pytanie: jak liczy mi się okres zwolnienia? Czy na te 182 dni zwolnienia sumuje mi się zwolnienie z okresu ciąży i to obecne? Czy od nowego roku kalendarzowego rozpoczyna się kolejny 182-dniowy okres?
Dorota Kriger

W związku z nową chorobą, która wywołała niezdolność do pracy po urlopie macierzyńskim, będzie Pani przysługiwał zasiłek chorobowy przez nowy okres zasiłkowy, czyli 182 dni.

Rozpoczęcie kolejnego okresu zasiłkowego jest związane ze zmianą jednostki chorobowej oraz przerwą powstałą pomiędzy poszczególnymi okresami niezdolności do pracy. Nie należy bowiem okresu urlopu macierzyńskiego traktować jako okresu niezdolności do pracy z powodu choroby.

Zasady przyznawania świadczeń pieniężnych w okresie niezdolności do pracy wywołanej chorobą regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej zwana ustawą zasiłkową). Z treści art. 9 ust. 2 ustawy zasiłkowej wynika, że okres zasiłkowy powinien być liczony od początku, ponieważ niezdolność do pracy, która wystąpiła po przerwie, została spowodowana inną chorobą niż poprzedni okres niezdolności do pracy.

O tym, że przyczyną niezdolności do pracy jest nowa choroba, powinno świadczyć zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej. Na zaświadczeniu tym – zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy zasiłkowej – lekarz powinien umieścić stosowny kod literowy, np. kod „A”, który oznacza niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą. Brak kodu „A” świadczy o tym, że niezdolność do pracy została wywołana nową jednostką chorobową bądź że wystąpiła co najmniej 60-dniowa przerwa pomiędzy końcem poprzedniej niezdolności do pracy a początkiem kolejnej.

Od nowego roku nie należy liczyć ponownie 182 dni, o ile występuje ciągłość pomiędzy zwolnieniami. Jeśli jednak powstanie choćby jednodniowa przerwa w zwolnieniach po 1 stycznia 2011 r., to ponownie będzie Pani przysługiwać wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, płatne ze środków pracodawcy przez okres 33 dni (art. 92 Kodeksu pracy), a później zasiłek chorobowy, wliczany do tego samego okresu zasiłkowego, który rozpoczął się po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Nieprawdziwe informacje w świadectwie pracy – pracodawca nie chce poprawić świadectwa

Wygrałem w sądzie pracy z byłym pracodawcą poprawę świadectwa pracy (wykreślenie nieprawdziwych informacji dotyczących urlopu bezpłatnego). Pomimo nakazu sądu do poprawy świadectwa minął wyznaczony termin przez sąd i nie otrzymałem nowego świadectwa. Gdzie bym mógł się odwołać z tą sprawą? Nadmienię, że nie mogę się skontaktować z byłym pracodawcą.

Wcześniejszy powrót z L4 po szybkim wyzdrowieniu – czy to możliwe?

W zeszłym tygodniu się rozchorowałem, poszedłem do lekarza i dostałem L4 do przyszłego piątku. Minęły 3 dni, biorę regularnie leki i w sumie jestem już prawie zdrowy. Czy mogę w jakiś sposób anulować L4 i iść do pracy?

Badanie alkomatem

Czy badanie alkomatem wszystkich pracowników jest legalne? Często kadrowa przychodzi niezapowiedziana i wzywa wszystkich pracowników na badanie alkomatem.

Nieprzyjęcie wypowiedzenia zmieniającego

Szef powiadomił mnie niedawno, że w przyszłym miesiącu zostanę przeniesiony do innej placówki, odległej od mojego miejsca zamieszkania o 40 km. Nie chcę się na to zgodzić. Jeśli nie przyjmę wypowiedzenia zmieniającego, będzie to podobno porzucenie pracy. Co mogę zrobić? Czy należy mi się odszkodowanie?

Urlop wychowawczy a nagroda jubileuszowa

Czy pracownica zatrudniona obecnie w starostwie powiatowym może żądać zaliczenia okresu odbywania urlopu wychowawczego do nagrody jubileuszowej? Urlop wychowawczy pracownica wykorzystała w czasie zatrudnienia w prywatnej firmie.

Nie przedłużenie umowy ze względu na zbyt niskie wynagrodzenie

Z końcem roku kończy mi się umowa. Pracodawca został ustnie poinformowany, że nie odpowiadają mi warunki płacowe, i dlatego umowy nie przedłużam. Pracodawca chce, abym napisała pismo, że nie będę przedłużać umowy ze względu na zbyt niskie wynagrodzenie. Po co i dlaczego? Czym to skutkuje? Dodam, że chcę uzyskać zasiłek dla bezrobotnych i nie chcę, aby to oświadczenie zostało potraktowane jako moje wypowiedzenie, i żeby na świadectwie pracy zostało napisane, że na moją prośbę nie została przedłużona umowa.

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »