Kategoria: Wynagrodzenie

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Zasiłek macierzyński a dodatek komputerowy i premia

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-01-27

Pracuję na umowę na czas nieokreślony. Aktualnie jestem na zasiłku macierzyńskim. W umowie o pracę mam zapis, że moje wynagrodzenie to podstawa plus dodatek komputerowy i premia. ZUS skierował pytanie do mojego pracodawcy, czy należy mi się dodatek i premia. Pracodawca odpisał, że zgodnie z regulaminem nie przysługują mi te świadczenia. Nie rozumiem dlaczego, przecież w umowie mam to napisane. Czy pracodawca postąpił zgodnie z prawem?

Marta Handzlik

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Przez pojęcie wynagrodzenia, zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) należy rozumieć przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe oraz chorobowe.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, jeżeli postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu nie przewidują zmniejszania ich za okres pobierania zasiłku.

Warto pamiętać, że nie dotyczy to składników wynagrodzenia, które w ogóle nie przysługują w czasie niezdolności do pracy z powodu choroby, np. wynagrodzenie zasadnicze, stała premia regulaminowa.

Może tu natomiast chodzić o nagrody (premie) o charakterze uznaniowym, jak również o dodatki do wynagrodzenia, które przysługują pracownikowi również w okresie niezdolności do pracy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Intencją tej regulacji jest bowiem wykluczenie sytuacji, w której premia (nagroda) lub dodatek przysługujące bez zmniejszania ich za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim byłyby uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych. A zatem chodzi więc o uniknięcie „odtworzenia” tych świadczeń w wynagrodzeniu chorobowym.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 11 maja 2005 r., III UK 33/05 (OSNP 2005/23/382): „do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wlicza się tylko te składniki wynagrodzenia, co do których z przepisów układów zbiorowych lub innych aktów normatywnych dotyczących wynagradzania wynika, że podlegają one zmniejszeniu lub zawieszeniu w okresie pobierania przez pracownika zasiłku chorobowego”.

Pracodawca zgodnie z przepisami uznał, że ani premia, ani dodatek do podstawy wynagrodzenia chorobowego nie wchodzą, jeśli z przepisu regulaminu wynika, że świadczenia te nie są pomniejszane za okres choroby. Umowa o pracę ma w tym przypadku jedynie wartość informacyjną, a doprecyzowanie zasad przyznawania dodatku czy premii wynika z regulaminu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Akordowy system wynagradzania

Wynagrodzenie pracownika jest w każdym miesiącu inne, ponieważ pracownik jest rozliczany w systemie akordowym. W umowie jest wzmianka, że wynagrodzenie nie może być mniejsze niż najniższa krajowa. Przy obliczaniu chorobowego są brane pod uwagę całe zarobki pracownika. Jak obliczyć wynagrodzenie zasadnicze, skoro takiego nie ma?

Diety w firmie transportowej

Jestem właścicielem firmy transportowej. Często sam kieruję pojazdem i przebywam przez dłuższy czas za granicą. Czy w takim wypadku przysługują mi zryczałtowane diety? Ile procent zryczałtowanych diet noclegowych, które naliczam pracownikom jeżdżącym za granicę, mogę zaliczyć jako koszty uzyskania przychodu?

Niewypłacona prowizja po rozwiązaniu umowy

Byłam zatrudniona w firmie. Po zwolnieniu pracodawca nie chce wypłacić mi należącej prowizji – twierdzi, że transakcje nie były zakończone. Nie jest to prawdą. Nie dostałam w ogóle przysługujących mi prowizji, a pracodawca ignoruje moje wezwanie. Co mam zrobić? Czy mogę żądać bilansu od pracodawcy?

Zwiększenie wynagrodzenia a podstawa wymiaru zasiłku

Podpisałam aneks do umowy zwiększający moje wynagrodzenie z 5500 brutto do 5900 zł brutto. Aneks miał wejść w życie za półtora miesiąca. Na kilka dni przed tą datą okazało się, że jestem w ciąży i przebywałam na zwolnieniu lekarskim do końca ciąży, a po urodzeniu na rocznym urlopie macierzyńskim, który zakończył się 3 miesiące temu. Pracodawca jednak przez cały ten czas nie zmienił mojej umowy – czyli jak dotąd w dziale personalnym jest tylko umowa na 5800 zł. Czy przysługuje mi wypłata zaległości i za jaki okres czasu? Czy przysługują mi odsetki karne i za jaki okres?

Opóźnianie wypłaty wynagrodzenia

Od kilku miesięcy pracodawca opóźnia notorycznie wypłatę wynagrodzenia, np.za marzec 24 kwietnia, za kwiecień 22 maja, za maj 1 lipca. Na początku lipca dowiedziałam się, że mogę rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę z art 55 § 1 pkt 1 K.p. Zanim zdążyłam wysłać oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę, wynagrodzenie za czerwiec zostało wypłacone 10 lipca, czyli prawidłowo. Czy w tej sytuacji mogę jeszcze skorzystać z takiego sposobu rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy?

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »