Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Zakup umundurowania w sklepie zewnętrznym

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 2017-04-19

Czy funkcjonariusz policji ma obowiązek wykonania polecenia przełożonego, który nakazuje mu zakup umundurowania służbowego w sklepie podmiotu zewnętrznego nienależącego do policji? Oficjalny magazyn, w którym funkcjonariusze pobierają sorty mundurowe po pobraniu asygnaty, nie ma obecnie na stanie płaszcza służbowego, który mam nabyć. Cena tego sortu mundurowego w prywatnej firmie jest dwukrotnie wyższa niż ta, która obowiązuje w magazynie policyjnym. Dowódca zlecił wykonanie pomiarów funkcjonariuszy i chce złożyć sam, na własną rękę zamówienie w prywatnym sklepie mundurowym. Czy takie działanie jest dopuszczalne?

Eliza Rumowska

Z tego typu problematyką borykają się niejednokrotnie zarówno przełożeni, jak i podwładni służb mundurowych. Niejednokrotnie bowiem podmiot, który oficjalnie wygrywa przetarg na realizację zadania publicznego w postaci dostaw lub umożliwienia zakupu odzieży, obuwia i innego wyposażenia – nie jest w stanie sprostać temu zadaniu. W takiej sytuacji dochodzi do braku możliwości zrealizowania wymogów nałożonych na funkcjonariusza i pracodawcę co do odpowiedniego umundurowania i wyposażenia.

Wówczas każda z branż (Policja, Służba Leśna, Straż Graniczna itp.) posiada wewnętrzne uregulowania i pragmatyki, z których wynika możność podjęcia innych działań. Jeżeli więc zachowanie Pana przełożonego budzi kontrowersje co do jego sposobu działania – należy zwrócić się o wskazanie podstaw prawnych (pragmatyk wewnętrznych), z których wynikałoby takie uprawnienie (skierowania do konkretnego sklepu niebędącego przetargowym dostawcą). Jeżeli przełożony wskaże takie przepisy wewnętrzne – pozostaje to wykonać i nie drążyć tematu. Jeżeli jednak brak jest jakikolwiek odesłań w wewnętrznych regulaminach do takiego trybu postępowania, wówczas ma Pan prawo złożyć raport, że łamana jest ustawa o zamówieniach publicznych, przez co Pan odmawia wykonania rozkazu. Oczywiście warto także – niezależnie od tego – przeprowadzić rozmowę z przedstawicielem placówki, która przetarg wygrała i powinna zapewnić wykonanie zadania w tym zakresie. Sprawdzić, czy placówka ta nie jest w stanie sprostać temu zamówieniu i dlaczego. W sumie to ten podmiot powinien uczynić wszystko, aby zamówienie było zrealizowane.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Generalnie – nie ukrywam, takie przypadki to nie jest rzadkość i zazwyczaj problem tkwi w braku nadzoru i monitorowania wykonania zadania publicznego przez podmiot, który wygrywa przetarg na dostawę sortu mundurowego i innej odzieży regulaminowej.

Na koniec dodam jedynie, że są to tematy „delikatne” i z powodu, jak to się mówi, „głupich szmat” można narazić się przełożonym. Musi więc Pan najpierw zbadać okoliczności co do braku zaopatrzenia w sklepie, który realizacje dostawy, i wtedy podejmować dalsze działania. Znam ten temat nie tylko jako prawnik, ale z praktyki, bo mam „mundurowego” męża. Na pewno jednak – jeżeli dla tzw. świętego spokoju chce Pan wykonać ten wątpliwy rozkaz przełożonego – proszę poprosić o niego na piśmie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Jak obliczyć składki za pracownika na zasiłku chorobowym

Jak powinnam obliczyć składki dla osoby współpracującej, która przebywała na chorobowym przez 8 dni? Proszę o jakąś podstawę prawną.

Palenie papierosów w pracy, a nie podczas przerwy

W zakładzie, w którym pracuję, obowiązuje zakaz palenia tytoniu w godzinach pracy. Czy w takim wypadku, jeżeli zostanę złapany na paleniu w palarni w czasie pracy, pracodawca może mnie ukarać karą nagany i pozbawić premii uznaniowej na trzy miesiące?

W jakim terminie należy dostarczyć zwolnienie lekarskie do ZUS?

Ile dni mam na doniesienie kontynuacji zwolnienia do ZUS? Jest to trzecie zwolnienie z kolei, dwa były wcześniej dostarczone bezpośrednio do ZUS (jedno naturalnie otrzymał pracodawca). Między zwolnieniami nie było ani dnia przerwy.

Składki do ZUS kierowcy tylko z najniższej krajowej

Pracowałem jako kierowca ciężarówki (również wyjazdy międzynarodowe). Czy pracodawca może odprowadzać składki do ZUS tylko z najniższej krajowej? Miałem umowę o pracę na pełny etat.

Uzupełnienie etatu nauczyciela świetlicą

Jestem nauczycielem matematyki, informatyki i techniki. Obecnie przebywam na urlopie zdrowotnym po rocznym urlopie macierzyńskim, zaległym urlopie wypoczynkowym. W trakcie trwania tego urlopu dyrektor szkoły pozbawił mnie kilku godzin matematyki i przyznał je innemu jako godziny ponadwymiarowe. Natomiast mi po powrocie do pracy zagwarantował etat, ale uzupełniony świetlicą. Co mam robić? Jestem zatrudniona na podstawie mianowania i mam 11-letni staż pracy.

Kodeks pracy

[Pobierz Kodeks pracy] Stan prawny – 1.01.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Kodeks pracy

[Pobierz ustawę o PIP] Stan prawny – 1.03.2017 r. j.t. z zaznaczonymi zmianami.

Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »